Jaunasis mokslininkas 2017

Konferencija „Jaunasis mokslininkas 2017“ vyks 2017 m. balandžio 20 d.

Užpildytą ir pasirašytą dalyvio anketą prašome nuskanuoti ir siųsti fakulteto mokslinės sekcijos kontaktiniam asmeniui el. paštu iki 2017 m. vasario 20 d. Pagal recenzento pastabas pataisytą straipsnio bei jo recenzijos elektroninę versiją taip pat pateikite fakulteto mokslinės sekcijos kontaktiniam asmeniui el. paštu ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 20 d.

Detali konferencijos programa.

Konferencijos darbotvarkė
8.00 – 8.30 Dalyvių registracija Agronomijos fakultete – Centrinių rūmų 505 aud.
8.30 – 8.50 Konferencijos atidarymas Agronomijos fakultete – Centrinių rūmų 505 aud.
9.00 – 13.00 Posėdžiai Agronomijos fakulteto kuruojamose mokslinėse sekcijose:

  • Agroekosistemos – Centrinių rūmų 520 aud.
  • Agronomija – Centrinių rūmų 505 aud.
  • Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga – Centrinių rūmų 419 aud.
  • Biologija ir augalų biotechnologija – VI rūmų Agrobiotechnologijos laboratorija.
13.00 – 13.45 Pietų pertrauka
13.45 – 14.00 Registracija į plenarinį posėdį
14.00 – 16.00 Plenarinis posėdis
16.00-16.30 Konferencijos laureatų apdovanojimas
16.30-17.00 Konferencijos rezultatų aptarimas

Agronomijos fakulteto kontaktiniai asmenys:

Pirmininkas prodekanas prof. dr. Kęstutis Romaneckas kestutis.romaneckas@asu.lt
Agroekosistemų sekcija doktorantė Marina Keidan keidanmarina@gmail.com
Agronomijos sekcija doktorantė Dovilė Levickienė dlnlulgl@gmail.com
Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos sekcija doktorantas Aloyzas Velička velikaalius@gmail.com
Biologijos ir augalų biotechnologijos sekcija lektorė dr. Ramunė Masienė ramune.masiene@asu.lt

Reikalingi dokumentai:

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai