Studijų programų vykdymas, akreditavimas, savianalizės

Studijų programų vykdymas

Studijų programų akreditavimas

Valstybinis kodas Studijų pakopa Programos pavadinimas Akredituota Įsakymas
612D72001 I (bakalauro) Agronomija + Įsak. 2012 m. sausio 10 d. Nr. SV6-1
612D70001 I (bakalauro) Sodininkystė ir želdininkystė + 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1-73
16 priedas
612D70002 I (bakalauro) Žemės ūkio technologijos ir vadyba + Įsak.  2011 m. liepos 12 d. Nr. 1-01-94
612D65001 I (bakalauro) Maisto žaliavų kokybė ir sauga + Įsak.  2012 m. sausio 20 d. Nr. SV6-3
612D70003 I (bakalauro) Želdininkystė + Įsak.  2013 m. sausio 3 d. Nr. SV6-1
621D72001 II (magistrantūros) Agronomija + Įsak. 2012 m. sausio 10 d. Nr. SV6-1
621D72002 II (magistrantūros) Sodininkystė ir daržininkystė + 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1-73
16 priedas
621C18003 II (magistrantūros) Agroekosistemos + 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1-73
16 priedas
621J70002 II (magistrantūros) Agrobiotechnologija + 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1-73
16 priedas
621D65001 II (magistrantūros) Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga + Įsak.  2012 m. sausio 20 d. Nr. SV6-3

I ir II pakopų Agronomijos programos savianalizės suvestinė

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai