Faculty of Agronomy

  • Studentų street 11, Central building 303 cabinet, Akademija
  • Phone (8-37) 75 22 93
  • Email: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“