Baigusiems universitetines studijas ne AF

Bakalaurai baigę kitų sričių ar krypčių bakalauro universitetines studijas ir norintys studijuoti magistrantūroje turi būti:

Agronomija:
Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus agronomijos pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;

Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų  mokslo sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus agronomijos pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų;

Agroekosistemos:
Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus ekologijos pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga:
Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) agronomijos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus maisto studijų pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 14 kreditų.

Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos arba technologijos mokslų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus maisto studijų pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų.

Sodininkystė ir daržininkystė:
Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus agronomijos pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;

Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų  mokslo sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus agronomijos pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų;

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“