AF studijų programų komitetai

Pirmosios pakopos studijų programų komitetai

Agronomija
1. Doc. dr. Darija Jodaugienė Studijų programos komiteto pirmininkė. AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
2. Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
3. Doc. dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
4. Doc. dr. Ilona Vagusevičienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
5. Prof. dr. Kęstutis Romaneckas AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, AF prodekanas
6. Dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „Arvi fertis“ marketingo ir agrochemijos klausimų skyriaus vadovas
7. Liveta Budreckytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Augalų biologija ir selekcija
1. Doc. dr. Liuda Žilėnaitė Studijų programos komiteto pirmininkė. AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
2. Prof. dr. Natalija Burbulis AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto direktorė
3. Prof. dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, AF dekanė
4. Doc. dr. Regina Malinauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
5. Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
6. Mindaugas Šilininkas UAB „Euromediena“ vadovas
7. Justina Bingelytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Augalų biotechnologija
1. Prof. dr. Natalija Burbulis Studijų programos komiteto pirmininkė. AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto direktorė
2. Prof. dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, AF dekanė
3. Prof. dr. Rolandas Bleizgys ŽŪIF Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
4. Lekt. dr. Giedrė Samuolienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
5. Doc. dr. Liuda Žilėnaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
6. Mindaugas Šilininkas UAB „Euromediena“ vadovas
7. Ana Dovilė Juškytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Maisto žaliavų kokybė ir sauga
1. Prof. dr. Elvyra Jarienė Studijų programos komiteto pirmininkė. AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė
2. Prof. dr. Honorata Danilčenko AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
3. Doc. dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
4. Doc. dr. Aurelija Paulauskienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
5. Prof. habil. dr. Gedinimas Staugaitis LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius
6. Doc. dr. Mindaugas Sakalauskas UAB „Pirmagra“ direktorius
7. Vladas Laukagalis AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Želdininkystė
1. Lekt. Jonas Vaidelys Studijų programos komiteto pirmininkas. AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
2. Lekt. Mantas Pilkauskas MEF Miško biologijos ir miškininkystės institutas
3. Doc. dr. Virginija Gurskienė VŪŽ Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė
4. Doc. dr. Darija Jodaugienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
5. Lekt. Vitalija Jurevičienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
6. Alvydas Mituzas Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas
7. Arvydas Rutkauskas Lietuvos dendrologų draugijos valdybos pirmininkas
8. Edvinas Misiukevičius AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Žemės ūkio technologijos ir vadyba
1. Dr. Irena Pranckietenė Studijų programos komiteto pirmininkė. AF  Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
2. Dr. Liuda Žilėnaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
3. Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
4. Dr. Vytautas Ruzgas LAMMC ŽI direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas
5. Romas Majauskas Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas, LŽŪR prezidiumo narys
6. Lekt. dr. Jurgita Zaleckienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas
7. Lukas Paltanavičius AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

Antrosios pakopos studijų programų komitetai

Agronomija
1. Doc. dr. Darija Jodaugienė Studijų programos komiteto pirmininkė. AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
2. Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
3. Doc. dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
4. Doc. dr. Ilona Vagusevičienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
5. Doc. dr. Kęstutis Romaneckas AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, AF prodekanas
6. Doc. dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „Arvi fertis“ marketingo ir agrochemijos klausimų skyriaus vadovas
7. Tomas Butkus AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Agrobiotechnologija
1. Dr. Liuda Žilėnaitė Studijų programos komiteto pirmininkė. AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
2. Habil. dr. Vidmantas Stanys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
3. Prof. dr. Natalija Burbulis AF Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto direktorė
4. Prof. dr. Aušra Blinstrubienė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas, AF dekanė
5. Doc. dr. Regina Malinauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
6. Mindaugas Šilininkas UAB „Euromediena“ vadovas
7. Ana Dovilė Juškytė AF Studentų atstovybės deleguota atstovė

 

Agroekosistemos
1. Doc. dr. Rita Pupalienė Studijų programos komiteto pirmininkė. ASU studijų skyriaus vedėja, AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
2. dr. Vaclovas Bogužas AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto direktorius
3. Doc. dr. Steponas Raudonius AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
4. dr. Evaldas Klimas AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
5. Prof. dr. Aušra Marcinkevičienė AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
6. Dr. Edita Karbauskienė LR ŽŪR vyr. specialistė
7. Tomas Žukaitis AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga
1. Prof. dr. Elvyra Jarienė Studijų programos komiteto pirmininkė. AF Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorė
2. Prof. dr. Honorata Danilčenko AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
3. Doc. dr. Aurimas Krasauskas AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
4. Doc. dr. Aurelija Paulauskienė AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
5. Prof. habil. dr. Gedinimas Staugaitis LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius
6. Doc. dr. Mindaugas Sakalauskas UAB „Pirmagra“ direktorius
7. Lukas Vilaniškis AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Sodininkystė ir daržininkystė
 1.  Doc. dr. Audronė Žebrauskienė Studijų programos komiteto pirmininkė. AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
 2. Doc. dr. Audrius Sasnauskas LAMMC SDI direktorius, AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
3. Prof. habil. Vidmantas Stanys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
4. Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė AF Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
5. Lekt. Jonas Vaidelys AF Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
6. Vidmantas Kvedaras Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) valdybos pirmininkas
7. Martynas Tamošiūnas AF Studentų atstovybės deleguotas atstovas

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai