Jaunasis mokslininkas

Konferencija „Jaunasis mokslininkas 2018“ vyks 2018 m. balandžio 19 d.

Užpildytą ir pasirašytą dalyvio anketą prašome nuskanuoti ir siųsti fakulteto mokslinės sekcijos kontaktiniam asmeniui el. paštu iki 2018 m. vasario 20 d. Pagal recenzento pastabas pataisytą straipsnio bei jo recenzijos elektroninę versiją taip pat pateikite fakulteto mokslinės sekcijos kontaktiniam asmeniui el. paštu ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 20 d.

Detali konferencijos programa.

Preliminari konferencijos darbotvarkė
8.00 – 8.30 Dalyvių registracija Agronomijos fakultete – Centrinių rūmų 505 aud.
8.30 – 8.50 Konferencijos atidarymas Agronomijos fakultete – Centrinių rūmų 505 aud.
9.00 – 13.00 Posėdžiai Agronomijos fakulteto kuruojamose mokslinėse sekcijose:

  • Agroekosistemos – Centrinių rūmų 520 aud.
  • Agronomija – Centrinių rūmų 505 aud.
  • Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga – Centrinių rūmų 419 aud.
  • Agrobiotechnologija – VI rūmų Agrobiotechnologijos laboratorija.
  • Sodininkystė ir daržininkystė –  Centrinių rūmų 402 aud.
13.00 – 13.45 Pietų pertrauka
13.45 – 14.00 Registracija į plenarinį posėdį (IV rūmų konferencijų salė)
14.00 – 16.00 Plenarinis posėdis
16.00-16.30 Konferencijos laureatų apdovanojimas (IV rūmų konferencijų salė)
16.30-17.00 Konferencijos rezultatų aptarimas (IV rūmų konferencijų salė)

Agronomijos fakulteto kontaktiniai asmenys:

Pirmininkas prodekanas mokslui prof. dr. Kęstutis Romaneckas kestutis.romaneckas@asu.lt
Agroekosistemų sekcija doktorantė Vita Smalstienė vita.smalstiene@asu.lt
Agronomijos sekcija doktorantė Silvija Kosteckienė silvija.kosteckiene@gmail.com
Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos sekcija doktorantė Dovilė Levickienė dovile.levickiene@asu.lt
Agrobiotechnologijos sekcija doktorantė Neringa Juškevičiūtė neringa.juskeviciute@asu.lt
Sodininkystės ir daržininkystės sekcija doktorantas Aloyzas Velička aloyzas.velicka@asu.lt

Reikalingi dokumentai:

 

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“