Praktikos

Praktinės studijos ASU Agronomijos fakultete, bakalauro studijų studentams vyksta dviem etapais:

  • Mokomosios praktikos, skirtos programos pagrindų ir specialaus lavinimo dalykų fundamentaliųjų ir praktinių žinių įtvirtinimui
  • Profesinės veiklos praktika skirta profesinių žinių ir gebėjimų ugdymui.

image (26)

Mokomosios praktikos Agronomijos fakulteto bakalaurams

Mokomosios praktikos vyksta rudens ir pavasario semestruose, pasibaigus teorinėms studijoms, prieš egzaminų sesiją. Mokomosios praktikos tiesiogiai siejasi su konkrečiais studijų dalykais studijuotais tame pačiame semestre ir yra skirtos teorinių studijų dalykų žinių įtvirtinimui.

Profesinės veiklos praktikos bakalaurams

Profesinės veiklos praktika vykdoma baigus III kurso pavasario semestro teorines studijas, po egzaminų sesijos ir Velykų atostogų. Studentai trimis egzemplioriais užpildo profesinės praktikos sutartį su Universitetu ir įgaliotu asmeniu įmonėje ir ne vėliau kaip per 14 d. iki praktikos pradžios pateikia visus tris vienetus AF dekanatui.

Kiekvienam studentui skiriamas profesinės veiklos praktikos vadovas, su kuriuo studentas suderina praktikos užduotis ir darbus pagal profesinės veiklos praktikos programą.

Reikalingi dokumentai:

Agronomijos fakulteto studentams praktikos vietas tiesiogiai siūlo:

Atlikus praktiką privaloma paruošti praktikos ataskaitą (iki 5 psl.) ir iki einamųjų metų rugsėjo mėn. 2 savaitės pabaigos atsiskaityti praktikos vadovui. Ataskaita rengiama pagal praktikos vadovo nurodytas užduotis. Įvade nurodomas praktikos tikslas, uždaviniai, atlikimo vieta ir naudingumas bei rezultatyvumas. Pagrindinė praktikos medžiaga išdėstoma skyriais ir poskyriais pagal užduotis. Išvadose pateikiama apibendrinta nuomonė apie įstaigos veiklos ar verslo organizavimą, konkurencingumą, problemas ir veiklos perspektyvą.

Profesinės veiklos praktiką galima atlikti ir užsienyje pagal ERASMUS programą. Daugiau inoformacijos rasite: http://intern.asu.lt/lt/erasmus-praktika/.

Šalių grupė Šalys ERASMUS praktikos stipendija, EUR/mėn
I grupė Airija, Austrija, Danija, JK, Italija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Norvegija 700
II grupė Belgija, Čekija, Graikija, Islandija, Ispanija, Kipras, Kroatija, Nyderlandai, Vokietija, Portugalija, Slovėnija, Turkija 600
III grupė Bulgaria, Estija, Latvija, Lenkija, Malta, Rumunija, Slovakija, Vengrija 500

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“