Mokslinė veikla

Apgintos daktaro disertacijos
Aistė Juchnevičienė. Genotipo, tręšimo ir kintančio klimato veiksnių įtaka žieminiams kviečiams. Apginta 2016 12 16. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis.
Vidmantas Kučinskas. Augalų lapų energinės apykaitos dėsningumai. Apginta 2016 08 30. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis.
Nijolė Vaitkevičienė. Biodinaminių preparatų įtaka biologiškai aktyvių medžiagų kaupimuisi skirtingo genotipo valgomųjų bulvių stiebagumbiuose. Apginta 2016 09 23. Mokslinio darbo vadovė prof. dr. Elvyra Jarienė.
Edita Juknevičienė. Biodinaminių preparatų poveikis dirvos savybėms, didžiųjų moliūgų vaisių derliui ir kokybei. Apginta 2015 12 14. Mokslinio darbo vadovė prof. Honorata Danilčenko.
Živilė Juknevičienė. Bulvių auginimo biologinės problemos šylančio klimato sąlygomis. Apginta 2012 06 22. Mokslinio darbo vadovė doc. E. Venskutonienė
Černiauskienė Judita. Skirtingų veislių aliejinio moliūgo (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) vaisių minkštimo,sėklų, aliejaus ir išspaudų kokybės analizė. Apginta 2011 12 16. Mokslinio darbo vadovė prof. H. Danilčenko
Skaidra Kordušienė. Patogeninių mikromicetų toksiškų antrinių metabolitų produktų poveikis bioaktyviųjų medžiagų kiekiui daigintose maistui sėklose. Apginta 2010 06 22. Mokslinio darbo vadovė prof. H. Danilčenko
Kęstutis Malinauskas. Skirtingai tręštų obelų skiepų produktyvumo biometrinis ir fluorometrinis tyrimas medelyne. Apginta 2009 12 18. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. V. Pranckietis
Rima Juozaitytė. Sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) skirtingų morfotipų reakcija į ozono ir UV-B spinduliuotės stresą. Apginta 2009 09 18. Mokslinio darbo vadovas habil. prof. dr. A. Sliesaravičius
Tatjana Tranavičienė. Kviečių kokybės kitimas priklausomai nuo genotipo, azoto trąšų normų bei grūdų laikymo trukmės. Apginta 2009 09 17. Mokslinio darbo vadovas habil. prof. dr. A. Sliesaravičius
Jurgita Kulaitienė. Agrobiologinių veiksnių įtaka paprastojo moliūgo (Cucurbita pepo L.) vaisių kokybei. Apginta 2009 03 27. Mokslinio darbo vadovė doc. dr. E. Jarienė
Giedrė Samuolienė. Valgomosios morkos Daucus sativa (Hoffm.) Rohl žydėjimo iniciacijos fiziologiniai ir biocheminiai aspektai. Apginta 2008 01 18. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. P. Duchovskis
Rima Pranaitienė. Inhibitorių poveikis laikomų bulvių gumbų ir jų produktų kokybe. Apginta 2007 12 20. Mokslinio darbo vadovė prof. H. Danilčenko
Aurelija Paulauskienė. Trąšų įtaka skirtingų veislių moliūgų vaisių cheminei sudėčiai ir perdirbimo produktų kokybei. Apginta 2007 12 18. Mokslinio darbo vadovė prof. H. Danilčenko
Ingrida Kraujutienė. Veislės ir auginimo technologijų įtaka daigintų kviečių cheminei sudėčiai ir biologiniam aktyvumui. Apginta 2007 11 30. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. E. Jarienė
Živilė Tarasevičienė. Daiginamų sėklų cheminės sudėties, biologinio aktyvumo ir maistinės vertės kitimas. Apginta 2007 06 22. Mokslinio darbo vadovas prof. H. Danilčenko
Nijolė Petraitytė. Paprastojo kmyno (Carum carvi L.) Lietuvos populiacijos fenotipinė ir genetinė įvairovė. Apginta 2005 12 28. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. A. Sliesaravičius
Audronė Žebrauskienė. Valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) pasodų ir sėklojų auginimo optimizavimas ontogenezės procese. Apginta 2004 06 25. Moklsinio darbo vadovas prof. habil. dr. P. Duchovskis
Atliktos habilitacijos procedūros
Prof. dr. Elvyra Jarienė. Agrobiologinių veiksnių poveikis valgomosios bulvės (Solanum tuberosum L.) gumbų kokybei ir technologinėms savybėms. Apginta 2009 03 25
Prof. dr. Honorata Danilčenko. Agrobiologinių veiksnių įtaka moliūgų ir daigintų sėklų kokybei,
technologinėms ir maisto savybėms. Apginta 2008 01 23
Prof. dr. Stanislovas Juknevičius. Genotipo, mitybos ir priešskerdyminių veiksnių įtaka galvijų bei kiaulių mėsinėms savybėms. Apginta 2007 12 19, LVA

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“  ir  turinčiuose citavimo indeksą

Jeznach, Maria; [Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Kulaitienė, Jurgita; Černiauskienė, Judita]. Accumulation of antioxidative vitamins and minerals in seeds of oil pumpkin (Cucurbita pepo L. var. styriaca) cultivars // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 1, p. 245-247. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,517; bendr. cit. rod: 1,898 (2011)].

Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index  Copernicus;  EBSCO; VINITI ir kt.

Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Pupalienė, Rita;[Duchovskis, Pavelas]; Brazaitytė, Aušra. The influence of crop density on the photosynthetic characteristics and productivity of the spring oilseed rape under non-fertilized and fertilized conditions // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 850-856. Prieiga per internetą: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Agriculture/112.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Bendokas, Vidmantas; Gelvonauskienė, Dalia; Šikšnianas, Tadeušas; Stanienė, Gražina; Šikšnianienė, Jūratė B.; Gelvonauskis, Bronislavas; [Stanys, Vidmantas]. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture // Plant Breeding. ISSN 0179-9541. 2012, Vol. 131, Issue 1, p. 180-185. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 1.596; bendr. citav. rod.: 1.596.
Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Blinstrubienė, Aušra; Kuprienė, Ramunė; [Liakas, Vytautas]; [Vagusevičienė, Ilona]. Cold tolerance of Brassica napus L. as influenced by weather conditions during wintering // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 277-280. Prieiga per internetą: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Agriculture/2.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
[Vagusevičienė, Ilona]; Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Vasinauskienė, Regina. Influence of nitrogen fertilization on winter wheat physiological parameters and Productivity // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 733-736. Prieiga per internetą: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Agriculture/91.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Lazauskas, Sigitas; Povilaitis, Virmantas; Antanaitis, Šarūnas; Sakalauskaitė, Jurga; Sakalauskienė, Sandra; Pšibišauskienė, Gabrielė; Auškalnienė, Ona; Raudonius, Stepas; [ Duchovskis, Pavelas]. Winter wheat leaf area index under low and moderate input management and climate change // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 1, p. 588-593. Prieiga per internetą: <http://www.world-food.net/scientficjournal/2012/issue1/pdf/agriculture/a80.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Brazienė, Z.; [Jakienė, Elena]; Žiaukienė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas. N-(4-Metoksi-2-nitrofenil)-β-alanino natrio druskos poveikis vasarinių rapsų (Brassica napus L.) derliaus kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : KTU.. 2012, nr. 1(59), p. 46-53.
Brazienė, Z.; [Jakienė, Elena]; Žiaukienė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas. N-(4-Metoksi-2-nitrofenil)-β-alanino natrio druskos poveikis vasarinių rapsų (Brassica napus L.) derliaus kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : KTU.. 2012, nr. 1(59), p. 46-53.
Danusevičius, Darius; Buchovska, Jurata; [Stanys, Vidmantas]; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Baliuckas, Virgilijus; Brazaitis, Gediminas. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to seaside spit of Kursiu Nerija in Lithuania // European Journal of Forest Research. ISSN 1612-4669. 2012, Prieiga per internetą: <http://download.springer.com/static/pdf/457/art%253A10.1007%252Fs10342-012-0663-0.pdf?auth66=1354957819_9d354716c09ef4cb4ed331179f9d1477&ext=.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 1.982; bendr. citav. rod.: 1.557].
Lukoševičiūtė, Vanda; Rugienius, Rytis; Stanienė, Gražina; Blažytė, Asta; Gelvonauskienė, Dalia; Bendokas, Vidmantas; Gelvonauskis, Bronislavas; Sasnauskas, Audrius; [Stanys, Vidmantas]; Bobinas, Česlovas. Low temperature storage of Fragaria sp. and Pyrus sp. genetic resources in vitro // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 99, Nr.2 (2012), p. 125-130. Prieiga per internetą: <http://zemdirbyste-agriculture.lzi.lt/>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.327; bendr. citav. rod.: 1.439].
Mažeikienė, Ingrida; Bendokas, Vidmantas; [Stanys, Vidmantas]; Šikšnianas, Tadeušas. Molecular markers linked to resistance to the gall mite in blackcurrant // Plant Breeding. ISSN 0179-9541. 2012, Vol. 131, Issue 6, p. 762-766. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 1.596; bendr. citav. rod.: 2.446].
[Mikulionienė, Sabina]; Baležentienė, Ligita. Effectiveness and potential usefulness of dietary supplementation with sapropel on ducklings and goslings growth and quality indices // Veterinarija ir zootechnika. ISSN 1392-2130. T. 60(82) (2012), p. 45-51. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.232; bendr. citav. rod.: 1.226].

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

Brazienė, Z.; [Jakienė, Elena]; Žiaukienė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas. N-(4-Metoksi-2-nitrofenil)-β-alanino natrio druskos poveikis vasarinių rapsų (Brassica napus L.) derliaus kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : KTU.. 2012, nr. 1(59), p. 46-53.
[Danilčenko, Honorata]; [Juknevičiene, Edita]; [Černiauskienė, Judita]. Pumpkins – source of essential antioxidants for health // FOODBALT – 2012: 7th Baltic Conference on Food Science and Technology „Innovative and healthy food for consumers“, May 17–18, 2012, Kaunas : conference program and abstracts / Kaunas University of Technology. Department of Food Technology Kaunas: Technologija, 2012.. p. 41.
[Juknevičienė, Edita]; [Žaldarienė, Sandra]; [Stonytė, Dovilė]. Moliūgai ir topinambai – žmogaus natūralios aplinkos vertingi komponentai // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012.. D. 1, p. 111-114.
[Jarienė, Elvyra]; [Žaldarienė, Sandra]; [Kulaitienė, Jurgita]. Comparison of chemical composition of different cultivar of jerusalem artishoke (helianthus tuberosus L.) tubers // FOODBALT – 2012: 7th Baltic Conference on Food Science and Technology „Innovative and healthy food for consumers“, May 17–18, 2012, Kaunas : conference program and abstracts / Kaunas University of Technology. Department of Food Technology Kaunas: Technologija, 2012. p. 141.
[Pranckietienė, Irena]; [Pranckietis, Viktoras]; [Dromantienė, Rūta]; [Vaisvalavičius, Rimantas]. Humuso rūgščių svarba augalų mineralinei mitybai ir dirvožemio biologiniam aktyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012.. D. 2, p. 124-127.
[Auželienė, Ingė]; [Stanys, Vidmantas]. Sąlygų parinkimas kriaušių genofondo ilgalaikiam saugojimui // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 51-53.[Blockis, Paulius]; Liakas, Vytautas. Žieminių kviečių derliaus formavimosi tyrimai skirtingo tankumo pasėliuose // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1.
[Blockis, Paulius]; Liakas, Vytautas. Žieminių kviečių derliaus formavimosi tyrimai skirtingo tankumo pasėliuose // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 10-13.
[Kažemėkaitis, Tomas]; [Jakienė, Elena]. Papildomo apipurškimo biologiniu preparatu Terra Sorb Foliar įtaka cukrinių runkelių produktyvumui // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 24-26.
[Klimkevičius, Donatas]; Ramaškevičienė, Asta. Smalkinio tvertiko (Erysimum Cheiranthoides L.) skirtingų genotipų produktyvumo įvertinimas // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 27-30.
[Liakaitė, Lina]; [Danilčenko, Honorata]. Biologinių preparatų įtaka žieminių rapsų produktyvumui // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 56-59.
[Krasauskas, Mamertas]; Liakas, Vytautas. Papildomo cukrinių runkelių tręšimo per lapus įtaka šakniavaisių derlingumui ir kokybei // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 20-23.
[Tutkienė, Ramunė]; [Danilčenko, Honorata]. Veislės įtaka aliejinių moliūgų (Cucurbita pepo L. var. styriaca) vaisių kokybei // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 60-62.
[Čižauskienė, Kristina]; [Žebrauskienė, Audronė]. Daržovių, auginamų ekologinės ir intensyvios daržininkystės ūkiuose, derliaus įvertinimas // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 54-55.
[Žaldarienė, Sandra]; [Stonytė, Dovilė]. Ekologiškai augintų topinambų (Helianthus tuberosus L.) gumbų kokybė // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 63-65.

Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose

[Danilčenko, Honorata]; Gajewski, Marek. Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus l.) tubers – alternative supplements for health human nutrition // Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференции г. Калининград 24—26 сентября 2012 г. Калининград, 2012. ISBN 9785997102296. p. 31-33.
[Jarienė, Elvyra]; Jeznach, Maria. Understanding of health through food safety implications // Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференции г. Калининград 24—26 сентября 2012 г. Калининград, 2012. ISBN 9785997102296. p. 29-31.
[Žaldarienė, Sandra]; [Kulaitienė, Jurgita]. The quality evaluation of ecologial grown in Lithuania Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus l.) tuber’s // Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференцииг. Калининград 24—26 сентября 2012 г. Калининград, 2012. ISBN 9785997102296. p. 36-38.
[Juknevičienė, Edita]; [Černiauskienė, Judita]. The use of pumpkins as a food bio-additive for human health // Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференции г. Калининград 24—26 сентября 2012 г. Калининград, 2012. ISBN 9785997102296. p. 33-36.
Górnicka, Ewa; Kita, Agnieszka; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Właściwości chrupek ziemniaczanych smażonych w olejach wysokooleinowych o różnym stopniu degradacji // Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie: Ziemiak jako produkt zywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza: VII konferencja naukowa, Jugowice, 8-10 maja 2012 r. Wrocław, 2012. ISBN 83-923549-6-6. p. 87.
Kita, Agnieszka; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Kułakowska, Klaudia. Właściwości czipsów ziemniaczanych smażonych klasycznie i ciśnieniowo // Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie: Ziemiak jako produkt zywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza: VII konferencja naukowa, Jugowice, 8-10 maja 2012 r. Wrocław, 2012. ISBN 83-923549-6-6. p. 78.

Mokslo populiarinimo straipsniai

[Žebrauskienė, Audronė]. Nesukultūrinta dirva smidrams netinka // Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2012, rugsėjo 26, p. 10.
[Žebrauskienė, Audronė]. Keičiasi požiūris į smidrus // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2012, birželis, p. 38-39.
[Pranckietis, Viktoras]. Turi žinoti daugiau, negu žinai šiandien : [pokalbis su ASU Agronomijos fakulteto dekanu doc. Viktoru Pranckiečiu] / kalbėjosi D. Kamarauskienė // Žemės ūkis. ISSN 0134-3173. 2006, Nr. 11-12, p. 2-3.
[Pranckietis, Viktoras]. Agronomų reikėjo, reikia ir reikės: [ pokalbis su Agronomijos fakulteto dekanu doc. V. Pranckiečiu] / kalbėjosi R. Jagaitė // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. vasario 14, p. 4.
[Pranckietis, Viktoras]. Dėl rūdžių kaltas kadagys // Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2012, gegužės 26, p. 7, 8.
[Pranckietis, Viktoras]; [Bogužas, Vaclovas]. Agrarinio kraštovaizdžio kitimo dinamika 1990-2010 m // Verslas – studijos – mokslas 2012 : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija : straipsnių rinkinys. Rietavas, 2012. ISBN 9786094041181. p. 135-140.
[Kmitienė, Liudmila]. Ką verta žinoti apie sėklas ir sėją : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doc. Liudmila Kmitiene / kalbėjosi] Virginija Skučaitė // Kauno diena : [priedas : Kaimynai] 2012, kovo 30, p. 18.
[Kmitienė, Liudmila]. Moliūginių šeimos daržovių nauda ir įnoriai // Kauno diena : [priedas : Kaimynai] 2012, kovo 30, p. 19.
[Kmitienė, Liudmila]. Spalvotos sėklos – geriau įžiūrimos : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doc. Liudmila Kmitiene / kalbėjosi] Vereta Rupeikaitė // Kauno diena. 2012, kovo 5, p. 14.
[Kmitienė, Liudmila]. Spalvotos sėklos – geriau įžiūrimos : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doc. Liudmila Kmitiene / kalbėjosi] Vereta Rupeikaitė // Kauno diena. 2012, kovo 5, p. 14.
[Klimas, Evaldas]. Kiaulpienes išnaikinti padės chemikalai // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, balandžio 18, p. 12.
[Klimas, Evaldas]. Netręšiamas žolynas virsta beverte pieva // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, kovo 21, p. 11.
[Klimas, Evaldas]. Neįveikia net plūgas // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, gegužės 9, p. 11.
[Klimas, Evaldas]. Pašaro vertę lemia maistinių savybių visuma // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, balandžio 25, p. 11.
[Klimas, Evaldas]. Žoliapjūtei užsisakyti gero oro neįmanoma // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, gegužės 23, p. 9-10.
[Klimas, Evaldas]. Žolės kupstai ganyklai nenaudingi // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, gegužės 30, p. 8.
[Jarienė, Elvyra]. Duosi žemei nuodą – jį ir valgysi: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros docente, biomedicinos mokslų daktare E. Jariene] / kalbėjosi J. Kažemėkaitytė // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. vasario 21, p. 12.
[Černiauskienė, Judita, Kudrevičienė Genovaitė]. Moliūgai, moliūgėliai ir kiti moliūginiai: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros mokslo darbuotoja  biomedicinos mokslų daktare J.Černiauskiene ir Žemdirbystės katedros vyr.laborante G.Kudrevičiene] ] / kalbėjosi D. Valevičienė // Ūkininko patarėjas. Rasos. Nr.21 (365). lapkričio  7- 20 p. 36-39.

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai