Kontaktai

AGRONOMIJOS FAKULTETAS

Centriniai rūmai 303 k.
Telefonas: (8-37) 75 22 93
El. paštas: af@asu.lt
Darbo laikas 8.00 – 16.30
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
Studentų g. 11, Akademija
LT – 53361 Kauno r.

Įvairią informaciją studijų ir specialybės dalykiniais klausimais teikia fakulteto dekanatas ir jam priklausantys institutai. Skubi informacija studentams skelbiama dekanato svarbios informacijos lentoje, AF naujienose bei Facebook paskyroje. Čia taip pat kabinami studijų tvarkaraščiai, studijų, egzaminų ir mokomųjų praktikų grafikai, kiti pranešimai.

REKVIZITAI


Dekanatas – c.r. 303 kab., tel. (8-37) 75 22 93

Dekanė prof. dr. Aušra Blinstrubienė – c.r. 304 kab., tel. (8-37) 75 22 03

Prodekanai
(8-37) 78 81 08 – prodekanė studijoms lekt. dr. Aida Adamavičienė
(8-37) 75 22 21 – prodekanas mokslui ir plėtrai prof. dr. Kęstutis Romaneckas
(8-37) 75 22 93 – prodekanė studijų programoms doc. dr. Živilė Tarasevičienė

El. paštas: af@asu.lt

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
C.r. 522 kab., tel. (8-37) 75 22 33 arba (8-37) 75 22 29 – žemės dirbimo, augalų kaitos, piktžolių kontrolės, agronominių tyrimų metodikos bei dirvotyros ir augalų tręšimo klausimais

El. paštas: admi@asu.lt

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
C.r. 302 kab., tel. (8-37) 75 22 64 – botanikos, augalų fiziologijos, mikrobiologijos ir toksikologijos, augalų ir jų produktų apsaugos bei bitininkystės klausimais.

El. paštas: babi@asu.lt

Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas
C.r. 421 kab., tel. (8-37) 75 22 26 arba 326 kab., tel. (8-37) 75 23 61 – genetikos ir biotechnologijos, selekcijos ir sėklininkystės, augalininkystės ir pievininkystės, gyvulininkystės klausimais.
C.r. 403 kab., tel. (8-37) 75 23 41 arba 420 kab., tel. (8-37) 75 23 26 – daržininkystės, sodininkystės, gėlininkystės, apželdinimo, produktų perdirbimo ir laikymo klausimais.

El. paštas: zummi@asu.lt

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“