Nuostatai ir studijų planas

Nuosekliųjų magistrantūros studijų programų nuostatai reglamentuoja Agronomijos fakultete organizuojamų nuosekliųjų magistrantūros studijų programų, kurias baigus įgyjamas agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis sudarymą ir vykdymą. Programų nuostatus rasite čia.

Magistranto studijų plano lapas:
Studijų programai „Agronomija“
Kitoms studijų programoms

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“