Nuostatai ir studijų planas

Nuosekliųjų magistrantūros studijų programų nuostatai reglamentuoja Agronomijos fakultete organizuojamų nuosekliųjų magistrantūros studijų programų, kurias baigus įgyjamas agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis sudarymą ir vykdymą. Programų nuostatus rasite čia.

Magistranto studijų plano lapas – studijų planas.

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai