AF studijų programų komitetai

Pirmosios pakopos studijų programų komitetai

Agronomija – pirmosios pakopos komitetas
1. Doc. dr. Darija Jodaugienė (pirmininkė) AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
2. Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorius
3. Doc. dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentas, AF prodekanas
4. Doc. dr. Ilona Vagusevičienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
5. Prof. dr. Kęstutis Romaneckas AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius
6. Dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „Arvi fertis“ agrochemijos reikalų vadovas
7. Deividas Mikštas AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Augalų biologija ir selekcija – pirmosios pakopos komitetas
1. Doc. dr. Liuda Žilėnaitė (pirmininkė) AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė, AF prodekanė
2. Prof. dr. Natalija Burbulis AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, direktorė
3. Prof. dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, AF prodekanė
4. Doc. dr. Regina Malinauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
5. Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys AF Žemės ūkio ir maisto moklsų instituto profesorius
6. Mindaugas Šilininkas UAB „Euromediena“ vadovas
7. Justina Bingelytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Maisto žaliavų kokybė ir sauga – pirmosios pakopos komitetas
1. Prof. dr. Elvyra Jarienė (pirmininkė) AF Žemės ūkio ir maisto moklsų instituto profesorė
2. Prof. dr. Honorata Danilčenko AF Žemės ūkio ir maisto moklsų instituto profesorė
3. Doc. dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, AF prodekanas
4. Doc. dr. Aurelija Paulauskienė AF Žemės ūkio ir maisto moklsų instituto docentė
5. Prof. habil. dr. Gedinimas Staugaitis LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius
6. Doc. dr. Mindaugas Sakalauskas UAB „Pirmagra“ direktorius
7. Vladas Laukagalis AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Žemės ūkio technologijos ir vadyba – pirmosios pakopos komitetas
1. Dr. Irena Pranckietenė (pirmininkė) AF  Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
2. Dr. Liuda Žilėnaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė, AF prodekanė
3. Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
4. Doc. dr. Adelė Astromskienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė
5. Romas Majauskas Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas, LŽŪR prezidiumo narys
6. Lukas Paltanavičius AF Studentų atstovybės deleguota atstovas

 

Želdininkystė – pirmosios pakopos komitetas
1. Doc. dr. Evaldas Klimas (pirmininkas) AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas, direktorius
2. Doc. dr. Audronė Žebrauskienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
3. Lekt. Mantas Pilkauskas MEF Miško biologijos ir miškininkystės instituto lektorius
4. Doc. dr. Alvydas Žickis AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas
5. Doc. dr. Virginija Gurskienė VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentė, direktorė
6. Alvydas Mituzas Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas
7. Lekt. Jonas Vaidelys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto lektorius
8. Greta Živatkauskaitė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

Antrosios pakopos studijų programų komitetai

Agronomija – antrosios pakopos komitetas
1. Doc. dr. Darija Jodaugienė (pirmininkė) AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
2. Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorius
3. Doc. dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentas, prodekanas
4. Doc. dr. Ilona Vagusevičienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
5. Doc. dr. Kęstutis Romaneckas AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius
6. Doc. dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „Arvi fertis“ agrochemijos reikalų vadovas
7. Jurgita Sasnauskaitė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Agroekosistemos – antrosios pakopos komitetas
1. Doc. dr. Rita Pupalienė (pirmininkė) AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
2. dr. Vaclovas Bogužas AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius, direktorius
3. Doc. dr. Steponas Raudonius AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentas
4. dr. Evaldas Klimas AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas, direktorius
5. Doc. dr. Aušra Marcinkevičienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
6. Doc. dr. Edita Karbauskienė LR ŽŪR, vyr.specialistė
7. Gintautas Racis AF Studentų atstovybės deleguota atstovas

 

Agrobiotechnologija – antrosios pakopos komitetas
1. Dr. Liuda Žilėnaitė (pirmininkė) AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
2. Habil. dr. Vidmantas Stanys LAMMC LSDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas
3. Prof. dr. Natalija Burbulis AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, direktorė
4. Prof. dr. Aušra Blinstrubienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorė
5. Doc. dr. Regina Malinauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
6. Mindaugas Šilininkas UAB Euromediena vadovas
7. Agnė Grigaliūnaitė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga – antrosios pakopos komitetas
1. Prof. dr. Elvyra Jarienė (pirmininkė) AF Žemės ūkio ir maisto moklsų instituto profesorė
2. Prof. dr. Honorata Danilčenko AF Žemės ūkio ir maisto moklsų instituto profesorė
3. Doc. dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė, AF prodekanas
4. Doc. dr. Aurelija Paulauskienė AF Žemės ūkio ir maisto moklsų instituto docentė
5. Prof. habil. dr. Gedinimas Staugaitis LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius
6. Doc. dr. Mindaugas Sakalauskas UAB „Pirmagra“ direktorius
7. Aušrinė Balšaitytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Sodininkystė ir daržininkystė – antrosios pakopos komitetas
 1.  Doc. dr. Audronė Žebrauskienė (pirmininkė) AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
 2. Doc. dr. Viktoras Pranckietis AF dekanas, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentas
3. Prof. habil. Vidmantas Stanys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorius
4. Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
5. Lekt. Jonas Vaidelys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto lektorius
6. Vidmantas Kvedaras Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) valdybos pirmininkas
7. Kristina Laužikė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai