AF studijų programų komitetai

Pirmosios pakopos studijų programų komitetai

Agronomija
1. Dr. Kęstutis Romaneckas Studijų programos komiteto pirmininkas, AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius, AF prodekanas
2. Habil. dr. Zenonas Dabkevičius AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorius
3. Dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, AF dekanė
4. Dr. Natalija Burbulis AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto direktorė, profesorė
5. Dr. Ilona Vagusevičienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
6. Dr. Irena Pranckietienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
7. Dr. Darija Jodaugienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
8. Dr. Audronė Žebrauskienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
9. Dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „Arvi fertis“ marketingo ir agrochemijos klausimų skyriaus vadovas
10. Liveta Budreckytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Augalų biologija ir selekcija
1. Dr. Liuda Žilėnaitė Studijų programos komiteto pirmininkė, AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
2. Dr. Natalija Burbulis AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto direktorė, profesorė
3. Dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, AF dekanė
4. Dr. Regina Malinauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
5. Habil. dr. Vidmantas Stanys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorius
6. Mindaugas Šilininkas UAB „Euromediena“ vadovas
7. Justina Bingelytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Augalų biotechnologija
1. Dr. Natalija Burbulis Studijų programos komiteto pirmininkė,  AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto direktorė, profesorė
2. Dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, AF dekanė
3. Dr. Rolandas Bleizgys ŽŪIF Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto profesorius
4. Dr. Giedrė Samuolienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
5. Doc. dr. Liuda Žilėnaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto lektorė
6. Mindaugas Šilininkas UAB „Euromediena“ vadovas
7. Ana Dovilė Juškytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Maisto žaliavų kokybė ir sauga
1. Dr. Elvyra Jarienė Studijų programos komiteto pirmininkė, AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė, profesorė
2. Dr. Honorata Danilčenko AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorė
3. Dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentas
4. Dr. Aurelija Paulauskienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas
5. Habil. dr. Gediminas Staugaitis LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius, profesorius
6. Dr. Mindaugas Sakalauskas UAB „Pirmagra“ direktorius
7. Domantė Paulauskytė AF Studentų atstovybės deleguotas atstovė

 

Želdininkystė
1. Dr. Elvyra Jarienė Studijų programos komiteto pirmininkė, AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė, profesorė
2. Mantas Pilkauskas MEF Miško biologijos ir miškininkystės instituto lektorius
3. Dr. Virginija Gurskienė VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė, docentė
4. Dr. Aida Adamavičienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto lektorė
5. Dr. Simas Gliožeris AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorius
6. Tautvydas Gurskas AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto lektorius
7. Arvydas Rutkauskas Lietuvos dendrologų draugijos valdybos pirmininkas
8. Kamilė Drugeikaitė AF Studentų atstovybės deleguotas atstovė

 

Žemės ūkio technologijos ir vadyba
1. Dr. Irena Pranckietenė Studijų programos komiteto pirmininkė, AF  Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
2. Dr. Liuda Žilėnaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
3. Dr. Sonata Kazlauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
4. Dr. Vytautas Ruzgas LAMMC ŽI direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas
5. Romas Majauskas Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas, LŽŪR prezidiumo narys
6. Dr. Jurgita Zaleckienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė
7. Ugnė Kilaitė AF Studentų atstovybės deleguotas atstovė

Antrosios pakopos studijų programų komitetai

Agronomija
1. Dr. Kęstutis Romaneckas Studijų programos komiteto pirmininkas, AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius, AF prodekanas
2. Habil. dr. Zenonas Dabkevičius AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorius
3. Dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, AF dekanė
4. Dr. Natalija Burbulis AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto direktorė, profesorė
5. Dr. Irena Pranckietienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
6. Dr. Ilona Vagusevičienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
7. Dr. Audronė Žebrauskienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
8. Dr. Darija Jodaugienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
9. Dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „Arvi fertis“ marketingo ir agrochemijos klausimų skyriaus vadovas
10. Edvinas Misiukevičius AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Agrobiotechnologija
1. Dr. Liuda Žilėnaitė Studijų programos komiteto pirmininkė, AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
2. Habil. dr. Vidmantas Stanys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorius
3. Dr. Natalija Burbulis AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto direktorė, profesorė
4. Dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, AF dekanė
5. Dr. Regina Malinauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
6. Mindaugas Šilininkas UAB „Euromediena“ vadovas
7. Ana Dovilė Juškytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Agroekosistemos
1. Dr. Rita Pupalienė Studijų programos komiteto pirmininkė, ASU Studijų skyriaus vedėja, AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
2. Dr. Vaclovas Bogužas AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto direktorius, profesorius
3. Dr. Steponas Raudonius AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentas
4. Dr. Evaldas Klimas AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas
5. Dr. Aušra Marcinkevičienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorė
6. Dr. Edita Karbauskienė LR ŽŪR vyr. specialistė
7. Tomas Žukaitis AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga
1. Dr. Elvyra Jarienė Studijų programos komiteto pirmininkė, AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė, profesorė
2. Dr. Honorata Danilčenko AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
3. Dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentas
4. Dr. Aurelija Paulauskienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
5. Habil. dr. Gedinimas Staugaitis LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius, profesorius
6. Dr. Mindaugas Sakalauskas UAB „Pirmagra“ direktorius
7. Lukas Vilaniškis AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Sodininkystė ir daržininkystė
 1. Dr. Audronė Žebrauskienė Studijų programos komiteto pirmininkė, AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
 2. Dr. Audrius Sasnauskas LAMMC SDI direktorius, AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas
3. Habil. Vidmantas Stanys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorius
4. Dr. Sonata Kazlauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
5. Vidmantas Kvedaras Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) valdybos pirmininkas
6.  Martynas Tamošiūnas  AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“