Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims

2019-01-16
510

Vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą (kompensuojama ne daugiau kaip 50 % faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų krypties studijų kaina, kuri buvo patvirtinta studento stojimo į universitetą kalendoriniais metais) asmuo, kuris atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigęs bazinius karinius mokymus prieš pradėdamas studijas ar studijų metu ir siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi Studentų reikalų departamentui (Vytauto Didžiojo universiteto Studentų reikalų departamentas S. Daukanto g. 27 – 210, tel. (8 37) 327 977, el. p. studentas@vdu.lt) iki 2019 m. vasario 10 d. pateikti notariškai patvirtintus pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų baigimo pažymėjimus ir asmens tapatybės dokumentus.

Papildomą informaciją rasite:

http://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/informacija-studentams-atlikusiems-nuolatine-privalomaja-pradine-karo-tarnyba-ar-baigusiems-karinius-bazinius-mokymus

Commentk