Dirvožemis ir aplinka

Mieli kolegos, mūsų bičiuliai ar tiesiog besidomintys dirvožemio mokslo klausimais,

informuojame, kad 2017 m. balandžio 20 d. Aleksandro Stulginskio universitete rengiama mokslinė konferencija „DIRVOŽEMIS IR APLINKA − 2017“. Maloniai kviečiame visus galinčius ir susidomėjusius aktyviai dalyvauti šiame renginyje. Primename, kad naujausią informaciją apie Lietuvos dirvožemininkų draugijos (LDD) renginius (ir ne tik!) visada galite rasti šios visuomeninės asociacijos internetiniame puslapyje.

Konferencijos programa.

Pagarbiai
doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius
LDD Valdybos pirmininko pavaduotojas
ASU Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“