Studijų programų vykdymas, akreditavimas, savianalizės

Studijų programų vykdymas

Studijų programų akreditavimas

Valstybinis kodas Studijų pakopa Programos pavadinimas Akredituota Įsakymas
612D72001

I (bakalauro)

Agronomija

+ Įsak. 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. SV6-36
612C10005

I (bakalauro)

Augalų biologija ir selekcija

+ Įsak. 2015 m. spalio 29 d. Nr. SV6-46
612J70003 I (bakalauro) Augalų biotechnologija + Įsak. 2016 m. gegužės 27 d. Nr. SV6-22
612D70001 I (bakalauro) Sodininkystė ir želdininkystė Išregistruota
612D70002 I (bakalauro) Žemės ūkio technologijos ir vadyba + Įsak. 2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. SV6-56
612D65001 I (bakalauro) Maisto žaliavų kokybė ir sauga + Įsak. 2016 m. birželio 14 d. Nr. SV6-25

612D70003

I (bakalauro) Želdininkystė + Įsak. 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. SV6-36

621D72001

II (magistrantūros) Agronomija + Įsak. 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. SV6-36
621D72002 II (magistrantūros) Sodininkystė ir daržininkystė + Įsak. 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. SV6-36
621C18003 II (magistrantūros) Agroekosistemos + Įsak. 2016 m. birželio 14 d. Nr. SV6-25
621J70002 II (magistrantūros) Agrobiotechnologija + Įsak. 2016 m. lapkričio 29 d. Nr. SV6-48
621D65001 II (magistrantūros) Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga + Įsak. 2016 m. birželio 14 d. Nr. SV6-25

Pirmosios ir antrosios pakopų Agronomijos fakulteto studijų programų savianalizės suvestinės

 

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“