Mokslinė veikla

Apgintos daktaro disertacijos
Sandra Žaldarienė. Ekologiškai augintų skirtingo genotipo topinambų (Helianthus tuberosus L.) cheminė sudėtis per ontogenezės ciklą. Apginta 2017 12 15. Mokslinio darbo vadovė prof. dr. Elvyra Jarienė.
Aistė Juchnevičienė. Genotipo, tręšimo ir kintančio klimato veiksnių įtaka žieminiams kviečiams. Apginta 2016 12 16. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis.
Vidmantas Kučinskas. Augalų lapų energinės apykaitos dėsningumai. Apginta 2016 08 30. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis.
Nijolė Vaitkevičienė. Biodinaminių preparatų įtaka biologiškai aktyvių medžiagų kaupimuisi skirtingo genotipo valgomųjų bulvių stiebagumbiuose. Apginta 2016 09 23. Mokslinio darbo vadovė prof. dr. Elvyra Jarienė.
Edita Juknevičienė. Biodinaminių preparatų poveikis dirvos savybėms, didžiųjų moliūgų vaisių derliui ir kokybei. Apginta 2015 12 14. Mokslinio darbo vadovė prof. Honorata Danilčenko.
Živilė Juknevičienė. Bulvių auginimo biologinės problemos šylančio klimato sąlygomis. Apginta 2012 06 22. Mokslinio darbo vadovė doc. E. Venskutonienė
Černiauskienė Judita. Skirtingų veislių aliejinio moliūgo (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) vaisių minkštimo,sėklų, aliejaus ir išspaudų kokybės analizė. Apginta 2011 12 16. Mokslinio darbo vadovė prof. H. Danilčenko
Skaidra Kordušienė. Patogeninių mikromicetų toksiškų antrinių metabolitų produktų poveikis bioaktyviųjų medžiagų kiekiui daigintose maistui sėklose. Apginta 2010 06 22. Mokslinio darbo vadovė prof. H. Danilčenko
Kęstutis Malinauskas. Skirtingai tręštų obelų skiepų produktyvumo biometrinis ir fluorometrinis tyrimas medelyne. Apginta 2009 12 18. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. V. Pranckietis
Rima Juozaitytė. Sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) skirtingų morfotipų reakcija į ozono ir UV-B spinduliuotės stresą. Apginta 2009 09 18. Mokslinio darbo vadovas habil. prof. dr. A. Sliesaravičius
Tatjana Tranavičienė. Kviečių kokybės kitimas priklausomai nuo genotipo, azoto trąšų normų bei grūdų laikymo trukmės. Apginta 2009 09 17. Mokslinio darbo vadovas habil. prof. dr. A. Sliesaravičius
Jurgita Kulaitienė. Agrobiologinių veiksnių įtaka paprastojo moliūgo (Cucurbita pepo L.) vaisių kokybei. Apginta 2009 03 27. Mokslinio darbo vadovė doc. dr. E. Jarienė
Giedrė Samuolienė. Valgomosios morkos Daucus sativa (Hoffm.) Rohl žydėjimo iniciacijos fiziologiniai ir biocheminiai aspektai. Apginta 2008 01 18. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. P. Duchovskis
Rima Pranaitienė. Inhibitorių poveikis laikomų bulvių gumbų ir jų produktų kokybe. Apginta 2007 12 20. Mokslinio darbo vadovė prof. H. Danilčenko
Aurelija Paulauskienė. Trąšų įtaka skirtingų veislių moliūgų vaisių cheminei sudėčiai ir perdirbimo produktų kokybei. Apginta 2007 12 18. Mokslinio darbo vadovė prof. H. Danilčenko
Ingrida Kraujutienė. Veislės ir auginimo technologijų įtaka daigintų kviečių cheminei sudėčiai ir biologiniam aktyvumui. Apginta 2007 11 30. Mokslinio darbo vadovas doc. dr. E. Jarienė
Živilė Tarasevičienė. Daiginamų sėklų cheminės sudėties, biologinio aktyvumo ir maistinės vertės kitimas. Apginta 2007 06 22. Mokslinio darbo vadovas prof. H. Danilčenko
Nijolė Petraitytė. Paprastojo kmyno (Carum carvi L.) Lietuvos populiacijos fenotipinė ir genetinė įvairovė. Apginta 2005 12 28. Mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. A. Sliesaravičius
Audronė Žebrauskienė. Valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) pasodų ir sėklojų auginimo optimizavimas ontogenezės procese. Apginta 2004 06 25. Moklsinio darbo vadovas prof. habil. dr. P. Duchovskis
Atliktos habilitacijos procedūros
Prof. dr. Elvyra Jarienė. Agrobiologinių veiksnių poveikis valgomosios bulvės (Solanum tuberosum L.) gumbų kokybei ir technologinėms savybėms. Apginta 2009 03 25
Prof. dr. Honorata Danilčenko. Agrobiologinių veiksnių įtaka moliūgų ir daigintų sėklų kokybei,
technologinėms ir maisto savybėms. Apginta 2008 01 23
Prof. dr. Stanislovas Juknevičius. Genotipo, mitybos ir priešskerdyminių veiksnių įtaka galvijų bei kiaulių mėsinėms savybėms. Apginta 2007 12 19, LVA

Mokslo monografijos

Duchovskis, Pavelas]; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Viršilė, Akvilė; Vaštakaitė, Viktorija. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje : galimybių studija / [studiją rengė: Pavelas Duchovskis … [et al.]]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2015. 91 p. : iliustr. ISBN 978995593719.
[Stanienė, Gražina; [Stanys, Vidmantas]. Citrusai : [monografija] / Gražina Stanienė, Vidmantas Stanys. Babtai : Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2017. 147, [1] p. : iliustr. ISBN 9789986828341.

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“  ir  turinčiuose citavimo indeksą

Burbulis, Natalija; Vainorienė, Rimanta; Blinstrubienė, Aušra; Jonytienė, Vaida; [Liakas, Vytautas]. Effect of potassium bicarbonate on photosynthetic parameters of Setaria viridis under drought conditions // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 1 (2017), p. 79-84. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/02/104_1_str11.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
[Danilčenko, Honorata]; Dabkevičius, Zenonas; [Jarienė, Elvyra]; [Tarasevičienė, Živilė]; Televičiūtė, Dalė; Tamošiūnas, Alfonsas; Jeznach, Maria. The effect of stinging nettle and field horsetail extracts on the synthesis of biologically active compounds in germinated leguminous and quinoa seed // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 337-344. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/11/104_4_str43.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Šlepetienė, Alvyra; Savicka, Barbara; Žaldarienė, Sandra. The distribution of bioactive compounds in the tubers of organically grown jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) during the growing period // Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2017, Vol. 16, iss. 3, p. 97-107. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.447]
Gruznova, K. A.; Bashmakov, D. I.; Brazaitytė, Aušra; [Duchovskis, Pavelas]; Lukatkin, A. S. Efficiency index as the integral indicator of Triticum aestivum response to growth regulators // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 299-304. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/11/104_4_str38.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Danilčenko, Honorata]; Tajner-Czopek, A.; Rytel, E.; Kucharska, A.; Sokół-Łętowska, A.; Gertchen, M.; Jeznach, Maria. Effect of biodynamic preparations on the phenolic antioxidants in potatoes with coloured-flesh // Biological Agriculture & Horticulture. Oxson: Taylor & Francis Ltd. ISSN 0144-8765. 2017, Vol. 3, iss. 3, p. 172-182. Prieiga per internetą: <http://www.tandfonline.com/eprint/qcXSBpcW6BRG7yDhVuKZ/full>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.898; bendr. citav. rod.: 1.619]
Juknys, Romualdas; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; [Vagusevičienė, Ilona]; Pupalienė, Rita; Klepeckas, Martynas; Sujetovienė, Gintarė. Projecting the impact of climate change on phenology of winter wheat in northern Lithuania // International journal of biometeorology. Berlin: Springer Verlag. ISSN 0020-7128. 2017, vol. 61, iss. 10, p. 1765-1775. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/article/10.1007/s00484-017-1360-y>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 2.204; bendr. citav. rod.: 3.2]
Kolniak-Ostek, Joanna; Kita, Agnieszka; Pęksa, Anna; Wawrzyniak, Agata; Hamułka, Jadwiga; Jeznach, Maria; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Analysis of the content of bioactive compounds in selected flours and enriched extruded corn products // Journal of Food Composition and Analysis. San Diego: Academic Press-Elsevier Science. ISSN 0889-1575. 2017, Vol. 64, iss. 2, p. 147-155. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 2.752; bendr. citav. rod.: 2.67]
Kolosej, Ramūnė; Jonuškienė, Ilona; Venskutonis, Petras Rimantas; Kazernavičiūtė, Rita; Brazienė, Zita; [Jakienė, Elena]; Kvederavičiūtė, Kotryna; Kanopka, Arvydas; Vilys, Laurynas; Mickevičius, Vytautas. The influence of β-alanine derivative products on spring oilseed rape yield and oil quality // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 2 (2017), p. 139-146. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/05/104_2_str18.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
Kviklys, Darius; Lanauskas, Juozas; [Uselis, Nobertas]; Viškelis, Jonas; Viškelienė, Alina; Buskienė, Loreta; Staugaitis, Gediminas; Mažeika, Romas; Samuolienė, Giedrė. Rootstock vigour and leaf colour affects apple tree nutrition // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 2 (2017), p. 185-190. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/05/104_2_str24.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
Valiuškaitė, Alma; [Uselis, Nobertas]; Kviklys, Darius; Lanauskas, Juozas; Rasiukevičiūtė, Neringa. The effect of sustainable plant protection and apple tree management on fruit quality and yield // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 353-358. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/11/104_4_str45.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
Viškelienė, Alina; Samuolienė, Giedrė; Karklelienė, Rasa; Viškelis, Jonas; Sasnauskas, Audrius; [Duchovskis, Pavelas]. Quality and developmental changes in white head cabbage (Brassica oleracea L.) and radish (Raphanus sativus L.) during winter storage // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 3 (2017), p. 229–234. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/08/104_3_str29.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
[Levickienė, Dovilė]; [Jarienė, Elvyra]; Gajewski, Marek; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Przybył, Jarosław L.; Sitarek, Monika. Influence of Harvest Time on Biologically Active Compounds and the Antioxidant Activity in Leaves of Mulberry Grown in Lithuania // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2017, vol. 45 no. 2, p. 431-436. Prieiga per internetą: <http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/10779/8036>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.48; bendr. citav. rod.: 2.754]
Bieneik, Anna; Draganska, Ewa; [Pranckietis, Viktoras]. Assesment of climatic conditions for Actinidia arguta cultivation in north-eastern Poland // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 3 (2016), p. 311-318. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/08/103_3_str40.pdf>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44]
[Danilčenko, Honorata]; Gajewski, Marek; [Jarienė, Elvyra]; Paulauskas, Valdas; Mažeika, Romas. Effect of compost on the accumulation of heavy metals in fruit of oilseed pumpkin (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) // Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 1, p. 21-31. Prieiga per internetą: <http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/905/>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.719; bendr. citav. rod.: 3.107]
[Jarienė, Elvyra]; Jeznach, Maria; [Danilčenko, Honorata]; Žaldarienė, Sandra; [Tarasevičienė, Živilė]; Wawrzyniak, Agata; Tul-Krzyszczuk, Agnieszka. Distribution of macronutrients within organically grown Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers throughout the growing period // Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 4, p. 1315-1325. Prieiga per internetą: <http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1086/>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.719; bendr. citav. rod.: 3.107]
Miliauskienė, Jurga; Sakalauskienė, Sandra; Lazauskas, Sigitas; Povilaitis, Virmantas; Brazaitytė, Aušra; [Duchovskis, Pavelas]. The competition between winter rape (C3) and maize (C4) plants in response to elevated carbon dioxide and temperature, and drought stress // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 1 (2016), p. 21-28. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str3.pdf>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44]
Miliūtė, Inga; Buzaitė, Odeta; Gelvonauskienė, Dalia; Sasnauskas, Audrius; [Stanys, Vidmantas]; Baniulis, Danas. Plant growth promoting and antagonistic properties of endophytic bacteria isolated from domestic apple // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 1 (2016), p. 77-82. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str10.pdf>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44]
Rugienius, Rytis; Šnipaitienė, Lina; Stanienė, Gražina; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Haimi, Perttu; Baniulis, Danas; Frercks, B.; [Pranckietis, Viktoras]; Lukoševičiūtė, Vanda; [Stanys, Vidmantas]. Cold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitro // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 103, Nr. 2 (2016), p. 207-214. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/05/103_2_str27.pdf>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.579; bendr. citav. rod.: 1.44]
[Vaitkevičienė, Nijolė]; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Sawicka, Barbara. Effect of biodynamic preparations on the content of some mineral elements and starch in tubers of three coloured potato cultivars // Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 2016, Vol. 21, iss. 3, p. 927-935. Prieiga per internetą: <http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/988/>. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 0.719; bendr. citav. rod.: 3.107]
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Vaitkevičienė, Nijolė; [Juknevičiene, Edita]; Gajewski, Marek; [Juknevičiene, Živilė]; Chupakhina, Natalija. Quality changes in great pumpkins and coloured pota-toes during storage // Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2015, Vol. 14, iss. 5, p. 121-132. Prieiga per internetą: <http://www.acta.media.pl/pl/full/7/2015/000070201500014000050012100132.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.552; bendr. citav. rod.: 1.306]
[Jarienė, Elvyra]; Vaitkevičienė, Nijolė; [Danilčenko, Honorata]; Gajewski, Marek; Chupachina, Galina N.; Fedurajev, Pavel; Ingold, Reto. Influence of Biodynamic Preparations on the Quality Indices and Antioxidant Compounds Content in the Tubers of Coloured Potatoes (Solanum tuberosum L.) // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2015, vol. 43, no. 2, p. 392-397. Prieiga per internetą: <http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/9695/7820>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.547; bendr. citav. rod.: 2.719]
Miliūtė, Inga; Buzaitė, Odeta; Baniulis, Danas; [Stanys, Vidmantas]. Bacterial endophytes in agricultural crops and their role in stress tolerance: a review // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 4 (2015), p. 465-478. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/11/102_4_str60.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
Rugienius, Rytis; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Frercks, B.; Stanienė, Gražina; Stepulaitienė, Inga; Haimi, Perttu Juhani; [Stanys, Vidmantas]. Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 2 (2015), p. 177-184. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/06/102_2_str23.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
Vaitauskienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; [Liakas, Vytautas]. The influence of free-living nitrogen-fixing bacteria on the mechanical characteristics of different plant residues under no-till and strip-till conditions // Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-1987. Vol. 154 (2015), p. 91-102. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198715001245>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 2.622; bendr. citav. rod.: 1.962]
Avižienytė, Dovilė; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; [Jakienė, Elena]. Interaction between maize and weeds under conditions of long-term reduced tillage // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 4 (2015), p. 363-370. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/11/102_4_str46.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
[Jakienė, Elena]; Spruogis, Vidmantas; Romaneckas, Kęstutis; Dautartė, Anželika; Avižienytė, Dovilė. The bio-organic nano fertilizer improves sugar beet photosynthesis process and productivity // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 2 (2015), p. 141-146. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/06/102_2_str18.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
Pranckietienė, Irena; Mažuolytė-Miškinė, Edita; [Pranckietis, Viktoras]; Dromantienė, Rūta; Šidlauskas, Gvidas; Vaisvalavičius, Rimantas. The effect of amino acids on nitrogen, phosphorus and potassium changes in spring barley under the conditions of water deficit // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 265-272. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/08/102_3_str34.pdf>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.42; bendr. citav. rod.: 1.444]
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Jeznach, Maria. Heavy metal contamination of plant raw material intended for food // Fresenius environmental bulletin. Freising: Parlar Scientific Publications. ISSN 1018-4619. 2015, vol. 24, no. 1a, p. 224-227. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.378; bendr. citav. rod.: 2.954]
Bendokas, Vidmantas; Gelvonauskienė, Dalia; Gelvonauskis, Bronislavas; Šikšnianas, Tadeušas; [Stanys, Vidmantas]. Predicting apple tree (Malus × domestica Borkh.) canopy architecture: phytohormone balance in juvenile hybrids // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 101, Nr. 3 (2014), p. 327-332. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/09/101_3_str42.pdf>. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.564]
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Žebrauskienė, Audronė]. Amino acid composition of kolomikta actinidia (Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim) fruits of Lithuanian origin // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 101, Nr. 1 (2014), p. 79-84. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/03/101_1_str11.pdf>. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.564]
[Černiauskienė, Judita]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Juknevičiene, Edita]. Pumpkin Fruit Flour as a Source for Food Enrichment in Dietary Fiber // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. ISSN 0255-965X. 2014, vol. 42, no. 1, p. 19-23. Prieiga per internetą: <http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/9352>. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.476; bendr. citav. rod.: 2.741]
Maršalkienė, Nijolė; Sliesaravičius, Algirdas; [Ramaškevičienė, Asta]; Žilėnaitė, Liuda; Švirmickas, Gintautas Juozas. Agrobiological potential of some soil crucifers of Lithuania’s spontaneous flora // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 101, Nr. 2 (2014), p. 153-160. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2014/06/101_2_str20.pdf>. [2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.523; bendr. citav. rod.: 1.564]
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Gajewski, Marek; Sawicka, Barbara; [Kulaitienė, Jurgita];[Černiauskienė, Judita]. Changes in amino acids content in tubers of jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus L.) cultivars during storage // Acta Scientiarum Polonorum : Hortorum Cultus. Lublin. ISSN 1644-0692. 2013, Vol. 12(2), p. 97-105. Prieiga per internetą: <http://www.acta.media.pl/pl/full/7/2013/000070201300012000020009700105.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.691; bendr. citav. rod.: 1.31]
Danusevičius, Darius; Buchovska, Jurata; [Stanys, Vidmantas]; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Baliuckas, Virgilijus; Brazaitis, Gediminas. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to seaside spit of Kursiu Nerija in Lithuania // European Journal of Forest Research. ISSN 1612-4669. 2013, Vol. 132, iss. 1, p. 137-150. Prieiga per internetą: <http://link.springer.com/article/10.1007/s10342-012-0663-0>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 1.959; bendr. citav. rod.: 1.512]
[Juknevičiene, Edita]; [Černiauskienė, Judita]; [Kulaitienė, Jurgita]; Juknevičienė, Živilė. Oil pumpkins – Important source of antioxidants // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2013, Vol. 11, No. 1, p. 156-158. Prieiga per internetą: <http://www.world-food.net/scientficjournal/2013/issue1/food/30.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.435; bendr. citav. rod.: 1.947]
Rugienius, Rytis; Blažytė, Asta; Lukoševičiūtė, Vanda; Šikšnianienė, Jūratė; Frercks, Birutė; Gelvonauskienė, Dalia; Gelvonauskis, Bronislovas; Sasnauskas, Audrius; Baniulis, Danas; [Stanys, Vidmantas]. Genetic Polymorphism of Wild Pear Accessions collected in Lithuania // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all. ISSN 1392-1355. 2013, Vol. 19, N 1, p. 13-21. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.379; bendr. citav. rod.: 1.512]
Dromantienė, Rūta; Pranckietienė, Irena; Šidlauskas, Gvidas; [Pranckietis, Viktoras]. Changes in technological properties of common wheat (Triticum aestivum L.) grain as influenced by amino acid fertilizers // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr.1 (2013), p. 57-62. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/04/100_1_str8.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468]
Stepulaitienė, Inga; [Žebrauskienė, Audronė]; [Stanys, Vidmantas]. Frost resistance is associated with development of sour cherry (Prunus cerasus L.) generative buds // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 100, Nr. 2 (2013), p. 175-178. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/06/100_2_str22.pdf>. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468]
Mickevičius, Vytautas; Voskienė, Aušra; Jonuškienė, Ilona; Kolosej, Ramūnė; Šiugždaitė, Jūratė; Venskutonis, Petras Rimantas; Kazernavičiūtė, Rita; Brazienė, Zita; Jakienė, Elena. Synthesis and biological activity of 3-[phenyl(1,3-thiazol-2-yl)-amino]propanoic acids and their derivatives // Molecules. Basel : Molecular Diversity Preservation International. ISSN 1420-3049. 2013, Vol. 18, no. 12, p. 15000-15018. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Chemical Abstracts (CAplus)]. [Citav. rod (F).: 2.428; bendr. cit. rod: 2.957 (2012)]
Jeznach, Maria; [Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Kulaitienė, Jurgita; Černiauskienė, Judita]. Accumulation of antioxidative vitamins and minerals in seeds of oil pumpkin (Cucurbita pepo L. var. styriaca) cultivars // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 1, p. 245-247. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,517; bendr. cit. rod: 1,898 (2011)].

Mokslo straipsniai  recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index  Copernicus;  EBSCO; VINITI ir kt.

Morkeliūnė, Armina; Rasiukevičiūtė, Neringa; [Uselis, Nobertas]; Valiuškaitė, Alma. Colletotrichum sp. – sparčiai plintantys braškių puvinių sukėlėjai (Apžvalga) // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 36 (1-2) (2017), p. 43-53. Prieiga per internetą: <http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/36-1ir2/36vol12ArminaM.pdf>.
[Juchnevičienė, Aistė]; [Vagusevičienė, Ilona]; Brazaitytė, Aušra; [Duchovskis, Pavelas]. Žieminių kviečių grūdų kokybinių rodiklių priklausomumas nuo tręšimo azoto trąšomis // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 2, p. 47-55. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3296/2101>.
Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Jabłońska-Trypuć, Agata; [Tarasevičienė, Živilė]; Kubat-Sikorska, Aleksandra. Charakterystyka i właściwości użytkowe surowców miętowych // Polish Journal of Commodity Science=Towaroznawcze Problemy Jakości Radom: University of Technology and Humanities in Radom. ISSN 1733-747X. 2016, 1(46), p. 93-105.
[Tarasevičienė, Živilė]; Aleknavičiūtė, Orinta; Velička, Aloyzas; [Černiauskienė, Judita]; [Paulauskienė, Aurelija]; [Jurevičienė, Vitalija]; Krasauskas, Aurimas; Televičiūtė, Dalė. Fotosintezės pigmentų kiekio ir spalvos kitimas mažosiose salotose laikymo metu // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 2, p. 65-69. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3298/2103>.
[Uselis, Nobertas]; Kviklys, Darius; Lanauskas, Juozas; Buskienė, Loreta; Samuolienė, Giedrė; Duchovskis, Pavelas. Maitinamojo ploto įtakos žemaūgių veislės ‘Auksis’ obelų augumui, produktyvumui ir vaisių kokybei brandžiame 10–15 metų amžiaus sode // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 35 (1-2) (2016), p. 3-19. Prieiga per internetą: <http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/35-1ir2/35-12str1.pdf>.
[Jakienė, Elena]; Spruogis, Vidmantas. Biologinių preparatų ir bioorganinių trąšų naudojimas cukrinių runkelių pasėliuose // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 3, p. 107-120. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3152/1979>.
[Juchnevičienė, Aistė]; [Vagusevičienė, Ilona]; Kaminskaitė, Aušra; Brazaitytė, Aušra; [Duchovskis, Pavelas]. Azoto trąšų poveikis skirtingų žieminių kviečių veislių fotosintetiniams rodikliams // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 1, p. 15-25. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3062/1889>.
Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; Sirtautas, Ramūnas; Novičkovas, Algirdas; Dabašinskas, Laurynas; Sakalauskienė, Sandra; Miliauskienė, Jurga; [Duchovskis, Pavelas]. The Effect of Blue Light Dosage on Growth and Antioxidant Properties of Microgreens // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 34 (1-2) (2015), p. 25-35. Prieiga per internetą: <http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/Documents/34(1–2).pdf>.
Vaštakaitė Viktorija, Viršilė Akvilė, Brazaitytė Aušra, Samuolienė Giedrė, Jankauskienė Julė, Sirtautas Ramūnas, [Duchovskis Pavelas]. The effect of UV-a supplemental lighting on antioxidant properties of Ocimum basilicum L. microgreens in greenhouse // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Sonata Kazlauskaitė, Povilas Mulerčikas, Vytautas Tamutis, [Audronė Žebrauskienė], Elena Survilienė. Distribution and dynamics of the ground beetle (Coleoptera, Carabidae) and the click beetle (Coleoptera, Elateridae) species abundance in organic and intensively cultivated cereal crops // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
[Paulauskienė Aurelija], [Pranckietis Viktoras], Barčytė Toma, [Tarasevičienė Živilė]. Changes of Actinidia kolomikta fruit texture during storage in controlled atmosphere chambers // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822–3230, eISSN 2345-0916.
Šidlauskas Gvidas, Pranckietienė Irena, Dromantienė Rūta, [Pranckietis Viktoras]. The effect of agronomic and climatic factors on winter oilseed rape (Brassica napus L.) root neck growth in autumn // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
[Černiauskienė Judita], [Kulaitienė Jurgita], [Danilčenko Honorata], [Jarienė Elvyra]. Mulching impact on the quality of oil pumpkin’s (Cucurbita pepo L.) fruit // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
[Juchnevičienė Aistė], [Vagusevičienė Ilona]. The dynamics of photosynthetic pigments in winter wheat leaves when using nitrogen fertilisers // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Bagdonavičienė Aistė, Brazaitytė Aušra, Jankauskienė Julė, [Duchovskis Pavelas]. The effect of photosynthetic photon flux density on cucumber and tomato transplants assimilative indices // // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
[Vagusevičienė Ilona], [Juchnevičienė Aistė]. The effect of nitrogen fertilisers on the grain yield of different cultivars of winter wheat // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Ingrida Kraujutienė, Aldona Sugintienė, Aušra Šimonėnienė, Ilona Vagusevičienė. Augalinės žaliavos parinkimas konditerijos gaminiams eleiminuojant glitimą.//Dekoratyvinių ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai. 2014 (5) 10. p. 84-88.
[Jakienė, Elena]. Cukrinių runkelių produktyvumo optimizavimo tyrimai naudojant bioorganines trąšas // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 3, p. 120-132. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2962/1789>.
Mažuolytė-Miškinė, Edita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; [Pranckietis, Viktoras]. Fotosintezės pigmentų dinamika vasariniuose miežiuose imitacinės sausros streso sąlygomis // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2014, t. 21, nr. 3, p. 161-172. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2966/1793>.
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Juknevičiene, Edita]; Gajewski, Marek. Great Pumpkins and Blue Fleshed Potatoes – Biologically Active Raw Material for Food Products // International Journal of Scientific Research. ISSN 2227-8179. Vol. 3, iss. 4 (2014), p. 56-58.
Frercks, Birutė; [Stanys, Vidmantas]; Šikšnianienė, Jūratė; Stepulaitienė, Inga; Gelvonauskienė, Dalia; Stanienė, Gražina; Rugienius, Rytis; Šikšnianas, Tadeušas. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2014, Vol. 12, No. 1, p. 122-127. Prieiga per internetą: <http://world-food.net/download/journals/2014-issue_1/2014-issue_1-agriculture/a5.pdf>.
Tajner-Czopek, A.; Rytel, E.; Kita, Agnieszka; Pęksa, Anna; Miedzianka, J.; Drożdz, W.; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Effect of raw material and processing parameters on some sensory features of extruded snacks // Proceedings of 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 2014. ISBN 9788377171837. p. 161.
[Leliūnienė, Jolanta]; [Samuolienė, Giedrė]; [Klimas, Evaldas]; [Duchovskis, Pavelas]. Impact of fertilization and sowing time on formation of productivity seedling elements of Festulolium // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2014, Vol. 12, No. 2, p. 515-519. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]
[Kulaitienė, Jurgita];; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Černiauskienė, Judita]; Wawrzyniak, Agata; Hamulka, Jadwiga; [Juknevičiene, Edita]. Chemical composition of pumpkin (Cucurbita maxima D.) flesh flours used for food // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2014, Vol. 12, No. 3&4, p. 61-64. Prieiga per internetą: <http://world-food.net/download/journals/2014-issue_3_and_4/2014-issue_3_and_4-food/f9.pdf>.
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Fatty acids and some antioxidant parameters of oil pumpkin seeds // Proceedings of 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 2014. ISBN 9788377171837. p. 88.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Juknevičiene, Edita]. Quality changes in great pumpkins and coloured potatoes during storage // Proceedings of 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 2014. ISBN 9788377171837. p. 69.
Rytel, E.; Tajner-Czopek, A.; Kita, Agnieszka; Pęksa, Anna; Miedzianka, J.; Drożdz, W.; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Effect of processing conditions on the colour of extruded snacks // Proceedings of 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 2014. ISBN 9788377171837. p. 136.
Kolosej, R.; Mickevičius, V.; Jonuškienė, I.; Brazienė, Z.; [Jakienė, Elena]. 3-(1H-Benzimidazol-2-il)-4-fenilaminobutano rūgšties natrio druskos poveikis vasarinių rapsų (Brassica napus L.) derliui ir aliejaus kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1231. 2013, nr. 1(63), p. 42-48.
[Jakienė, Elena]. The effect of the microelement fertilizers and biological preparation Terra Sorb Foliar on spring rape crop // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2013, t. 20, nr. 2, p. 75-83. [CAB Abstracts]
Maršalkienė, Nijolė; Švirmickas, Gintautas Juozas; Sliesaravičius, Algirdas; Žilėnaitė, Liuda; [Ramaškevičienė, Asta]. Agrobiological potential of some oil crucifers of Lithuanian spontaneous flora // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2013, vol. 59, nr. 1: Research of plant diversity. Present ang future : abstracts of international scientific conferenece, p. 88.
[Paulauskienė, Aurelija]; [Žebrauskienė, Audronė]; [Tarasevičienė, Živilė]. Amino acid composition of Actinidia kolomikta fruits // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2013, vol. 59, nr. 1: Research of plant diversity. Present ang future : abstracts of international scientific conferenece, p. 105.
[Leliūnienė, Jolanta]; Samuolienė, Giedrė; [Klimas, Evaldas]; [Duchovskis, Pavelas]. Sėjos laiko ir tręšimo įtaka sėklai skirtų eraičinsvidrių (Festulolium) augimui ir fotosintezei // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2013, t. 20, nr. 3, p. 133-140. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2736/1568>.
Barčytė, Toma; [Tarasevičienė, Živilė]; Zaleckas, Ernestas; [Paulauskienė, Aurelija]. Antioxidant Activity Changes During the Germination of Broccoli, Radish and Rape Seeds // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 29-33.
[Danilčenko, Honorata]; [Juknevičiene, Edita]; [Kulaitienė, Jurgita]; Juozaitytė, Viktorija; Sawicka, Barbara; Gajewski, Marek. Quality Parameters of the Great Pumpkin for Food // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 76-79.
[Danilčenko, Honorata]; Kubiliūtė, Oksana; Jeznach, Maria; Chupachina, Galina N.; Fedurajev, Pavel; Skrypnik, Liubov N. Anthocyanin Quantity in Sprouted Seeds for Food // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 80-83.
[Jakienė, Elena]; [Liakas, Vytautas]. Effect of the biological preparations Azofit and Amalgerol on sugar beet seeding // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 106-110.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Neverauskaitė, Lina; [Černiauskienė, Judita]; Mažeika, Romas; Staugaitis, Gediminas. Chemical Composition and Pollution Research in Pumpkin Fruit of Various Genotypes // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 115-118.
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Chupachina, Natalija; Poltavskaya, Raisa L.; Kita, Agnieszka. Antioxidant Compounds and Antioxidant Activity in blue-fleshed potatoes // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 119-122.
[Juchnevičienė, Aistė]; [Vagusevičienė, Ilona]. Dynamics of Photosynthetic Pigments in Winter Wheat during Wintering // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 132-136.
[Leliūnienė, Jolanta]; [Klimas, Evaldas]. Formation of Photosynthetic Parameters of Festulolium Depending on the Duration of Flowering Induction // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 159-163.
[Leliūnienė, Jolanta]; [Klimas, Evaldas]; Samuolienė, Giedrė; [Duchovskis, Pavelas]. The influence of sowing time and fertilization on the assimilative leaf area formation of Festulolium // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 156-158.
[Mikulionienė, Sabina]; Baležentienė, Ligita. Supplementation of Sediment Sapropel for Poultry Feed // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 186-191.
[Paulauskienė, Aurelija]; [Pranckietis, Viktoras]; [Tarasevičienė, Živilė]; Barčytė, Toma. Changes in Chemical Composition During Ripening of Actinidia kolomikta Fruits // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 195-198.
 [Vagusevičienė, Ilona]; [Juchnevičienė, Aistė]; [Duchovskis, Pavelas]. The Effect of Nitrogen Fertilizers on the Changes of Photosynthetic Pigments in Winter Wheat // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 266-269.
[Černiauskienė, Judita]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Kordušienė, Skaidra; Jeznach, Maria. Effects of Disinfectants for ASmount of Amino Acids in Sprouted Seeds Intended for Human Consumption // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 70-75.
Šikšnianas, Tadeušas; Bendokas, Vidmantas; Rugienius, Rytis; Sasnauskas, Audrius; Stepulaitienė, Inga; [Stanys, Vidmantas]. Anthocyanin Content and Stability in Ribes Species and Interspecific Hybrids // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 258-261.
[Žebrauskienė, Audronė]; Aleknavičienė, Paulina. Comparison of the Introduced Cultivars of Asparagus (Asparagus officinalis L.) Yield in Lithuania // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 284-287.
 [Žebrauskienė, Audronė]; [Paulauskienė, Aurelija]; Abramavičienė, Roma. Investigation of Chemical Composition of Introduced Cultivars of Asparagus (Asparagus officinalis L.) Spears // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 288-292.
Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Kosteckas, Robertas; Pupalienė, Rita;[Duchovskis, Pavelas]; Brazaitytė, Aušra. The influence of crop density on the photosynthetic characteristics and productivity of the spring oilseed rape under non-fertilized and fertilized conditions // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 850-856. Prieiga per internetą: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Agriculture/112.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Bendokas, Vidmantas; Gelvonauskienė, Dalia; Šikšnianas, Tadeušas; Stanienė, Gražina; Šikšnianienė, Jūratė B.; Gelvonauskis, Bronislavas; [Stanys, Vidmantas]. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture // Plant Breeding. ISSN 0179-9541. 2012, Vol. 131, Issue 1, p. 180-185. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 1.596; bendr. citav. rod.: 1.596.
Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Blinstrubienė, Aušra; Kuprienė, Ramunė; [Liakas, Vytautas]; [Vagusevičienė, Ilona]. Cold tolerance of Brassica napus L. as influenced by weather conditions during wintering // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 277-280. Prieiga per internetą: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Agriculture/2.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
[Vagusevičienė, Ilona]; Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Vasinauskienė, Regina. Influence of nitrogen fertilization on winter wheat physiological parameters and Productivity // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 733-736. Prieiga per internetą: <http://www.isfae.org/scientficjournal/2012/issue3/pdf/Agriculture/91.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Lazauskas, Sigitas; Povilaitis, Virmantas; Antanaitis, Šarūnas; Sakalauskaitė, Jurga; Sakalauskienė, Sandra; Pšibišauskienė, Gabrielė; Auškalnienė, Ona; Raudonius, Stepas; [ Duchovskis, Pavelas]. Winter wheat leaf area index under low and moderate input management and climate change // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 1, p. 588-593. Prieiga per internetą: <http://www.world-food.net/scientficjournal/2012/issue1/pdf/agriculture/a80.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.517; bendr. citav. rod.: 1.898].
Brazienė, Z.; [Jakienė, Elena]; Žiaukienė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas. N-(4-Metoksi-2-nitrofenil)-β-alanino natrio druskos poveikis vasarinių rapsų (Brassica napus L.) derliaus kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : KTU.. 2012, nr. 1(59), p. 46-53.
Brazienė, Z.; [Jakienė, Elena]; Žiaukienė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas. N-(4-Metoksi-2-nitrofenil)-β-alanino natrio druskos poveikis vasarinių rapsų (Brassica napus L.) derliaus kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : KTU.. 2012, nr. 1(59), p. 46-53.
Danusevičius, Darius; Buchovska, Jurata; [Stanys, Vidmantas]; Šikšnianienė, Jūratė Bronė; Baliuckas, Virgilijus; Brazaitis, Gediminas. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to seaside spit of Kursiu Nerija in Lithuania // European Journal of Forest Research. ISSN 1612-4669. 2012, Prieiga per internetą: <http://download.springer.com/static/pdf/457/art%253A10.1007%252Fs10342-012-0663-0.pdf?auth66=1354957819_9d354716c09ef4cb4ed331179f9d1477&ext=.pdf>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 1.982; bendr. citav. rod.: 1.557].
Lukoševičiūtė, Vanda; Rugienius, Rytis; Stanienė, Gražina; Blažytė, Asta; Gelvonauskienė, Dalia; Bendokas, Vidmantas; Gelvonauskis, Bronislavas; Sasnauskas, Audrius; [Stanys, Vidmantas]; Bobinas, Česlovas. Low temperature storage of Fragaria sp. and Pyrus sp. genetic resources in vitro // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 99, Nr.2 (2012), p. 125-130. Prieiga per internetą: <http://zemdirbyste-agriculture.lzi.lt/>. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.327; bendr. citav. rod.: 1.439].
Mažeikienė, Ingrida; Bendokas, Vidmantas; [Stanys, Vidmantas]; Šikšnianas, Tadeušas. Molecular markers linked to resistance to the gall mite in blackcurrant // Plant Breeding. ISSN 0179-9541. 2012, Vol. 131, Issue 6, p. 762-766. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 1.596; bendr. citav. rod.: 2.446].
[Mikulionienė, Sabina]; Baležentienė, Ligita. Effectiveness and potential usefulness of dietary supplementation with sapropel on ducklings and goslings growth and quality indices // Veterinarija ir zootechnika. ISSN 1392-2130. T. 60(82) (2012), p. 45-51. [2011 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2012). Citav. rod.: 0.232; bendr. citav. rod.: 1.226].

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

Bastytė, Skirmantė; [Paulauskienė, Aurelija]; Šileikienė, Daiva. The application of chemical and holistic test methods to assess indicators of different technologies of actinidia berries // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 54.
[Jarienė, Elvyra]. New trends of management in the chain of food quality and safety // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 15-16.
[Jarienė, Elvyra]; [Levickienė, Dovilė]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Aleinikovienė, Jūratė; Krichkovska, Lidiya. Influence of harvest time on bioactive composition and antioxidant activity of the white mulberry leaves // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 46.
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Kita, Agnieszka. Influence of storage conditions on the quality of potato chips // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 45.
Kadakauskienė, Dovilė; [Levickienė, Dovilė]; [Jarienė, Elvyra]. Quantity of microelements and macroelements in mulberry leaves // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 61
Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Skiba, Dominika; [Jarienė, Elvyra]; Savicka, Barbara; Krochmal-Marczak, Barbara. Shaping the quality of jerusalem artichoke tubers by application variable mineral fertilization // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 35.
Krochmal-Marczak, Barbara; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. The antioxidant properties of leaves of selected cultivars of sweet potato (Ipomoea batatas L. Lam.) // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 68-69.
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; Sokół-Łętowska, Alicija. Effect of preservation methods on nutrient quality of basil (Ocimum basilicum) leaves // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 57.
[Levickienė, Dovilė]; [Jarienė, Elvyra]; Aleinikovienė, Jūratė. Possible impact of the rhizosphere realized microbial compounds on organic matter in the soil // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 24.
Mackevičiūtė, Laura; [Jarienė, Elvyra]. Consumption analysis of carrot puree for babies // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 67.
Medveckienė, Brigita; [Jarienė, Elvyra]; [Kulaitienė, Jurgita]. Changes in quality parameters of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers during storage // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 66.
Noaema, Ali Hulail; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna. The effect of potassium fertilization on the content of macroelements in potato tubers // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 32.
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Barčytė, Toma]; [Žebrauskienė, Audronė]. Influence of drying methods on the changes of color parameters and photosynthetic pigments content of herbaceous paarennial plants // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 39.
Pszczółkowski, Piotr; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. The role of microbiological preparations in improving the quality of potato tubers // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 22-23.
[Ramaškevičienė, Asta]; Gleibutė, Greta. Effects of nano fertilizers on lettuce growing (Lactuca sativa L.) // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 56.
Sawicka, Barbara; Denesiuk, Joanna; [Jarienė, Elvyra]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Noaema, Ali Hulail; Skiba, Dominika. Assessment of the leading mustard products on the Lublin market // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 42.
[Tarasevičienė, Živilė]; Bunkevičiūtė, Aistė; [Paulauskienė, Aurelija]. Physical, chemical and sensory characteristics of gluten-free cookies // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 63
[Tarasevičienė, Živilė]; Jukniūtė, Kotryna; Levickaitė, Gabrielė; [Jurevičienė, Vitalija]; [Paulauskienė, Aurelija]. Effect of berries pomace on physical and sensory properties of wheat cookies // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 64.
[Tarasevičienė, Živilė]; [Velička, Aloyzas]; [Danilčenko, Honorata]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; [Paulauskienė, Aurelija]; Masionytė, Renata. Essential oil, dry soluble solids and ascorbic acid content of fresh, ecologically grown mint // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 65.
Televičiūtė, Dalė; Čechovičienė, Indrė; [Danilčenko, Honorata]; Rytel, Elzbieta; Krichkovska, Lidiya. Improving the quality and safety of germinated seeds // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 27.
[Vagusevičienė, Ilona]; Bylaitė, Asta; Kazlauskaitė, Sonata; [Juchnevičienė, Aistė]; [Žebrauskienė, Audronė]. Comparision of different varieties winter wheat grain quality // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 41.
[Vaitkevičienė, Nijolė]; [Jarienė, Elvyra]; Tajner-Czopek, Agnieszka. Influence of storage conditions on the quality attributes of potato tubers with purple flesh // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 44.
Šimkutė, Gintarė; [Mikulionienė, Sabina]. The composition and quality of milk when feeding cows in a non-balanced diet // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 60.
[Žebrauskienė, Audronė]; Kazlauskaitė, Sonata; [Paulauskienė, Aurelija]; Vaičekauskaitė, Ingrida. Blanching effect on the quality of frozen asparagus spears // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 52.
[Žebrauskienė, Audronė]; Kazlauskaitė, Sonata; [Vagusevičienė, Ilona]; [Kuraitė, Anželika]. Fertilization impact on chemical composition of Asparagus (Asparagus officinalis L.) spears // International Scientific Conference „New trends in Food safety and quality“ NIFSA 2017, 5 – 7 October 2017, Aleksandras Stulgiskis University, Lithuania. Akademija, 2017, ISBN 9786094491207. p. 53.
Šileikienė, Daiva; Česonienė, Laima; [Paulauskienė, Aurelija]. Dynamic of Prices of Vegetables in Organic Farming System Lithuania Period 2014-2016 // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 127-128.
[Medveckienė, Brigita.]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; [Jarienė, Elvyra]. Influence of the controlled atmosphere in the potassium quantity of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tubers // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 75-76
[Leliūnienė, Jolanta]; Baležentienė, Ligita; [Klimas, Evaldas]. Festulolium Metabolites Accumulation Response to Photoperiod of Flowering Termoinduction // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 47-48.
[Klimas, Evaldas]; [Leliūnienė, Jolanta]; Baležentienė, Ligita. Vernalisation impact on biometrical parameters of new Festulolium varieties // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 48-49.
Kazlauskaitė, Sonata; [Žebrauskienė, Audronė]; Mulerčikas, Povilas; [Vagusevičienė, Ilona]; Survilienė, Elena; Krasauskas, Aurimas. Influence of Biological Plant Care Products on the Growth and Qualitative Characteristics of Sweet Basil // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 196-197.
[Vagusevičienė, Ilona]; [Bylaitė, Asta]; Kazlauskaitė, Sonata; [Juchnevičienė, Aistė]; [Žebrauskienė, Audronė]. Comparison of Photosynthetic Parameters in Different Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties // Rural Development 2017 [elektroninis išteklius]: Bioeconomy Challenges : The 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University : Abstracts Book. Akademija: Aleksandras Stulginskis University, 2017, ISBN 9786094491238. p. 207-208.
Barkauskaitė, Agnė]; Paulauskienė, Aurelija (vadov.). Vitamino C kiekio aktinidijų uogose ir jų perdirbimo produktuose tyrimas // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 85-87.
[Butkus, Tadas]; Jakienė, Elena (vadov.). Biologiškai aktyvaus fitohormoninio preparato Green Cytokinin įtaka vasarinių rapsų sėklų derlingumui // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 17-18.
[Butkus, Tomas]; Vagusevičienė, Ilona (vadov.). Sėjos laiko įtaka paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) produktyvumui // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 38-41.
[Butkutė, Vaida]; Kulaitienė, Jurgita (vadov.). Lietuvoje gaminamo sauso juodųjų serbentų vyno kokybės tyrimas // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 88-90.
[Bylaitė, Asta]; Vagusevičienė, Ilona (vadov.). Skirtingų žieminių kviečių veislių derlingumo ir grūdų kokybės palyginimas // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 34-37.
Grabažytė, Agnė]; Kulaitienė, Jurgita (vadov.). Džiovinimo būdų įtaka bazilikų kokybei // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 91-94.
[Kaminskaitė, Eglė]; Černiauskienė, Judita (vadov.). Pomidorų padažo, pagaminto iš skirtingų veislių pomidorų kokybė, laikymo metu // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 95-98.
[Kolesnikaitė, Dovilė]; Danilčenko, Honorata (vadov.). Vandens įtaka maistui daigintų ankštinių augalų sėklų kokybei // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 99-102.
[Medveckienė, Brigita.]; Jarienė, Elvyra (vadov.). Topinambų (Helianthus tuberosus L.) stiebagumbių kokybinių rodiklių pokytis laikymo metu // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 103-105.
[Moskvičiova, Ariana]; Jarienė, Elvyra (vadov.). Laikymo sąlygų įtaka bulvių (Solanum tubersoum L.) su spalvotu minkštimu stiebagumbių kokybei // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 106-109.
[Nekrošiūtė, Meda]; Tarasevičienė, Živilė (vadov.). Laikymo sąlygų ir valgomųjų apvalkalų įtaka sodinių šilauogių išsilaikymui // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 110-112.
[Pranckūnaitė, Šarūnė]; Paulauskienė, Aurelija (vadov.). Alaus su priedais juslinis vertinimas // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 113-114.
[Tamulevičiūtė, Edita]; Žebrauskienė, Audronė (vadov.). Granuliuotų galvijų mėšlo trąšų įtaka vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) produktyvumui // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 26-29.
Morkeliūnė, Armina; Rasiukevičiūtė, Neringa; [Uselis, Nobertas]; Valiuškaitė, Alma. Colletotrichum sp. – sparčiai plintantys braškių puvinių sukėlėjai (Apžvalga) // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 36 (1-2) (2017), p. 43-53. Prieiga per internetą: <http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/36-1ir2/36vol12ArminaM.pdf>.
Bogužas, Vaclovas; [Pranckietis, Viktoras]; Aleinikovienė, Jūratė; Pranckietienė, Irena. Transformations of agrarian landscape and of emissions from agricultural soils in Lithuania // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 18-18.
[Duchovskis, Pavelas]; Duchovskienė, Laisvūnė. Effects of sustainable integrated pest management on carrots yiel quality // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 21-21.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Levickienė, Dovilė]; Žaldarienė, Sandra; Paskevič, Pavel; Danil, Dubar. Topinambai (Helianthus tuberosus L.) ir baltasis šilkmedis (Morus alba L.) − draugiškumas tvariai aplinkai // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 167-170.
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Žaldarienė, Sandra; [Levickienė, Dovilė]; [Mikulionienė, Sabina]. Accumulation of phenolic compounds in the alternative plant raw materials for food // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 28-28.
Juknys, Romualdas; Kanapickas, Arvydas; Sujetovienė, Gintarė; Klepeckas, Martynas; Velička, Rimantas; Kriaučiūnienė, Zita; [Vagusevičienė, Ilona]; Pupalienė, Rita; Masilionytė, Laura. Long-term changes in duration of vegetation season of winter wheat under climate warming in north Lithuania // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 31-32.
Krochmal-Marczak, Barbara; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Genotypic and environmental variance of macroelements in tubers of coloured potato varieties // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 40-40.
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; Juknevičienė, Živilė. Quality parameters of pumpkin seed oil from different cultivars grown in Lithuania // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 41-41.
[Paulauskienė, Aurelija]; [Pranckietis, Viktoras]; Pridotkas, Rolandas; [Tarasevičienė, Živilė]; [Barčytė, Toma]. Effect of storage conditions on the chemical composition of Actinidia kolomikta fruits // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 58-58.
[Tarasevičienė, Živilė]; Velička, Aloyzas; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; [Paulauskienė, Aurelija]; [Jurevičienė, Vitalija]. Aroma profile and colour of fresh and processed different species mints // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 74-74.
Teveličiūtė, Dalė; [Kulaitienė, Jurgita]; [Danilčenko, Honorata]. Quality of sprouted cereal seeds for food // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 75-75.
[Vaidelys, Jonas]. Gėlių sortimento kaitos tendencijos Lietuvos miestų visuomeniniuose gėlynuose // Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-1906. 2016, nr.7 (12), p. 118-124. Prieiga per internetą: <http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2016_118_124.pdf>.
[Žebrauskienė, Audronė]. Mulching effect on yield and quality of asparagus (Asparagus officinalis L.) // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 86-86.
Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Černiauskienė, Judita]; Levickienė, Dovilė. Antioksidaciniai junginiai baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) lapuose // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 101-104.
Mažuolytė-Miškinė, Edita; Pranckietienė, Irena; Dromantienė, Rūta; [Pranckietis, Viktoras]. Imitacinės sausros streso sąlygomis augusių vasarinių miežių sėklų kokybės tyrimai // Žmogaus ir gamtos sauga 2014 : 20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2014 : proceedings of the 20th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014. ISSN 1822-1823. D. 3, p. 77-80.
[Jakienė, Elena]; [Liakas, Vytautas]. Effect of the biological preparations azofit and amalgerol on sugar beet seeding // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 32.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Jeznach, Maria; Gajewski, Marek. Natūralūs produktai vartojimui – spalvoti bulvių traškučiai // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013 : proceedings of the 19th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. D. 1, p. 102-105.
[Leliūnienė, Jolanta]; Samuolienė, Giedrė; [Klimas, Evaldas]; [Duchovskis, Pavelas]. Peculiarities of growth and development of festulolium // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 36.
Pranckietienė, Irena; Šidlauskas, Giedrius; [Pranckietis, Viktoras]; Dromantienė, Rūta. The effect of humus fertilizers on soil biological activity and productivity of spring rape // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 43.
[Danilčenko, Honorata]; [Juknevičiene, Edita]. The mulching importance for the quality of the oil-seed pumpkin’s fruits // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 31.
Brazienė, Z.; [Jakienė, Elena]; Žiaukienė, Dovilė; Mickevičius, Vytautas. N-(4-Metoksi-2-nitrofenil)-β-alanino natrio druskos poveikis vasarinių rapsų (Brassica napus L.) derliaus kokybei // Cheminė technologija / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : KTU.. 2012, nr. 1(59), p. 46-53.
[Danilčenko, Honorata]; [Juknevičiene, Edita]; [Černiauskienė, Judita]. Pumpkins – source of essential antioxidants for health // FOODBALT – 2012: 7th Baltic Conference on Food Science and Technology „Innovative and healthy food for consumers“, May 17–18, 2012, Kaunas : conference program and abstracts / Kaunas University of Technology. Department of Food Technology Kaunas: Technologija, 2012.. p. 41.
[Juknevičienė, Edita]; [Žaldarienė, Sandra]; [Stonytė, Dovilė]. Moliūgai ir topinambai – žmogaus natūralios aplinkos vertingi komponentai // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012.. D. 1, p. 111-114.
[Jarienė, Elvyra]; [Žaldarienė, Sandra]; [Kulaitienė, Jurgita]. Comparison of chemical composition of different cultivar of jerusalem artishoke (helianthus tuberosus L.) tubers // FOODBALT – 2012: 7th Baltic Conference on Food Science and Technology „Innovative and healthy food for consumers“, May 17–18, 2012, Kaunas : conference program and abstracts / Kaunas University of Technology. Department of Food Technology Kaunas: Technologija, 2012. p. 141.
[Pranckietienė, Irena]; [Pranckietis, Viktoras]; [Dromantienė, Rūta]; [Vaisvalavičius, Rimantas]. Humuso rūgščių svarba augalų mineralinei mitybai ir dirvožemio biologiniam aktyvumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2012 : 18 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the international scientific conference. Akademija (Kauno r.), 2012.. D. 2, p. 124-127.
[Auželienė, Ingė]; [Stanys, Vidmantas]. Sąlygų parinkimas kriaušių genofondo ilgalaikiam saugojimui // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 51-53.[Blockis, Paulius]; Liakas, Vytautas. Žieminių kviečių derliaus formavimosi tyrimai skirtingo tankumo pasėliuose // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1.
[Blockis, Paulius]; Liakas, Vytautas. Žieminių kviečių derliaus formavimosi tyrimai skirtingo tankumo pasėliuose // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 10-13.
[Kažemėkaitis, Tomas]; [Jakienė, Elena]. Papildomo apipurškimo biologiniu preparatu Terra Sorb Foliar įtaka cukrinių runkelių produktyvumui // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 24-26.
[Klimkevičius, Donatas]; Ramaškevičienė, Asta. Smalkinio tvertiko (Erysimum Cheiranthoides L.) skirtingų genotipų produktyvumo įvertinimas // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 27-30.
[Liakaitė, Lina]; [Danilčenko, Honorata]. Biologinių preparatų įtaka žieminių rapsų produktyvumui // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 56-59.
[Krasauskas, Mamertas]; Liakas, Vytautas. Papildomo cukrinių runkelių tręšimo per lapus įtaka šakniavaisių derlingumui ir kokybei // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 20-23.
[Tutkienė, Ramunė]; [Danilčenko, Honorata]. Veislės įtaka aliejinių moliūgų (Cucurbita pepo L. var. styriaca) vaisių kokybei // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 60-62.
[Čižauskienė, Kristina]; [Žebrauskienė, Audronė]. Daržovių, auginamų ekologinės ir intensyvios daržininkystės ūkiuose, derliaus įvertinimas // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 54-55.
[Žaldarienė, Sandra]; [Stonytė, Dovilė]. Ekologiškai augintų topinambų (Helianthus tuberosus L.) gumbų kokybė // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 63-65.

Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose

Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; Okoń, Sylwia; Ociepa, Tomasz; Król, Beata; Kubat-Sikorska, Aleksandra; [Tarasevičienė, Živilė]; Głowacka, Aleksandra. Analysis of morphological and genetic variability of nine varieties of peppermint (Mentha × piperita L.) // Plant – the Source of Research Material : 5th International Conference and Workshop, 21 – 24 June 2017, Lublin, Poland : Book of Abstracts. Lublin, 2017, ISBN 9788378474456. p. 80-80.
Król, Beata; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Zmienność form batata (Ipomoea batatas L. [Lam]) uprawianego w warunkach klimatyczno-glebowych południowo-wschodniej Polski // VII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt.: Bioróżnorodność – nowe wyzwania dla rolnictwa w Polsce, 11-13 września 2017 roku w Rzeszowie. Rzeszów, 2017, ISBN 9788379964475. p. 45-45.
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Barčytė, Toma]. Chemical composition of the herbaceous perennial plants in the early spring // Plant – the Source of Research Material : 5th International Conference and Workshop, 21 – 24 June 2017, Lublin, Poland : Book of Abstracts. Lublin, 2017, ISBN 9788378474456. p. 117-117.
[Paulauskienė, Aurelija]; [Tarasevičienė, Živilė]; [Barčytė, Toma]. Quality characteristics of fermented cucumbers // Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation : 3rd International Conference Agrobiodiversity, 1st – 3rd June 2017, Novi Sad, Serbia : Book of Abstracts. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 2017, ISBN 9788675203988. p. 129-129.
[Tarasevičienė, Živilė]; [Velička, Aloyzas]; [Danilčenko, Honorata]; Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra; [Paulauskienė, Aurelija]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna. Effect of foliar application of aromatic amino acids on quality changes in mints plants // Plant – the Source of Research Material : 5th International Conference and Workshop, 21 – 24 June 2017, Lublin, Poland : Book of Abstracts. Lublin, 2017, ISBN 9788378474456. p. 155-155.
[Tarasevičienė, Živilė]; [Velička, Aloyzas]; [Danilčenko, Honorata]; [Paulauskienė, Aurelija]; Kieltyka-Dadasiewicz, Anna. Effect drying on chemical content and physical properties of organically grown mints // Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation : 3rd International Conference Agrobiodiversity, 1st – 3rd June 2017, Novi Sad, Serbia : Book of Abstracts. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 2017, ISBN 9788675203988. p. 128-128.
Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; [Liakas, Vytautas]; Jasinskas, Algirdas; Butkus, Vidmantas. The influence of biological preparations on physical soil properties and tillage fuel consumption // Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. ISSN 1848-4425. p. 45-53.
[Danilčenko, Honorata]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Mikulionienė, Sabina]; Televičiūtė, Dalė. Water influence on cereal sprouted seeds for food quality // Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, 17-18 октября 2016 г. Харьков, 2016. ISSN 2409-6423. p. 134-137.
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Danilčenko, Honorata]; Tajner-Czopek, Agnieszka; Rytel, Elzbieta; Kucharska, Z. Alicija; Sokół-Łętowska, Anna; Gretchen, Mateusz. Effects of biodynamic preparations on antioxidant compounds in coloured-flesh potatoes // Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie : ziemniak produzdrowotnym produktem roślinnym : IX konferencja naukowa, Pawlowice 9-11, maja 2016 r. Wrocław, 2016, ISBN 9788392354982. p. 66.
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Levickienė, Dovilė]; Žaldarienė, Sandra. Content of total pfenolic compounds in the tubers of Jerusalem artichoke, ware potatoes and in the white mulberry leaves // Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности : сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, 17-18 октября 2016 г. Харьков, 2016. ISSN 2409-6423. p. 26-29.
Kieltyka-Dadasiewicz, Anna; [Tarasevičienė, Živilė]; Kubat-Sikorska, Aleksandra; Stryjecka, Małgorzata. Mięta jako składnik żywności tradycyjnej w Polsce i na świecie // Biopotraviny, tradičnéa regionálne potraviny na Slovenskua vzahraničí : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 2016, ISBN 9788022543002. p. 109-118.
Krochmal-Marczak, Barbara; Sawicka, Barbara; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Bienia, Bernadetta; Dykiel, Magdalena. Wartość prozdrowotna ziemniaka o kolorowym miąższu // III Międzynarodowa Konferencja.Rośliny zielarskie kosmetyki naturalne żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz. Krosno, 12-13 maja 2016 roku. Krosno, 2016, ISBN 978-83-64457-19-7. p. 60-62.
[Pranckietis, Viktoras]; Blinstrubienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita. Research activities at Aleksandras Stulginskis university Agronomy facult // 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 9-10.
Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Samuolienė, Giedrė; Jankauskienė, Julė; [Duchovskis, Pavelas]. Effects of supplemental leds intermittent illumination on the growth and antioxidant properties of microgreens // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 11th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2016, p. 25-25.
Baležentienė, Ligita; [Klimas, Evaldas]; Mikša, Ovidijus. Respiration CO2 and N2O emission from grassland ecosystems // 8th international conference on biodiversity research, Daugavpils, 28–30 April, 2015 : book of abstracts. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule“, 2015,. p. 28. Prieiga per internetą: <http://8thbiodiversity.biology.lv/book_of_abstract_8thbiodiversity.pdf>.
[Danilčenko, Honorata]; Sawicka, Barbara. Innovative Preparations Used in Organic Farming for Soil and Raw Materials Quality Improvement // Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 32.
[Jarienė, Elvyra]. Innovative Processes for Optimized Quality of New Food Products // Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 33.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Gajewski, Marek; [Levickienė, Dovilė]. Nutritional Quality of Leaves and Roots of Some Mulberry Cultivars // Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 34.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Žaldarienė, Sandra]. Effects of Vegetative Period on Jerusalem Artichoke Tubers Quality // Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 35.
[Juknevičiene, Edita]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. The Effect of Biodynamic Preparations on Antioxidants Content in Coloured Potatoes and Great Pumpkins // Horticulture in Shaping Life Quality : International Scientific Conference, Lublin, 18-19 June, 2015 : Book of Abstracts / University of Live Sciences in Lublin. Lublin, 2015. p. 166.
[Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]; Juknevičienė, Živilė. Antioxidant Activity and other Quality Parameters of Oil Pumpkin Seeds // Horticulture in Shaping Life Quality : International Scientific Conference, Lublin, 18-19 June, 2015 : Book of Abstracts / University of Live Sciences in Lublin. Lublin, 2015. p. 85.
Skiba, Dominika; Sawicka, Barbara; Michalek, Wladyslaw; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. The Effect of Using Clomazon in the Cultivation of Helianthus Tuberosus L // Innovative Technologies in Plant Production : Congress of Univariate Departments and International Scientific Conference, Lublin, 29-30 June, 2015 : Book of Abstracts. Lublin, 2015. p. 52.
Wawrzyniak, Agata; Kita, Agnieszka; Kolniak-Ostek, Joanna; Hamułka, Jadwiga; Jeznach, Maria; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Kosicka-Gębska, Małgorzata; Gębski, Jerz; Czarniecka-Skubina, Ewa. Benefits of corn snacks enrichment in amaranth, pumpkin or Jerusalem artichoke flour // Annals of Nutrition & Metabolism : 12th European Nutrition Conference (FENS), Berlin, Germany, October 20-23, 2015 : Abstracts / International Union of Nutritional Sciences (IUNS). Federation of European Nutrition Societies (FENS). Basel: Karger. ISSN 0250-6807, ISBN 9783318056310. 2015, vol. 67, suppl. 1, October, p. 494-494, no. 149/290. Prieiga per internetą: <http://www.karger.com/Article/Pdf/440895>. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 2.618; bendr. citav. rod.: 3.547]
Sieverding, Ewald; [Ramaškevičienė, Asta]; Castillo Rubio, Claudia. Improved Root Growth and Early Arbuscular Mycorrhizal Root Colonization of Cereals by Seed Treatments with Natural Biostimulants // 25th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September, 2014, İzmir, Turkey : book of abstracts. İzmir, 2014. p. 24.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; Kita, Agnieszka. Effects of biodynamic preparations on the growth and yield parameters of potatoes with coloured flesh // Biuletyn Instytutu hodowli i aklimatyzacji rošlin. Radzikow. ISSN 0373-7837. 2014, Nr. 272, p. 73–79.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Juknevičiene, Edita]. Alternative raw materials rich in antioxidant compounds // Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy : 2rd International ISEKI_Food Conference, 21-23 May, 2014, Athens, Greece : Book of Abstracts. Athens, 2014. ISBN 9789608978980. p. 212.
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Kulaitienė, Jurgita]; Jeznach, Maria. Assessment of Food Safety by Lithuanian Consumers // Handel wewnętrzny. Warszawa. ISSN 0438-5403. 2013, nr. 4 (345), p. 27-36.
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Kulaitienė, Jurgita]; Jeznach, Maria. Postawy konsumentóv litewskich w odniesieniu do bezpiecznej żywności // Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania = Human nutrition science – achievements and challenges : międzynarodowa konferencja jubileuszowa. Warsawa : SGGW, 2013. p. 48.
[Danilčenko, Honorata]; [Juknevičienė, Edita]. Оценка качества мякоти плодов тыквы Cucurbita maxima d // Cовременные агротехнологии-12’01 : тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции, Великий Новгород-Борки, 1 октября-1 декабря 2012 г. Великий Новгород; Борки, 2013. ISBN 9785990291133. p. 36-37.
Dromantienė, Rūta; Pranckietienė, Irena; [Pranckietis, Viktoras]; Vaisvalavičius, Rimantas. Estimation of foliar-applied amino acids effect on winter wheat productivity // Protection of soils functions – chalenges for the future : international conference 15th-18th october 2013, Puławy, Poland : conference materials. Puławy, 2013. ISBN 9788375621440. p. 299-301.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Vaitkevičienė, Nijolė]; [Venskutonienė, Egidija]; Ciupachina, N.J.; Potavskaya, R.L. The dependence of tubers quality upon the cultivars of potato with flesh colour // Материалы международной научно-практической конференции „Инновационные аспекты развития картофелеводства: состояние, проблемы и перспективы“(посвещена 85-летию научного картофелеводства в Беларуси), (Минск-Самохваловичи, 9-12 июля 2013 г.). Минск, 2013. p. 72.
[Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; [Žaldarienė, Sandra]. Выращивание топинамбура (Helianthus tubesorus L.) на Литовской органической ферме // Cовременные агротехнологии-12’01 : тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции, Великий Новгород-Борки, 1 октября-1 декабря 2012 г. Великий Новгород; Борки, 2013. ISBN 9785990291133. p. 35-36.
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]. Содержание антоцианов в клубнях картофеля с цветной мякотью // Cовременные агротехнологии-12’01 : тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции, Великий Новгород-Борки, 1 октября-1 декабря 2012 г. Великий Новгород; Борки, 2013. ISBN 9785990291133. p. 37-38, p. 59.
Juknevičienė, Živilė; [Venskutonienė, Egidija]; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]. The influence of different temperatures and exposition time on potato tuber sprouting // Материалы международной научно-практической конференции „Инновационные аспекты развития картофелеводства: состояние, проблемы и перспективы“(посвещена 85-летию научного картофелеводства в Беларуси), (Минск-Самохваловичи, 9-12 июля 2013 г.). Минск, 2013. p. 73.
[Paulauskienė, Aurelija]. Изменение химического состава плодов актинидии (Actinidia kolomikta) в период созревания // Cовременные агротехнологии-12’01 : тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции, Великий Новгород-Борки, 1 октября-1 декабря 2012 г. Великий Новгород; Борки, 2013. ISBN 9785990291133. p. 38-39, p. 58.
Sawicka, Barbara; Bielińska, Elżbieta Jolanta; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]; Barbaś, Piotr. Enzymatic activity of light soil into cultivation of potato under different nitrogen fertilization // Protection of soils functions – chalenges for the future : international conference 15th-18th october 2013, Puławy, Poland : conference materials. Puławy, 2013. ISBN 9788375621440. p. 259-261.
Baležentienė, Ligita; [Klimas, Evaldas]; Užupis, Arnoldas. Seasonal control of CO2 exchange and N2O emissions in different agro ecosystems // Greenhouse Gas Management in European Land Use Systems, 16-18 September, 2013, Antwerp, Belgium [elektroninis išteklius] : Book of Abstracts. Antwerp, 2013. p. 6.
[Danilčenko, Honorata]; Gajewski, Marek. Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus l.) tubers – alternative supplements for health human nutrition // Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференции г. Калининград 24—26 сентября 2012 г. Калининград, 2012. ISBN 9785997102296. p. 31-33.
[Jarienė, Elvyra]; Jeznach, Maria. Understanding of health through food safety implications // Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференции г. Калининград 24—26 сентября 2012 г. Калининград, 2012. ISBN 9785997102296. p. 29-31.
[Žaldarienė, Sandra]; [Kulaitienė, Jurgita]. The quality evaluation of ecologial grown in Lithuania Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus l.) tuber’s // Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференцииг. Калининград 24—26 сентября 2012 г. Калининград, 2012. ISBN 9785997102296. p. 36-38.
[Juknevičienė, Edita]; [Černiauskienė, Judita]. The use of pumpkins as a food bio-additive for human health // Экология и здоровье: тезисы докладов международной научно-практической конференции г. Калининград 24—26 сентября 2012 г. Калининград, 2012. ISBN 9785997102296. p. 33-36.
Górnicka, Ewa; Kita, Agnieszka; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]. Właściwości chrupek ziemniaczanych smażonych w olejach wysokooleinowych o różnym stopniu degradacji // Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie: Ziemiak jako produkt zywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza: VII konferencja naukowa, Jugowice, 8-10 maja 2012 r. Wrocław, 2012. ISBN 83-923549-6-6. p. 87.
Kita, Agnieszka; [Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; Kułakowska, Klaudia. Właściwości czipsów ziemniaczanych smażonych klasycznie i ciśnieniowo // Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie: Ziemiak jako produkt zywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza: VII konferencja naukowa, Jugowice, 8-10 maja 2012 r. Wrocław, 2012. ISBN 83-923549-6-6. p. 78.

Mokslo populiarinimo straipsniai

[Klimas, Evaldas]; Belzus, Algimantas. Patikima pagalba augalams ir dirvožemiui // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, kovo 29, p. 12
[Kulaitienė, Jurgita]. Nepalankūs metai : komentaras // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, spalio 28, p. 7
[Kulaitienė, Jurgita]. Paprastas saugojimas: komentaras // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, liepos 5, p. 10
[Danilčenko, Honorata]. Sėkla maža, bet aukso verta : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto prof. H. Danilčenko] / kalbėjosi J. Kažemėkaitytė // Ūkininko patarėjas. 2017, vasario 11, p. 13.
[Klimas, Evaldas]. Atidus darbelis – minkštas kilimėlis: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. dr. E. Klimas/ parengė] R. Antanaitienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 11, p. 32.
[Klimas, Evaldas]. „Gidas po laukinę pievą“.: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. dr. E. Klimas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 13
[Klimas, Evaldas]. „Enzimai: gelbėtojai ar įtariamieji?“..: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. dr. E. Klimas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 16
[Klimas, Evaldas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 11, p. 40,41
[Klimas, Evaldas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 7, p. 38
[Liakas, Vytautas]. Lietūs išryškina silpnąsias vietas // Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 14, p. 11
[Liakas, Vytautas]. Šiaudai – neatsiejama derliaus dalis // Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 19, p. 6
[Liakas, Vytautas]. Žieminių rapsų derlingumo prognozės // Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 12, p. 7.
[Vagusevičienė, Ilona]; [Juchnevičienė, Aistė]. Optimalus žieminių kviečių sėjos laikas // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2017, rugsėjis, p. 30-32.
[Žebrauskienė, Audronė]. Dvinamis augalas: komentaras // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, liepos 12, p. 9.
[Žebrauskienė, Audronė]. Kopūstinių daržovių veislės turi savų ypatumų // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, lapkričio 15, p. 7.
[Klimas, Evaldas]. Ganyklų paruošimas [pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2017, balandžio 22/9, p. 9.
[Liakas, Vytautas]. Dirvožemis klaidų neatskliedžia // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2017, lapkričio 4, p. 7.
[Liakas, Vytautas]. Kviečiams prieš žiemą šaknys – svarbiausia // Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 24, p. 7.
[Liakas, Vytautas]. Rapsų augintojų lūkesčiai // Ūkininko patarėjas. 2017, spalio 3, p. 5.
[Liakas, Vytautas]. Žiemkenčių grūdinimasis prieš žiemą // Ūkininko patarėjas. 2017, lapkričio 11, p. 11.
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, gegužės 31, p. 10.
[Danilčenko, Honorata]. Kaip nuo kurklių gintis be chemijos // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, balandžio 16, p. 9.
Gajewski, Marek; Radzanowska, Jadwiga; Jeznach, Maria; [Jarienė, Elvyra]; [Danilčenko, Honorata]. Higher functionality food products obtained from organic vegetable raw materials // Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture Annual Report 2015 / Warsaw University of Life Sciences. Warsaw, 2016, ISBN 9788394388942. p. 131-131.
[Jakienė, Elena]. Skystųjų trąšų įtaka cukriniams runkeliams // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, vasaris, p. 38-39, 42-44.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 14, p. 47.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 9, p. 45.
[Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, balandžio 13, p. 11.
[Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, birželio 29, p. 7, 11.
[Klimas, Evaldas]. Veja sode: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorius doc. dr. E. Klimas/ parengė] R. Antanaitienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 13, p. 34-35.[Klimas, Evaldas]. Veja sode: [pataria ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktorius doc. dr. E. Klimas/ parengė] R. Antanaitienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 13, p. 34-35.
[Klimas, Evaldas]. Šunų šlapimo dėmės vejoje: patarimai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 9, p. 40.
[Mikulionienė, Sabina]; Radzevičius, Arnas. Kaip pasirinkti pašarinių kukurūzų veislę // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, balandis, p. 30-33
[Pranckietis, Viktoras]. Aktinidijos: [komentaras] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 10, p. 44.
[Pranckietis, Viktoras]. Alinamos dirvos: komentaras // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, liepos 16, p. 2.
[Pranckietis, Viktoras]. Kaulavaisių sodų problemos / parengė R. Antanaitienė // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, spalio 1-7, p. 12-13.
[Pranckietis, Viktoras]. Kiškiams norisi deserto: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanu V. Pranckiečiu] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, vasario 13, p. 7, 9.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 4, p. 47.
[Pranckietis, Viktoras]. Ligas naikinkime kaimyniškai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 18, p. 35
[Pranckietis, Viktoras]. Profesorius pataria : 5 svarbiausi lauko darbai artėjant rudeniui // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, rugpjūčio 20, p. 13.
 [Uselis, Nobertas]. Piktžolių kontrolė versliniuose brašynuose // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, rugsėjis, p. 38-41.
 [Uselis, Nobertas]. Sodai – ir grožiui, ir naudai // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, sausis, p. 42-46.
[Černiauskienė, Judita]; [Kulaitienė, Jurgita]. Liauno daigelio didelė galia: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojomis m. dr. J. Černiauskiene ir m. dr. J. Kulaitiene] / kalbėjosi A. Pilvelienė // Ūkininko patarėjas. 2016, kovo 12, p. 14.
[Žebrauskienė, Audronė]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 4, p. 46.
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, gegužės 24, p. 16.
[Klimas, Evaldas]. Apie žydinčią pievutę // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, gegužės 21-27, p. 6.
[Klimas, Evaldas]. Bėda dėl šunų // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, rugpjūčio 13-19, p. 6.
[Klimas, Evaldas]. Tiks sportinio tipo mišinys // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, gegužės 28-birželio 3, p. 6.
[Paulauskienė, Aurelija]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, balandžio 20, p. 10.
[Pranckietis, Viktoras]. Dr. Viktoras Pranckietis: Sunku eiti prieš srovę, bet lengva nuskęsti pasroviui // Už žemę ir žmogų: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos laikraštis. 2016, vasara, p. 8.
[Pranckietis, Viktoras]. Genėti neskubėkite // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, vasario 27-kovo 4, p. 6.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, balandžio 20, p. 9-10.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. 2016, balandžio 5, p. 14.
[Pranckietis, Viktoras]. Prof. Viktoras Pranckietis : politikoje penktoji skausmo stadija : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanu prof. V. Pranckiečiu] // Kaunui ir Lietuvai. 2016, rugsėjis, p. 9-10.
[Vagusevičienė, Ilona]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. 2016, balandžio 5, p. 14.
[Vagusevičienė, Ilona]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, birželio 28, p. 5.
[Vaidelys, Jonas]. [Pasisakymas] // Kauno diena. ISSN 1392-7639. 2016, kovo 16, p. 24.
[Žebrauskienė, Audronė]. Dirvą ruoškite iš anksto // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, kovo 5-11, p. 6.
[Žebrauskienė, Audronė]. Netinkamas tręšimas // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, vasario 27-kovo 4, p. 6.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, lapkričio 28, p. 5.
[Danilčenko, Honorata]. Dideli moliūgai nemadingi // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, spalio 3, p. 5.
[Danilčenko, Honorata]. Ekologinės daržininkystės pradžiamokslis : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto prof. H. Danilčenko] / kalbėjosi V. Skučaitė // Žalia harmonija 2015-2016 : [Kauno dienos ir Klaipėdos priedas]. 2015-2016, p. 28–35.
[Danilčenko, Honorata]. Moliūgas – viatminų ir mineralų lobynas : [ Į kausimus atsako prof . H. Danilčenko] / parengė E. Rinkevičienė // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2015, sausio 24-30, p. 6.
[Danilčenko, Honorata]. [Pasisakymas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 8, p. 34-35.
[Danilčenko, Honorata]; [Jarienė, Elvyra]; [Kulaitienė, Jurgita]; [Černiauskienė, Judita]. Kaip saugoti kvapiąsias žoleles: [pokalbis su ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto darbuotojomis H. Danilčenko, E. Jariene, J. Kulaitiene, J. Černiauskiene /kalbėjosi] D. Valevičienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 17, p. 34-37.
[Jarienė, Elvyra]. [Pasisakymas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 8, p. 34-35.
[Jarienė, Elvyra]. Pavojus – už kampo // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, gegužės 7, p. 14.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 10, p. 42.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 11, p. 43.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 18, p. 42.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 22, p. 47.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 3, p. 45.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 9, p. 47.
[Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 11, p. 44.
 [Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, birželio 10, p. 7, 9.
[Klimas, Evaldas]. Projektas „Žolinių pašarų gamybos optimizavimas gyvulininkystės ūkiuose panaudojant ankštines žoles““. Nr. 1-PM-PV-13-2-007073-PR001. Kaip pagerinti žolinių pašarų kokybę // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 23, p. 7
[Klimas, Evaldas]. Tikroji vasara ateina erškėčiams žydint : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto direktoriumi doc. dr. Evaldu Klimu] / kalbėjosi G. Paulikaitė // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, birželio 13, p. 7, 9.
[Liakas, Vytautas]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, gegužės 6, p. 7, 9.
[Liakas, Vytautas]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, spalio 10, p. 6.
[Paulauskienė, Aurelija]. Šaldymo alternatyva // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2015, liepos 25-31, p. 21.
[Pranckietis, Viktoras]. Absurdiškas reikalavimas: komentaras // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, liepos 29, p. 2.
[Pranckietis, Viktoras]. Atsparesni – auginti vietoje // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2015, kovo 21-27, p. 6.
[Pranckietis, Viktoras]. Katinai aktinidijas tikrai mėgsta : [atsakymas į klausimą] / parengė E. Rinkevičienė // Ūkininko patarėjas. 2015, liepos 14, p. 7.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 11, p. 42.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 11, p. 42.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 18, p. 43.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 4, p. 44.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 6, p. 46.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 30, p. 3.
[Tarasevičienė, Živilė]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, sausio 7, p. 7-8.
[Tarasevičienė, Živilė]. Projektas „Smidro – perspektyvios daržovės Lietuvoje auginimas, laikymas ir perdirbimas“. KKP priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“.Projekto paramos sutarties numeris Nr. 1PM-PV-11-1-006640-PR001 // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, kovo 7, p. 4.
[Tarasevičienė, Živilė]; Tamošiūnienė, Silva. Projektas „Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“ (1PM -PV-13-2-007355-PR001) // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, balandžio 25, p. 4.
[Tarasevičienė, Živilė]; Tamošiūnienė, Silva. Projektas „Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“ (1PM-PV-13-2-007355-PR001) // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 16, p. 12.
[Tarasevičienė, Živilė]; Tamošiūnienė, Silva. Projektas „Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“ (1PM-PV-13-2-007355-PR001) // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, kovo 5, p. 4.
[Uselis, Nobertas]. Technologiniai sprendimai versliniuose braškynuose // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, gruodis, p. 41-43.
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, gegužės 27, p. 9.
[Kulaitienė, Jurgita]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392
[Černiauskienė, Judita]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021
[Danilčenko, Honorata]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 4, p. 43.
[Danilčenko, Honorata]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2014, gegužės 10, p. 7,10.
[Danilčenko, Honorata]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, spalio 4, p. 4.
[Jakienė, Elena]. Biologinių produktų įtaka cukriniams runkeliams // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, birželis, p. 34-37.
[Jarienė, Elvyra]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, spalio 4, p. 4.
[Liakas, Vytautas]. Juostinis žemės dirbimas. : komentaras // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, sausis, p. 68-69.
[Paulauskienė, Aurelija]. Auginantiesiems ir perdirbantiesiems aktinidijų uogas // Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2014, gegužės 14, p. 18.
[Paulauskienė, Aurelija]. Sėkmingai naudojasi parama aktinidijoms populiarinti // Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2014, kovo 19, p. 18.
Pranckietienė, Irena; [Pranckietis, Viktoras]. Žemės ūkio augalų tręšimo plano sudarymo metodika savarankiškam tręšimo planų sudarymui // Kokybė kaimui: Sveiko maisto laboratorija. Šeimos ūkis. Klaipėda : Libra Memelensis, 2014. ISBN 9786098094084. p. 23-37.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 11, p. 47.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 14, p. 42.
[Pranckietis, Viktoras]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 3, p. 40.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 7, p. 37-39.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 9, p. 39-41.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, balandžio 8, p. 5.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, vasario 22, p. 8.
[Pranckietis, Viktoras]; Antanaitienė, Rūta. KPP priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“. Projekto paramos sutarties Nr. 1PM-PV-10-1-003015-PR001. Projekto pavadinimas: „Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida“. 1 veikla-Inovacinių aktinidijų (Actinidia kolomikta) plantacijų įveisimo bei auginimo technologijų diegimas ir sklaida // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, kovo 1, p. 8.
[Pranckietis, Viktoras]; Paulauskas, Česlovas. Apie žiedgraužius, vištų apetitą ir negyvas varnas: [pokalbis su ASU Agronomijos fakulteto dekanu dr. V. Pranckiečiu ir LAMMC SDI agronomu Č. Paulausku/ kalbėjosi ] E. Rinkevičienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 11, p. 44-45.
[Tarasevičienė, Živilė]; Tamošiūnienė, Silva. Projektas „Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose“ (Nr. 1PM-PV-13-2-007355-PR001) // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gruodžio 6, p. 14.
[Černiauskienė, Judita]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, spalio 4, p. 4.
[Žebrauskienė, Audronė]. Daigų auginimo subtilybės // Kauno diena : [priedas : diena sode] 2014, kovo 6, p. 11-13.
[Žebrauskienė, Audronė]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 1, p. 43.
[Žebrauskienė, Audronė]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 2, p. 39.
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 12, p. 45.
[Žebrauskienė, Audronė]. Smidrų metamorfozės // Kauno diena : [priedas : diena sode] 2014, balandžio 24, p. 8-9.
[Paulauskienė, Aurelija]. [Pasisakymas] // “ Rūtos“ istorija: puslapiai, kvepiantys šokoladu. / Peleckis – Kaktavičius, Leonas. Kaunas, 2013. ISBN 978-9955-772-45-3. p. 255.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, vasario 22, p. 1, 4.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 1, p. 43.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 10, p. 43.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 13, p. 42.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 17, p. 45.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 3, p. 40.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 5, p. 44.
[Klimas, Evaldas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 6, p. 42.
[Klimas, Evaldas]. Laikas pasirūpinti žolynais // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, vasaris, p. 55-57.
[Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] // Veidas. ISSN 1392-5156. 2014, Nr. 19, p. 32.
[Klimas, Evaldas]; Antanaitienė, Rūta. Veja vidurvasarį // Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr. 13, p. 21.
[Jakienė, Elena[. Biologinių produktų įtaka cukriniams runkeliams // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014/birželis, p. 34-37
[Klimas, Evaldas]. Projektas „Žolinių pašarų gamybos optimizavimas gyvulininkystės ūkiuose panaudojant ankštines žoles“ Nr. 1-PM-PV-13-2-007073-PR001 Aplinkos veiksnių įtaka žolynų botaninei sudėčiai ir pašarinei vertei // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gruodžio 27, p. 8.
[Jarienė, Elvyra]; Aleknavičienė, Paulina. Iš naujo atrasti topinambai // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2013, vasaris, p. 38, 43-44.
[Jarienė, Elvyra]; [Vaitkevičienė, Nijolė]. Naujiena – mėlynos ir raudonos bulvės // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2013, gegužė, p. 56-57.
[Klimas, Evaldas]. Kiekvienam laukui pritaikytas žolynas : [pokalbis su ASU docentu E. Klimu / kalbėjosi] J. Žurauskienė // Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2013, liepo 3, p. 7, 10.
[Klimas, Evaldas]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2013, gruodžio 28, p. 1, 5.
[Klimas, Evaldas]. Visi nori gražios vejos : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto doc. dr. E. Klimu] / kalbėjosi R.Antanaitienė // Ūkininko patarėjas. 2013, balandžio 30, p. 7.
[Liakas, Vytautas]. Dirvos paruošimas ir tręšimas // Mano ūkis: Kukurūzai „Mano ūkio“ priedas. ISSN 1392-3595. 2013, balandis, p. 27-29.
[Liakas, Vytautas]. Kurią tręšimo schemą rinktis pavasarį // Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2013, balandžio 10, p. 10.
Misevičienė, Stefanija; Gasiūnas, Valerijus; Rudzianskaitė, Aurelija; [Pranckietis, Viktoras]. Mėšlas: kada trąša, kada tarša? // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2013, lapkričio 16-22, p. 13.
Misevičienė, Stefanija; Gasiūnas, Valerijus; Rudzianskaitė, Aurelija; [Pranckietis, Viktoras]. Mėšlas: kada trąša, kada tarša? // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2013, lapkričio 23-29, p. 13.
Misevičienė, Stefanija; Gasiūnas, Valerijus; Rudzianskaitė, Aurelija; [Pranckietis, Viktoras]. Mėšlas: kada trąša, kada tarša? // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2013, lapkričio 30-gruodžio 6, p. 13.
Misevičienė, Stefanija; Gasiūnas, Valerijus; Rudzianskaitė, Aurelija; [Pranckietis, Viktoras]. Mėšlas: kada trąša, kada tarša? // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2013, lapkričio 5, p. 12.
Misevičienė, Stefanija; Gasiūnas, Valerijus; Rudzianskaitė, Aurelija; [Pranckietis, Viktoras]. Mėšlas: kada trąša, kada tarša? // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2013, lapkričio 7, p. 7.
Pauža, Bronius; [Pranckietis, Viktoras]. Dirvožemio derlingumo išsaugojimas – garantas ateities kartoms // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2013, lapkričio 28, p. 6.
[Pranckietis, Viktoras]. Gąsdina nebe nitratai, o GMO ir nanotrąšos : [pokalbis su A.Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanu V. Pranckiečiu] / kalbėjosi A. Srėbalienė // Lietuvos rytas, Priedas „Vartai“ ISSN 1392-2351. 2013, gegužės 27, p. 3.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2013, gruodžio 3, p. 8-9.
[Pranckietis, Viktoras]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2013, spalio 10, p. 13.
[Pranckietis, Viktoras]. Skubėkime į sodą!: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto dekanu doc. dr. Viktoru Pranckiečiu] / kalbėjosi E. Rinkevičienė // Ūkininko patarėjas. 2013, kovo 28, p. 5.
[Pranckietis, Viktoras]; Antanaitienė, Rūta; Meiduvienė, Auksė; Meidus, Edvardas; Matelis, Jonas. Gražūs ir skanūs / Viktoras Pranckietis … [et al. ; [sudarytoja Rūta Antanaitienė]. Kaunas : Ūkininko patarėjas, 2013. 159 p. : iliustr. ISBN 9789955703358.
[Žebrauskienė, Audronė]. Iš gėlių darželio – į daržo lysvę : [pokalbis su ASU Agronomijos fakulteto doc. dr. Aurdone Žebrauskiene / kalbėjosi] R. Jagaitė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2013, Nr. 19, p. 40-42.
[Žebrauskienė, Audronė]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2013, gegužės 29, p. 7, 9.
[Stanys, Vidmantas]. The Teacher of Lithuanian Horticulturists Professor Zdzisław Kawecki // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2013, t. 20, nr. 1, p. i-viii. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2645/1481>
[Žebrauskienė, Audronė]. Nesukultūrinta dirva smidrams netinka // Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2012, rugsėjo 26, p. 10.
[Žebrauskienė, Audronė]. Keičiasi požiūris į smidrus // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2012, birželis, p. 38-39.
[Pranckietis, Viktoras]. Turi žinoti daugiau, negu žinai šiandien : [pokalbis su ASU Agronomijos fakulteto dekanu doc. Viktoru Pranckiečiu] / kalbėjosi D. Kamarauskienė // Žemės ūkis. ISSN 0134-3173. 2006, Nr. 11-12, p. 2-3.
[Pranckietis, Viktoras]. Agronomų reikėjo, reikia ir reikės: [ pokalbis su Agronomijos fakulteto dekanu doc. V. Pranckiečiu] / kalbėjosi R. Jagaitė // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. vasario 14, p. 4.
[Pranckietis, Viktoras]. Dėl rūdžių kaltas kadagys // Valstiečių laikraštis ISSN 1021-4526. 2012, gegužės 26, p. 7, 8.
[Pranckietis, Viktoras]; [Bogužas, Vaclovas]. Agrarinio kraštovaizdžio kitimo dinamika 1990-2010 m // Verslas – studijos – mokslas 2012 : respublikinė mokslinė-praktinė konferencija : straipsnių rinkinys. Rietavas, 2012. ISBN 9786094041181. p. 135-140.
[Kmitienė, Liudmila]. Ką verta žinoti apie sėklas ir sėją : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doc. Liudmila Kmitiene / kalbėjosi] Virginija Skučaitė // Kauno diena : [priedas : Kaimynai] 2012, kovo 30, p. 18.
[Kmitienė, Liudmila]. Moliūginių šeimos daržovių nauda ir įnoriai // Kauno diena : [priedas : Kaimynai] 2012, kovo 30, p. 19.
[Kmitienė, Liudmila]. Spalvotos sėklos – geriau įžiūrimos : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doc. Liudmila Kmitiene / kalbėjosi] Vereta Rupeikaitė // Kauno diena. 2012, kovo 5, p. 14.
[Kmitienė, Liudmila]. Spalvotos sėklos – geriau įžiūrimos : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doc. Liudmila Kmitiene / kalbėjosi] Vereta Rupeikaitė // Kauno diena. 2012, kovo 5, p. 14.
[Klimas, Evaldas]. Kiaulpienes išnaikinti padės chemikalai // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, balandžio 18, p. 12.
[Klimas, Evaldas]. Netręšiamas žolynas virsta beverte pieva // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, kovo 21, p. 11.
[Klimas, Evaldas]. Neįveikia net plūgas // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, gegužės 9, p. 11.
[Klimas, Evaldas]. Pašaro vertę lemia maistinių savybių visuma // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, balandžio 25, p. 11.
[Klimas, Evaldas]. Žoliapjūtei užsisakyti gero oro neįmanoma // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, gegužės 23, p. 9-10.
[Klimas, Evaldas]. Žolės kupstai ganyklai nenaudingi // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2012, gegužės 30, p. 8.
[Jarienė, Elvyra]. Duosi žemei nuodą – jį ir valgysi: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros docente, biomedicinos mokslų daktare E. Jariene] / kalbėjosi J. Kažemėkaitytė // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. vasario 21, p. 12.
[Černiauskienė, Judita, Kudrevičienė Genovaitė]. Moliūgai, moliūgėliai ir kiti moliūginiai: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros mokslo darbuotoja  biomedicinos mokslų daktare J.Černiauskiene ir Žemdirbystės katedros vyr.laborante G.Kudrevičiene] ] / kalbėjosi D. Valevičienė // Ūkininko patarėjas. Rasos. Nr.21 (365). lapkričio  7- 20 p. 36-39.

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“