Publikacijos

Per 5 metų laikotarpį  (2013 – 2017 m.) Agronomijos fakulteto tyrėjai paskelbė publikacijų:

 Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą 86
 Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ („ISI Web of Science“ be citavimo indekso, ISI Proceedings)  28
 Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index  Copernicus;  EBSCO; VINITI ir kt.  92
Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose 31
 Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose 166
Mokslo populiarinimo straipsniai 245

Detalesnę informaciją rasite:
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Žemės ūkio ir maisto mokslo institutas

 

 

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“