Papildomosios ir dalinės išlyginamosios studijos

Klausytojų priėmimo į ASU papildomąsias studijas 2018/2019 studijų metais taisyklės

Papildomųjų studijų programos skirtos kolegijų absolventams, siekiantiems įgyti teisę studijuoti šiose magistrantūros studijų programose:

Sėkmingai baigus papildomąsias studijas kolegijų absolventai dalyvauja bedrame priėmimo konkurse į pasirinktas magistrantūros studijų programas, kurias baigus įgyjamas atitinkamos kvalifikacijos magistro laipsnis.

Dalinės išlyginamosios studijos kolegijų absolventams siekiantiems studijuoti Agronomijos fakulteto bakalauro studijų programose

Į dalines išlyginamąsias studijas priimami kolegijų ir kitų aukštųjų mokyklų neuniversitetinių studijų absolventai, pageidaujantys įgyti teisę studijuoti universitetinio bakalauro studijų III ar aukštesniame kurse. Studijų programa sudaroma kiekvienam kolegijos absolventui individualiai – atsižvelgiant į baigtos koleginių studijų programos ir universiteto bakalauro studijų programos I ir II kurso studijų planų skirtumus. Dalinių išlyginamųjų studijų programos apimtis – iki 60 ECTS kreditų. Studijos vyksta nuolatine arba ištęstine forma, jų trukmė – vieni studijų metai.

Klausytojų priėmimo į dalines studijas taisyklės:
2018/2019 studijų metais

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“