Mokslinė veikla

Apgintos daktaro disertacijos
1. Rimanta Vainorienė. Egzogeninio prolino ir kalio hidrokarbonato poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis (L.) P. Beauv.) biopotencialo formavimuisi skirtingomis drėgmės sąlygomis. Apginta 2016 12 20, mokslinio darbo vadovė prof. dr. N. Burbulis.
2. Ramunė Masienė. Linų morfogenezės indukcijos genetiniai ir fiziologiniai aspektai. Apginta 2013 12 23, mokslinio darbo vadovė prof. dr. N. Burbulis
3. Povilas Mulerčikas. Spragšių (Coleoptera, Elateridae) paplitimas skirtingose agrocenozėse ir gausiausių rūšių žalingumas migliniams javams. Apginta 2013 12 19, mokslinio darbo vadovas doc. dr. V. Tamutis
4. Vaida Jonytienė. Endogeninių ir egzogeninių veiksnių poveikis žieminio rapso (Brassica napus L.) užsigrūdinimui ir atsparumui šalčiui in vitro ir in vivo. Apginta 2012 04 12, mokslinio darbo vadovas prof. dr. N. Burbulis
5. Loreta Taluntytė. Augalus minuojantys dvisparniai (Diptera) Lietuvos agroekosistemose. Apginta 2008 11 21, mokslinio darbo vadovas prof. dr. A. Žiogas
6. Edvardas Kazlauskas. ß- alanino darinių hidrazidų įtaka daržo pupelių (Phaseolus vulgaris L.) fotosintezei, rizogenezei ir produktyvumui. Apginta 2008 05 22, mokslinio darbo vadovas prof. dr. V. Šlapakauskas
7. Jolanta Sinkevičienė. Miglinių (Poaceae) javų sėkla plintantys mikromicetai ir jų kontrolė fiziniais metodais. Apginta 2007 09 21, mokslinio darbo vadovas prof. habil dr. Z. Dabkevičius
8. Ramunė Kuprienė. Geltonsėklių vasarinių rapsų (Brassica napus L.) kūrimas biotechnologiniais ir tradiciniais selekcijos metodais. Apginta 2006 12 15, mokslinio darbo vadovas doc. dr. L. Žilėnaitė
9. Aušra Blinstrubienė. Sėmeninių linų  tyrimai somatinių ir generatyvinių audinių kultūrose. Apginta 2005 12 29, mokslinio darbo vadovas prof. habil. dr. A. Sliesaravičius
10. Rimanta Vainorienė. Žaliosios šerytės (Setraia viridis (L.) p. Beauv.) biologinio potencialo reguliavimas egzogeniniais veiksniais. Apginta 2016 12 20. Mokslinio darbo vadovė prof. N. Burbulis
Atliktos habilitacijos procedūros
1.  Doc. dr. Natalija Burbulis. Rapsų ir linų genetinės įvairovės kūrimas biotechnologiniais metodais. Apginta 2007 12 19

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą

[Blinstrubienė, Aušra]; [Burbulis, Natalija]; [Masienė, Ramunė]. Genotypic and exogenous factors affecting linseed ovary culture // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 3 (2017), p. 243–248. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/08/104_3_str31.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
Burbulis, Natalija]; [Vainorienė, Rimanta]; [Blinstrubienė, Aušra]; [Jonytienė, Vaida]; Liakas, Vytautas. Effect of potassium bicarbonate on photosynthetic parameters of Setaria viridis under drought conditions // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 1 (2017), p. 79-84. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/02/104_1_str11.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
Danilčenko, Honorata; [Dabkevičius, Zenonas]; Jarienė, Elvyra; Tarasevičienė, Živilė; Televičiūtė, Dalė; [Tamošiūnas, Alfonsas]; Jeznach, Maria. The effect of stinging nettle and field horsetail extracts on the synthesis of biologically active compounds in germinated leguminous and quinoa seed // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 4 (2017), p. 337-344. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/11/104_4_str43.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
[Samuolienė, Giedrė]; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; Jankauskienė, Julė; Sakalauskienė, Sandra; Vaštakaitė, Viktorija; Novičkovas, Algirdas; Viškelienė, Alina; Sasnauskas, Audrius; Duchovskis, Pavelas. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens // Food Chemistry. Oxford: Elsevier. ISSN 0308-8146. 2017, vol. 228, p. 50-57. Prieiga per internetą: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814617301644>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 4.529; bendr. citav. rod.: 2.859]
[Tamutis, Vytautas]; Alekseev, Vitaly I.; Bukejs, Andris. A new species of Eupariini from Eocene Baltic amber (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) // Zootaxa. ISSN 1175-5326. Vol. 4353, iss. 3 (2017), p. 568-576. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.972; bendr. citav. rod.: 1.436]
[Vytautas Tamutis], Jaroslaw Sklodowski. 2017. Early effect of clear-cutsand their tilling on assenblages of epigaeic rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) in Pinus sylvestris stands. Sylwan 161(6): 504-511
Viškelienė, Alina; [Samuolienė, Giedrė]; Karklelienė, Rasa; Viškelis, Jonas; Sasnauskas, Audrius; Duchovskis, Pavelas. Quality and developmental changes in white head cabbage (Brassica oleracea L.) and radish (Raphanus sativus L.) during winter storage // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 3 (2017), p. 229–234. Prieiga per internetą: <http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2017/08/104_3_str29.pdf>. [2016 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2017). Citav. rod.: 0.644; bendr. citav. rod.: 1.593]
[Burbulis, Natalija; Blinstrubienė, Aušra], Jonytienė, Vaida.In vitro regeneration from leaf explants of Petunia hybrida L // Propagation of ornamental plants. Sofia. ISSN 1311-9109. 2015,Vol. 15, Nr. 2, p. 47-52. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
Kaya, Murat; [Baublys, Vykintas]; Šatkauskienė, Ingrida; Akyuz, Bahar; Bulut, Esra; Tubelytė, Vaida. First chitin extraction from Plumatella repens (Bryozoa) with comparison to chitins of insect and fungal origin // International journal of biological macromolecules. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0141-8130. 2015, vol. 79, p. 126-132. [Science Citation Index Expanded (Web of Science).
Tamošiūnas, Rimantas; Valiuškaitė, Alma; Jukna, Laurynas; Tamošiūnas, Kęstutis; [Žiogas, Algimantas Feliksas]. Spatial distribution patterns of apple sawfly populations in two differently managed commercial apple orchards // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 1 (2015), p. 73-80. [ISI Web of Science; CAB Abstracts].
Šimkus, Almantas; [Amšiejus, Algirdas]; Šimkienė, Aldona. C-phycocyanin influence on honeybee productivity and quality of honey // Wulfenia. Klagenfurt: Landesmuseum Karnten. ISSN 1561-882X. 2015, vol. 22, no 2, p. 469-474. [Science Citation Index Expanded (Web of Science).
[Tamutis, Vytautas]; Skłodowski, Jarosław. Zespoły chrząszczy ściółkowych w gospodarczych i chronionych borach sosnowych – efekt 15 lat ochrony rezerwatowej // Sylwan. Warszawa: Polskie towarzystwo lesne. ISSN 0039-7660. 2015, Vol. 159, N 2, p. 142-150. [2014 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015). Citav. rod.: 0.322; bendr. citav. rod.: 1.648].
Tamutis V.; Barševskis A. 2014. A faunistic review of ground beetles of Lebiinae Bonnelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae) of Lithuania. Entomologija Fennica 25: 65-85.
Nijolė Maršalkienė, Algirdas Sliesaravičius, Asta Ramaškevičienė, [Liuda Žilėnaitė], Gintautas Juozas Švirmickas. Agrobiological potential of some oil crucifers of Lithuania’s spontaneous flora.// Zemdirbyste-Agriculture. Vol. 101, No. 2 (2014), p. 153–160.
Baltaduonytė Milda; Dabkevičius Zenonas; Brazienė Zita; Survilienė Elena. Dynamics of spread and control of cercospora (Cercospora beticola Sacc.) and ramularia (Ramularia beticola Fautrey & F. Lamb.) leaf spot in sugarį beet crops // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392 – 3196. T. 100, Nr. 4 (2013), p. 401 – 408. Prieiga per internetą: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/12/100_4-str51.pdf. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.567; bendr. citav. rod.: 1.468].
Tilvikienė V.; Venslauskas K.; Navickas K.; Župerka V.; Dabkevičius Zenonas; Kadžiulienė K. The biomass and biogas productivity of perennial grasses Žemdirbystė=Agriculture, vol. 99, No. 1 (2012), p. 17-22.
Tamutis Vytautas; Sklodowski J. 2012 Effect of larch admixture on forest litter beetle ( Coleoptera) communities diversity and nubers of carabid individuals in mixed coniferous habitats of Lithuania. Sylwan. 156(8):581-592.
Mulerčikas Povilas; Tamutis Vytautas; Kazlauskaitė Sonata. 2012. Species composition and abundance of click – beetles (Coleoptera, Elateridae) in agrobiocenozes. Polish Journal of Environmental Studies. 21(2): 425-433.
Burbulis Natalija; Jonytienė Vaida; Blinstrubienė Aušra; Kuprienė R.; Liakas Vytautas; Vagusevičienė Ilona. Cold tolerance of Brassica napus L. as influenced by weather conditions during wintering // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2012, Vol. 10, No.3&4. p. 277-280. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,517; bendr. cit. rod: 1,898 (2011)].
Kaya, Murat; [Mulerčikas, Povilas]; Sargin, Idris; [Kazlauskaitė, Sonata]; Baublys, Vykintas; Akyuz, Bahar; Bulut, Esra; Tubelytė, Vaida. Three-dimensional chitin rings from body segments of a pet diplopod species: Characterization and protein interaction studies // Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0928-4931. Vol. 68 (2016), p. 716-722. [2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2016). Citav. rod.: 3.42; bendr. citav. rod.: 4.168].

Mokslo straipsniai kituose žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje ,,ISI Web of Science‘‘ be citavimo indekso

Jankauskienė, Zofija; Gruzdevienė, Elvyra; Ivanovs, Semjons; [Maumevičius, Ernestas]. Screening hemp (Cannabis sativa L.) biomass and chemical composition as influenced by seed rate and genotype // Engineering for rural development [elektroninis išteklius] : 16th international scientific conference : proceedings, May 24-26, 2017. Jelgava, 2017. ISSN 1691-3043. Vol. 16, p. 317-322. Prieiga per internetą: <http://tf.llu.lv/conference/proceedings2017/Papers/N062.pdf>
[Malinauskaitė Regina], [Kazlauskas Edvardas]. Investigation of sow lentil reaction to ionized alkaline water during early stages of ontogenesis // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Vaštakaitė Viktorija, Viršilė Akvilė, Brazaitytė Aušra, [Samuolienė Giedrė], Jankauskienė Julė, Sirtautas Ramūnas, Duchovskis Pavelas. The effect of UV-a supplemental lighting on antioxidant properties of Ocimum basilicum L. microgreens in greenhouse // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
[Sonata Kazlauskaitė], [Povilas Mulerčikas], [Vytautas Tamutis], Audronė Žebrauskienė, Elena Survilienė. Distribution and dynamics of the ground beetle (Coleoptera, Carabidae) and the click beetle (Coleoptera, Elateridae) species abundance in organic and intensively cultivated cereal crops // The 7th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress, 19–20th November, 2015, ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916.
Burbulis Natalija; Jonytienė Vaida; Blinstrubienė Aušra; Vaivorienė Rimanta. Growth and Photosynthetic Pigments Responses of Setaria viridis (L.) P. Beauv. to Drought Stress // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 66-69.
Kazlauskaitė Sonata; Mulerčikas Povilas; Garuckas Marius; Tamutis Vytautas; Žiogas Algimantas; Amšiejus Algirdas; Gliožeris Simas; Survilienė-Radzevič, Elena. Studies of the Dynamics of the Species Composition and Abundance of Click Beetles (Coleoptera: Elateridae) in Different Agrocenoses // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 142-145.
Malinauskaitė Regina; Kazlauskas Edvardas; Šaluchaitė Aurelija. Influence of Alkaline Ionized Water on Soybean ‘DOTNUVOS RUDOJI‘ Growth // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 164-167.
Mikša Ovidijus; Žiogas Algimantas; Baležentienė Ligita. Communities of Ground Beetles (Insecta: Coleoptera) in Places with Different Relief // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 3 (2013), p.366-370.
Pekarskas Juozas; Sinkevičienė Jolanta. The Influence of Cultivars on the Tuber Yield, Chemical Composition and Diseases Incidence of Organically Grown Potatoes // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 199-202.
Pekarskas Juozas; Sinkevičienė Jolanta; Šaluchaitė Aurelija. The Influence of the Rate of Liquid Biohumus Preparation Humiverd-Eko on Seed Germination Power, Viability and Contamination with Fungi // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 203-207.
Survilienė Elena; Rasiukevičiūtė Neringa; Valiuškaitė Alma; Kazlauskaitė Sonata. Onion Botrytis Leaf Blight and Botrytis Leaf Spot Management using Forecasting Model // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 254-257.
Baltaduonytė Milda; Dabkevičius Zenonas; Brazienė Zita. 2013. The spread of fungal leaf diseases in sugarį beet srops. Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 22-28.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: ISI Master Journal List; CAB Abstracts; Business Source Complete; Index Copernicus; EBSCO; VINITI ir kt.

Mishchenko, Sergey; Mokher, Jurij; Laiko, Iryna; [Burbulis, Natalija]; Kyrychenko, Hanna; Dudukova, Svetlana. Phenological growth stages of hemp ( Cannabis sativa L.): codification and description according to the BBCH scale // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2017, t. 24, nr. 2, p. 31-36. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3496>
[Peleckis, Remigijus]; [Burbulis, Natalija]; [Blinstrubienė, Aušra]; [Jonytienė, Vaida]. Veiksniai, lemiantys žieminio rapso ( Brassica napus L.) ūglių atsparumą šalčiui in vitro // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2017, t. 24, nr. 2, p. 37-43. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3497>
[Krasauskas, Aurimas]. Fungi in malting barley grain and malt production // Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2017, vol. 63, nr. 3, p. 283-288. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/biologija/article/view/3583>
Daubaras, Remigijus; Česonienė, Laima; Zych, Marcin; [Tamutis, Vytautas]; Stakėnas, Vidas. Effect of forest clear cuts on plant–pollinator interactions: the case of three ericaceous subshrubs in Lithuanian pine forests / Remigijus Daubaras, Laima Cesoniene, Marcin Zych, Vytautas Tamutis, Vidas Stakėnas // Acta Agrobotanica. Warszawa: Polish Botanical Society. ISSN 2300-357X. Vol. 70, No. 1 (2017), p. 1-8. Prieiga per internetą: <https://www.researchgate.net/publication/315755608_Effect_of_forest_clear_cuts_on_plant-pollinator_interactions_the_case_of_three_ericaceous_subshrubs_in_Lithuanian_pine_forests>
[Malinauskaitė, Regina]. Rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus) vaisių alelopatinis poveikis vasarinių miežių daigumui. Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2017. T.24, Nr.1. P.1-9. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3440/22397 
 [Baltaduonytė, Milda]; [Dabkevičius, Zenonas]. Lapų dėmėtligių paplitimas skirtingų veislių cukrinių runkelių pasėliuose // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 1, p. 8-14. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3061/1888>.
Pekarskas, Juozas;[ Sinkevičienė, Jolanta]. Effect of biopreparations on seed germination and fungal contamination of winter wheat // Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2015, vol. 61, nr. 1, p. 25-33. [Zoological Record (Thomson ISI); Current Abstracts (EBSCO); TOC Premier (EBSCO); VINITI; CAB Abstracts].
[Sinkevičienė, Jolanta]; Pekarskas, Juozas; [Krasauskas, Aurimas]. Biologinių produktų poveikis ekologinių žieminių kviečių sėklai // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, nr. 2, p. 74-80. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3112/1939>.
[Tamutis, Vytautas]; Tamutė, Brigita; Ferenca, Romas.New data on rare and  insufficiently known species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae, Carabinae, Omophroninae, Elaphrininae, Scaritinae, Broscinae) in Lithuania // New and rare for Lithuania insect species. ISSN 1648-8555. Vol. 27, p. 47-62.
Ferenca, Romas; [Tamutis, Vytautas]. New data on Agabus species (Coleoptera: Dytiscidae) in Lithuania// New and rare for Lithuania insect species. . ISSN 1648-8555. Vol. 27, p. 18-23.
Tamutis V.; Dapkus D. 2014. Distribution of Oxythyrea funesta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoninae) in Lithuania. Zoology and Ecology 24(1): 33-39.
Fernca R.; Tamutis V.; Stankutė R. 2014. Data on new species of true bugs (hemiptera; Heteroptera) of Lithuanian fauna. //New and rare for Lithuania insect species. ISSN 1648-8555. Vol. 26, p. 19-25.
Ferenca R.; Tamutis Vytautas; Kinduris R. 2013. New records of rare falce beetle (Coleoptera: Oedemiridae) species in Lithuania. New and rare for Lithuania incect species. Records and descriptions. Vilnius; Lietuvos entomoligų draugija. ISSN 1648-8555. Vol. 25: 10-17.
Burbulis Natalija; Kott Laima. S. Application of doubled haploid tecnology in breedings of Brassica napus // From plant genomics to plant biotechnology. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2013. ISSN 2050-0289. ISBN 9781907568299. p. 183-203.
Kazlauskaitė Sonata; Amšiejus Algirdas; Tamutis Vytautas; Šaluchaitė Aurelija; Mulerčikas Povilas; Žiogas Algimantas; Sinkevičienė Jolanta; Survilienė Elena; Malinauskaitė Regina. Acaricidal activities of some essential oils // Biologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2013, vol. 59, nr. 1: Research of plant diversity. Present ang future : abstracts of international scientific conferenece, p. 76.
Malinauskaitė Regina; Kukauskienė Greta. Melsvojo gencijono (Gentiana cruciata L.) dauginimo sėklomis tyrimai // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2013, t. 20, nr. 3, p. 141-149. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/2737/1569.
Maršalkienė Nijolė; Švirmickas Gintautas Juozas; Sliesaravičius Algirdas; Žilėnaitė Liuda; Ramaškevičienė Asta. Agrobiological potential of some oil crucifers of Lithuanian spontaneous flora // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2013, vol. 59, nr. 1: Research of plant diversity. Present ang future : abstracts of international scientific conferenece, p. 88.
Pekarskas Juozas; Krasauskas Aurimas; Sinkevičienė Jolanta; Šileikienė Daiva. The effect of biojodis on winter wheat and spring barely organic seed germination and contamination with fungi // Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7224. Vol. 59, nr. 2(2013), p. 77-84. Prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/ekologija/article/view/2710/1542.
Žiogas Algimantas; Sniečkienė Vilija. Pathological condition of Larix sp. in Lithuania // Biologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. 2013, vol. 59, nr. 1: Research of plant diversity. Present ang future : abstracts of international scientific conferenece, p. 139.
Kavaliauskienė L.; Mankevičienė A.; Dabkevičius Zenonas. Trichotecinų kaupimosi dėsningumai žieminių ir vasarinių javų grūduose, Žemės ūkio mokslai. 2012. T2. p. 81-89.
Vyšniauskaitė Sigrida; Tamutis Vytautas 2012. New data of owl-moths (Lepidoptera: Noctuidae) in Raseiniai distric, Lithuania.Zoology and Ecology. 22(1): 64-71.
Bukejs A.; Tamutis Vytautas; Ferenca R.; Alekseev V.I. 2012. New and insufficiently known leaf-beetles species (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Lithuanian fauna. Zoology and Ecology. 22(3). DOI: 10.1080/21658005.2012.745324.
Tamutis Vytautas. 2012. New and rare (insufficiently known) beetle species found in the litter of coniferous an mixed forests in Lithuania. New and rare for Lithuania incect species. Records and descriptions. 24: 7-17.
Malinauskaitė Regina. 2012. Ąžuolynų jaunuolyno rekreacinėje Kauno miesto zonoje būklės monitoringas. Žmogaus ir gamtos sauga 2012. p. 65-67.
Tamošiūnas R.; Duchovskienė L.; Žiogas Algimantas. Slyvinių pjūklelių gausumas ir naikinimas ‘Stenli‘ veislės slyvų sode // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 30 (3-4) (2012), p. 53-61.
Tamošiūnas R.; Duchovskienė L.; Žiogas Algimantas; Tamošiūnas K. Obuolinio pjūklelio (Hoplocampa testudinea Klug) gausumo ir žalingumo tyrimai skirtingų ūkininkavimo sistemų soduose // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 30 (3-4) (2012), p. 41-52.
Mulerčikas Povilas; Kazlauskaitė Sonata; Tamutis Vytautas. 2011. The new data on seven protected and two rare beetle (Insecta: Coleoptera) species detected in Lithuania in 1997-2011. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions.
Žukauskienė G.; Malinauskaitė Regina. 2012. Melsvojo ir geltonojo gencijonų sėklų daigumo ir gyvybingumo tyrimai. Žmogaus ir gamtos sauga 2012. p. 91-93.
Tarasevičienė, Živilė; Aleknavičiūtė, Orinta; Velička, Aloyzas; Černiauskienė, Judita; Paulauskienė, Aurelija; Jurevičienė, Vitalija; [Krasauskas, Aurimas]; Televičiūtė, Dalė. Fotosintezės pigmentų kiekio ir spalvos kitimas mažosiose salotose laikymo metu // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 2, p. 65-69. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3298/2103>.
[Malinauskaitė, R.] Rūgščiojo jonizuoto vandens įtaka sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) biometriniams ir biocheminiams rodikliams//Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-02002016. T.23Nr.2, p.56-64.
[Vainorienė, Rimanta]; [Burbulis, Natalija]; [Blinstrubienė, Aušra]; [Jonytienė, Vaida]. Egzogeninio prolino poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis L. Beauv.) atsparumui sausrai // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 3, p. 130-138.
[Vainorienė, Rimanta]; [Burbulis, Natalija]; [Jonytienė, Vaida]; [Blinstrubienė, Aušra]; [Rauckis, Vytautas]. Kalio hidrokarbonato poveikis žaliosios šerytės atsparumui užmirkimo sąlygomis // Žemės ūkio mokslai. ISSN 1392-0200. 2016, t. 23, nr. 2, p. 70-78. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3299/2104>.
Viškelienė, Alina; Duchovskis, Pavelas; Sirtautas, Ramūnas; [Samuolienė, Giedrė]. Fotoperiodo ir temperatūros įtaka Brassicaceae šeimos augalų augimui ir metabolizmui // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 0236-4212. T. 35 (1-2) (2016), p. 45-59. Prieiga per internetą: <http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/35-1ir2/35-1ir2str4.pdf>.

Mokslo populiarinimo straipsniai

[Amšiejus, Algirdas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 1, p. 39
[Amšiejus, Algirdas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 13, p. 39
[Amšiejus, Algirdas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 2, p. 38
[Amšiejus, Algirdas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 3, p. 36
[Amšiejus, Algirdas]. Jūsų klausimai – mūsų atsakymai // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 4, p. 38
[Amšiejus, Algirdas]. Kaulaviasių derliumi nesidžiaugsime [pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2017, birželio 29, p. 9
[Amšiejus, Algirdas]. Patarimai pradedančiam bitininkui // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, sausio 11, p. 11
[Amšiejus, Algirdas]. Varoatozei gydyti – alternatyvūs būdai // Lietuvos bitininkas. ISSN 1392-4737. 2017, Nr. 1, p. 21-23
[Gliožeris, Simas]; [Tamošiūnas, Alfonsas]. Selekcijos virtuozai: keturi dešimtmečiai kuriant skiauteručių veisles: [pokalbis su ASU Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto prof. S. Gliožeriu ir A.S. Tamošiūnu/ kalbėjosi] D. Valevičienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2017, Nr. 4, p. 34-37
[Juškevičiūtė, Neringa]; [Amšiejus, Algirdas]. Alternatyvus varoatozės gydymo būdas – traniniai perai // Lietuvos bitininkas. ISSN 1392-4737. 2017, Nr. 2, p. 5-9
[Malinauskaitė, Regina]. Augalai saugo vieni kitus. Sodo spalvos. 2017. N.1. P.52-54
[Malinauskaitė, Regina]. Ką žada aguonos žiedai. Sodo spalvos. 2017. Nr. 5. P. 18-21
[Malinauskaitė, Regina]. Kodėl sunkiai dygsta meškinio česnako sėklos. Sodo spalvos. 2017. Nr. 11. P. 40-41
[Maršalkienė, Nijolė]. Durpėmis ir mikorize papildytas dirvožemis – eksportui // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, rugsėjo 30, p. 8
[Maršalkienė, Nijolė]. Grybai – ne tik maistui, bet ir dirvos struktūrai palaikyti // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2017, rugsėjo 6, p. 11
[Maršalkienė, Nijolė]. Grybai miške ir darže // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2017, lapkritis, p. 40-42
[Maršalkienė, Nijolė]. Žemės ūkio augalų biostimuliantai // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2017, birželis, p. 42-43
[Sinkevičienė, Jolanta]. Šliužų daroma žala vis didesnė. Mano ūkis. 2017. Vasaris, 25 p.
[Sinkevičienė, Jolanta]. Kukurūzai: maisto medžiagos tiesiai su grūdais? Mano ūkis. 2017. Vasaris, 30-32 p.
[Sinkevičienė, Jolanta]. Rapsų kenkėjai:ar šiemet vėl gresia antplūdis?Mano ūkis.2017. Gegužė, 30-35 p.
[Sinkevičienė, Jolanta]. Kaip teisingai sumaišyti purškiamus produktus. Mano ūkis. 2017. Gegužė. 69-72
[Krasauskas, Aurimas]. Pelėsis: kada organizmo draugas, o kada – labai pavojingas priešas Prieiga per internetą: <https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/pelesis-kada-organizmo-draugas-o-kada-labai-pavojingas-priesas.d?id=75137372
[Kazlauskaitė, Sonata; Mulerčikas, Povilas. Kaip kenkia spragšiai // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2017, liepa, p. 38-39
[Tamošiūnas, Alfonsas, Gliožeris, Simas]. Lietuvą garsina dekoratyvinių augalų veislių kūrėjai. Ūkininko patarėjas. 2017 m. sausio 10 d. Nr.4
[Tamošiūnas, Alfonsas]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2017, balandžio 13, p. 8
Amšiejus, Algirdas. Geriau miegoti ramiai // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, vasario 28, p. 23.
Amšiejus, Algirdas. Vasario darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, vasario 7, priedas „Bitutė ratuota“, p. 12.
Amšiejus, Algirdas. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, vasaris, Nr. 21, p.44 – 45.
Sinkevičienė, Jolanta. Įsėliai kukurūzų tarpueiliuose // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, vasaris, p. 36˜–38.
Amšiejus, Algirdas; Amšiejus, Rokas. Lazdynai ir graikiniai riešutmedžiai – mažoms erdvėms ir plantacijoms (I dalis): [ pokalbis su ASU Biologijos, augalų apsaugos ir augalininkystės technologijų instituto doc. dr. A. Amšiejumi ir jo sūnumi Roku/ kalbėjosi R. Antanaitienė // Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, Nr. 3, p. 32-35.
Amšiejus, Algirdas, Amšiejus, Rokas Pasisakymai. Rasos. ISSN 2029-1140. 2015, kovo 17, Nr. 3, p. 7.
Malinauskaitė, Regina. Ar saugoma gamta yra apsaugota? // Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. 2015, kovo 15, Nr. 3, p. 30-31.
Sinkevičienė, Jolanta. Kaip išpešti maksimalią naudą iš žirnių // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, balandis, p. 38–40.
Amšiejus, Algirdas. Geriausias – daugiažiedis // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, birželio 27, priedas „Bitutė ratuota“, p. 12.
Amšiejus, Algirdas. [Pasisakymas]//Ūkininko patarėjas.ISSN 1392-2769. 2015, birželio 27, p. 7.
Sinkevičienė, Jolanta. Sojos – puikios kukurūzų sėjomainos partnerės // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, birželis, p. 37-39.
Amšiejus, Algirdas. Liepos darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, liepos 4, priedas „Bitutė ratuota“, p. 14.
Amšiejus, Algirdas. Liepos darbai darbe// Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2015, liepos 11-17, p. 6.
Šaluchaitė, Aurelija. Padės apsiginti nuo amarų ir kurklių // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2015, liepos 18, p. 10.
Amšiejus, Algirdas. Rugpjūčio darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, rugpjūčio 1, priedas „Bitutė ratuota“, p. 14.
Dabkevičius, Zenonas; Motuzas, Algirdas. Agronomijos mokslų istorija ir dabartis // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2015, rugsėjis, Nr. 2(72), p. 16.
Tamošiūnas,Alfonsas Sigitas.[Pasisakymas]//Ūkininko patarėjas.ISSN 1392-2769, 2015, rugsėjo 5,p.9.
Survilienė, Elena; Rasiukevičiūtė, Neringa; [Kazlauskaitė, Sonata]. Ar turėtume bijoti naujos morkų ligos? // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, rugsėjis, p. 32-34.
Amšiejus, Algirdas. Rugsėjo darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, rugsėjo 5, priedas „Bitutė ratuota“, p. 14.
Amšiejus, Algirdas. Sodų derlius kviečia…vapsvas // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, rugsėjo 26, priedas „Bitutė ratuota“, p. 14.
Amšiejus, Algirdas. Spalio darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2015, spalio 3, priedas „Bitutė ratuota“, p. 14.
Malinauskaitė, Regina. Vandens augalai – biologiniai filtrai // Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. 2015, spalis, Nr. 10, p. 60-63.
Survilienė, Elena; [Kazlauskaitė, Sonata]. Sojų ligos // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2015, lapkritis, p. 34-39.
Survilienė-Radzevičė Elena, Kazlauskaitė Sonata. Nematodai ir apsauga nuo jų. Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, gruodis, p,34-36.
Amšiejus A. Gruodžio darbai://Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gruodžio 6, priedas „Bitutė ratuota“ p.12.
Kazlauskaitė S., Survilienė-Radzevičė Elena. Augalų parazitiniai nematodai daržuose. Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, lapkritis, p.26-28.
Malinauskaitė R. Dirvos turtinimas azotu, naudojant šarminį jonizuotą vandenį. Sodo spalvos. 2014 rugsėjis, p.54-55.
Amšiejus A. Prireikia ir stetoskopo//Valstiečių laikraštis. ISSN 1021 – 4526 .2014 liepos 26, p.22.
Žiogas A. F. Klimato atšilimas – išbandymas medžiams. Kauno diena. 2014 liepos 06d.
Amšiejus A. Liepos darbai//Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, birželio 28, priedas „Bitutė ratuota“ p.14.
Sinkevičienė. Sudėtingi kukurūzų apsaugos momentai//Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014, birželis, p. 29-33.
Amšiejus A. Birželio darbai//Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gegužės 31, priedas „Bitutė ratuota“ p.12.
Amšiejus A. Gegužės darbai//Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, gegužės 3, priedas „Bitutė ratuota“ p.14.
Malinauskaitė R. Kitoks vandens poveikis augalams. Sodo spalvos. 2014 gegužė, p.88-89.
Kazlauskaitė S., Mulerčikas P. Rododendrų infekcinės ligos ir kenkėjai. Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. 2014, gegužė, p. 68-70;79-82.
Žiogas A. F. [Pasisakymas]// Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, balandžio 8, p.5.
Amšiejus A. Klausk specialisto//Rasos. ISSN 2029-1140. 2014, Nr.1, p.42. Nr.14, p.42. Nr.2, p.39. Nr.3, p.41.
Amšiejus A. Vasario darbai//Ūkininko patarėjas. ISSN 1392 – 2769.2014 vasario 1, priedas „Bitutė ratuota“, p.12.
Sinkevičienė. Dar kartą apie javų tręšimą //Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2014 vasaris, p.32-35.
Sinkevičienė. Dar nebarstykime plūgų naftalinu. Mano ūkis. ISSN 1392-3595, 2014 sausis, p. 24-25.
Amšiejus A. Bičiulius tikrina žiema://Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, sausio 11, priedas „Bitutė ratuota“ p.12.
[Amšiejus, Algirdas]. Balandžio darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, priedas „Bitutė ratuota“, p. 18.
[Amšiejus, Algirdas]. Birželio darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, priedas „Bitutė ratuota“, p. 14.
[Amšiejus, Algirdas]. Klausk specialisto // Rasos. ISSN 2029-1140. 2016, Nr. 1, p. 42-43.
[Amšiejus, Algirdas]. Liepos darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, priedas „Bitutė ratuota“, p. 14.
[Amšiejus, Algirdas]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, gegužės 7, p. 7.
[Amšiejus, Algirdas]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, spalio 8, p. 14.
[Amšiejus, Algirdas]. Sausio darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, priedas „Bitutė ratuota“, p. 12.
[Amšiejus, Algirdas]; Drobelienė, Onutė. Vasario darbai // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2016, priedas „Bitutė ratuota“, p. 12.
[Malinauskaitė, Regina]. Neįprastos dekoracijos sodui, arba instaliacijos pagal Vincent van Gogh‘o paveikslus. Sodo spalvos. 2016.ISSN 1392-5849. Nr.1 (229), p.32-34.
[Malinauskaitė, Regina]. [Pasisakymas] // Ūkininko patarėjas. 2016, balandžio 5, p.14.
[Kazlauskaitė, Sonata]. Stojame į kovą su sodo kenkėjais. Rinkos aikštė. Kėdainių rajono laikraštis. 2016 05 07.
Survilienė, Elena; [Kazlauskaitė, Sonata]. Sojų kenkėjai // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, kovas, p. 48-51.
[Gliožeris, Simas]. Reti lietuviškų sodų svečiai – skiauteručiai: [pokalbis su A. Stulginskio universiteto profesoriumi, selekcininku S. Gliožeriu / kalbėjosi] I. Vozgirdaitė // Sodo spalvos. ISSN 1392-5849. 2016, Nr. 6, p. 20-22.
[Sinkevičienė, Jolanta]. Biologinės įvairovės išsaugojimas // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, vasaris, p. 31-33.
[Sinkevičienė, Jolanta]. Kaip ūkininkai naudoja glifosatus // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, sausis, p. 33-35.
[Sinkevičienė, Jolanta]. Didelės bėdos dėl mažos pelės // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, gegužė, p. 40-41.
[Šaluchaitė, Aurelija]. [Pasisakymas]//Ūkininko patarėjas.2016, balandžio 5,p.14.
[Amšiejus, Algirdas]. A. Amšiejaus patarimai maitinantiems bites // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, rugpjūčio 20, p. 22.
[Amšiejus, Algirdas]. [Pasisakymas] // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. 2016, spalio 8, p. 3.
[Amšiejus, Algirdas]. Tai – japoninė kriaušė // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. 2016, sausio 23-29, p. 6.
[Sinkevičienė, Jolanta]. Rapsams – tinkama maisto medžiagų medžiagų porcija // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, gruodis, p. 32-35.
[Sinkevičienė, Jolanta]. Rami galva dėl rapsų, nepaisant kenkėjų antplūdžio // Mano ūkis. ISSN 1392-3595. 2016, kovas, p. 39-45.

Mokslo straipsniai kituose Lietuvos moksliniuose žurnaluose

[Malinauskaitė, Regina]. Rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus L.) brinkintų vaisių (riešutėlių) poveikis vasarinių miežių dygimui. XX Botanikos sodo raštai/ Scripta Horti Botanici. 2017. P. 39-48
[Malinauskaitė, Regina]. Šaldymo trukmės ir jonizuoto vandens įtaka meškinio česnako sėklų būklei. Žmogaus ir gamtos sauga 2017. 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. P. 175-177
[Malinauskaitė, Regina]. Kalninės arnikos (Arnica montana) sėklų gyvybingumo tyrimai. Žmogaus ir gamtos sauga 2017. 23-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. ISNN 1822-1823. P. 129-131
[Malinauskaitė, Regina]; [Šaluchaitė, Aurelija]. Stratifikacijos trukmės įtaka Allium ursinum L. šaldytų sėklų būklei // Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-1906. 2017, nr. 8 (13), p. 43-47. Prieiga per internetą: <http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2017_43_47.pdf>
Ferenca, Romas; [Tamutis, Vytautas]; Martinaitis, Kazimieras. Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) – a new species for Lithuanian fauna // Bulletin of the Lithuanian entomological society = Lietuvos entomologų draugijos darbai. Vilnius: Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723. Vol. 1(29) (2017), p. 8-10
Ferenca, Romas; [Tamutis, Vytautas]. New data of common asparagus beetle (Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Lithuania // Bulletin of the Lithuanian entomological society = Lietuvos entomologų draugijos darbai. Vilnius: Lietuvos entomologų draugija. ISSN 2538-7723. Vol. 1(29) (2017), p. 13-16
[Baltrušaitienė, Laura]; Blinstrubienė, Aušra (vadov.). Eksplanto tipo įtaka pelargonijos kaliaus formavimuisi in vitro // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 116-118
[Danilovienė, Julija]; Kuprienė, Ramunė (vadov.). Margalapės aktinidijos (Actinidia kolomikta Maxim.) organogenezės indukcija in vitro // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 126-128
[Gedgaudas, Laurynas]; Malinauskaitė, Regina (vadov.). Kalio hidrokarbonato poveikis osmolitų kiekiams žaliosios šėrytės augaluose sausros sąlygomis // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 129-132
[Prajara, Tadas]; Kazlauskaitė, Sonata (vadov.). Herbicidų įtaka žieminių kviečių grūdų derliui ir kokybiniams rodikliams // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 59-62
[Puvačiauskaitė, Gabrielė]; Burbulis, Natalija (vadov.). Augimo reguliatorių poveikis miscanthus x giganteus kaliaus indukcijai // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 133-135
[Stanevičiūtė, Giedrė]; Masienė, Ramunė (vadov.). Kvapiojo rozmarino ir paprastojo raudonėlio kaliaus indukcija in vitro // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 140-143
[Tarvydaitė, Gitana]; Masienė, Ramunė (vadov.). Genotipo ir augimo reguliatorių įtaka pluoštinių linų organogenezei // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 144-147
[Verikaitė, Karolina]; Dabkevičius, Zenonas (vadov.); Semaškienė, Roma. Lietuvoje auginamų vasarinių miežių veislių jautrumo grybinėms lapų ligoms įvertinimas // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 79-83
[Čepaitė, Ieva]; Blinstrubienė, Aušra (vadov.). Citokinino BAP poveikis puansetijos organogenezei in vitro // Jaunasis mokslininkas 2017: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija. ISSN 2335-7940. 2017, p. 123-125
[Gliožeris, Simas]; Dapkūnienė, Stasė; [Tamošiūnas, Alfonsas]. Skiauteručių (Lophospermum D. Don) apibūdinimo aprašas // Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, strktūra, apsauga : X-osios nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų santraukos / Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius, 2015. p. 15-16.
[Malinauskaitė, R. ].Vandens būsenos ir pH įtaka javų sėklų sudygimui//Žmogaus ir gamtos sauga 2015:21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga=Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference/Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų Akademija, 2015. D.2, p.69-71.
[Malinauskaitė, R., Šaluchaitė, A.] Šarminio jonizuoto vandens įtaka Vicia sativa L. ‚Diskiai‘ veislės augalų sausosios masės kaupimuisi II ontogenezės etapais//Žmogaus ir gamtos sauga 2015:21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga=Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference/Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų Akademija, 2015. D.2, p.95-97.
[Malinauskaitė, R. ].Šarminio jonizuoto vandens įtaka paprastojo lęšio ‚SMĖLINUKAI‘ augalų morfofiziologiniams rodikliams II ontogenezės etape//Žmogaus ir gamtos sauga 2015:21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga=Human and nature safety 2015: proceedings of the 21th international scientific-practice conference/Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų Akademija, 2015. D.2, p.98-100.
Pekarskas, Juozas; Gavenauskas, Algirdas; [Sinkevičienė, Jolanta]. Biohumuso ir paukščių mėšlo skystų organinių trąšų įtaka IKP žemdirbystės sistemoje auginamiems vasariniams kviečiams // Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 47-50.
Malinauskaitė R. Plačialapio skiautalūpio (Epipactis helleborine) būklė Aukštųjų Šančių ąžuolyne// Žmogaus ir gamtos sauga 2014:20 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga=Human and nature safety 2014: proceedings of the 20th international scientific- practice conference/Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2014.ISSN 1822-1823.D.3,p.115-117.
Malinauskaitė Regina. Struktūrizuoto vandens įtaka augalų daigumui ir auginimui // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2013: proceedings of the 19 th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 108-110.
Baltaduonytė Milda; Dabkevičius Zenonas. Effectiveness of chemical control products from fungal foliar diseases in sugarį beets//19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 26.
Malinauskaitė Regina. Svetimkraštės rūšies – Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) – invazyvumas Kauno Aukštųjų Šančių ąžuolyne // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga medžiaga = Human and nature safety 2013: proceedings of the 19 th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 118-120.
Pekarskas Juozas; Sinkevičienė Jolanta. Biologinių preparatų įtaka ekologiškai auginamų miglinių javų ligotumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2013: 19 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga medžiaga = Human and nature safety 2013: proceedings of the 19 th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2013. ISSN 1822-1823. D. 2, p. 125-128.
Abukauskas V.; Tamutis Vytautas. Kablelinio skydamario (Lepidosaphes ulmi L.) (Hemiptera: Sternorryncha, Diaspididae) išplitimas ant sėklavaisinių vaismedžių skirtingo amžiaus soduose // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 67-69.
Jurgelionytė V.; Tamutis Vytautas. Vabzdžiai (Insecta) kaulavaisinių vaismedžių lajose // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 73-76.
Karaliūnaitė I.; Gliožeris Simas. Dvispalvių kaladžių (Caladium Bicolor (Aiton) (Vent.) dauginimas in vitro // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 77.
Kavaliauskienė L.; Dabkevičius Zenonas; Mankevičienė A. Zearalenono kaupimosi dėsningumai žieminių ir vasarinių javų grūduose // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 79-81.
Kimbirauskienė R.; Survilienė Elena. Botrytis infekcijos prognozavimas svogūnuose panaudojant iMetos®sm sistemą//Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 82-85.
Kukauskienė G.; Malinauskaitė Regina. Melsvojo ir geltonojo gencijono lauko daigumo tyrimai// Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 88-91.
Kukauskienė G.; Malinauskaitė Regina. Melsvojo ir geltonojo gencijono lauko daigumo tyrimai// Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 88-91.
Daučianskaitė J.; Burbulis Natalija. Egzogeninio prolino poveikis žieminio rapso ūglių atsparumo šalčiui in vitro // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 14-16.
Klimaitienė E.; Blinstrubienė Aušra. Veiksniai, lemiantys Sedum L. pridėtinių ūglių formavimąsi in vitro //Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 17-19.
Laurinaitis J.; Burbulis Natalija. Egzogeninių aminorūgščių poveikis žieminio rapso ūglių atsparumui šalčiui in vitro // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 35-37.
Miniotaitė, A.; [Blinstrubienė, Aušra]. Brassica Napus L. regenerantų atsparumo sclerotinia sclerotiorum padidinimas egzogeniniais veiksniais // Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 38-40.
Viganauskas P.; Kazlauskaitė Sonata. Fungicidų nuo bulvių maro (Phytophthora Infestans) efektyvumo tyrimai//Jaunasis mokslininkas 2012: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys/ Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Akademija, 2012. ISBN 9986-948-68-1. p. 108-109.
[Malinauskaitė, R.] Jonizuoto vandens įtaka Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskyi Mandel.) lapų ištraukos alelopatinėms savybėms // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the 22th international scientific – practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. D.2, p.160-162.
[Malinauskaitė, R.] Jonizuoto vandens įtaka biomasės kaupimosi ir gumbelių formavimosi intensyvumui paprastojo lėšio augaluose // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2012 : proceedings of the 22th international scientific – practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. D.2, p.157-159.
[Gliožeris S.], Dapkūnienė S., [Tamošiūnas A. S.]. Skiauteručių (Lophospermum D.Don) apibūdinimo aprašas.Lietuvos biologinė įvairovė būklė, struktūra, apsauga. IV tomas, p. 49- 54. Vilnius, Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.
[Sinkevičienė, Jolanta]; Pekarskas, Juozas. Skirtingų trąšų įtaka ekologiškai augintų bulvių ligotumui // Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016. ISSN 1822-1823. p. 163-166.
[Žilėnaitė, Liuda]; [Šaluchaitė, Aurelija]. The growth peculiarities of false flax (Camelina sativa (L.) crtz.) and abyssinian mustard (Crambe abyssinica hochst.) // Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change : International scientific conference : AgroEco2016 : Programme and abstracts. Akademija, 2016, ISBN 978-609-449-104-7. p. 87-87.

Mokslo straipsniai kituose užsienio moksliniuose žurnaluose

[Gliožeris, Simas]; [Tamošiūnas, Alfonsas]. Breeding of Small-flowered Tuberous Begonia in Lithuania // Crosssing Borders : 25th International Eucarpia Symposium Section Ornamentals, 28 June-2 July, 2015 : program book of abstracts / Institute for Agricultural and Fisheries Research Melle, Belgium. Melle, 2015, ISBN 9789040303678. p. 127.
[Gliožeris, Simas]; [Tamošiūnas, Alfonsas]. New Ornamental Lophospermum Hybrids through interspecific Hybridization // Crosssing Borders : 25th International Eucarpia Symposium Section Ornamentals, 28 June-2 July, 2015 : program book of abstracts / Institute for Agricultural and Fisheries Research Melle, Belgium. Melle, 2015, ISBN 9789040303678. p. 117. Jankauskienė, Zofija; Gruzdevienė, Elvyra; Burbulis, Natalija; [Maumevičius, Ernestas]; Layko, Iryna M. Investigation of hemp (Cannabis sativa L.) crop weediness // Environment. Technology. Resources : Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. Rezekne: Rezekne Higher Education Institution. ISSN 1691-5402. Vol. 2 (2015), p. 120-123. Prieiga per internetą: <http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/272/667>.
[Jančauskienė, Inga]; [Blinstrubienė, Aušra]. Effect of medium composition on miscanthus x giganteus regeneration competence // 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 29-29.
Pranckietis, Viktoras; [Blinstrubienė, Aušra]; Kriaučiūnienė, Zita. Research activities at Aleksandras Stulginskis university Agronomy facult // 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 9-10.
Vaštakaitė, Viktorija; Viršilė, Akvilė; Brazaitytė, Aušra; [Samuolienė, Giedrė]; Jankauskienė, Julė; Duchovskis, Pavelas. Effects of supplemental leds intermittent illumination on the growth and antioxidant properties of microgreens // Students on their Way to Science (undergraduate, graduate, post-graduate students) : 11th International Scientific Conference : collection of abstracts, April 21, 2016 / Latvia University of Agriculture. Jelgava: Latvian University of Agriculture. ISSN 2255-9566. 2016, p. 25-25.
[Peleckis, Remigijus]; [Burbulis, Natalija]. Effect of L-glutamic acid on cold tolerance of winter rapeseed shoots // 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 47-47.
[Kosteckas, Raimondas]; [Burbulis, Natalija]. Influence of preparation albit on membrane injury of winter wheat during cold stress // 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 44-44.
[Vainorienė, Rimanta]; [Burbulis, Natalija]; [Blinstrubienė, Aušra]; [Jonytienė, Vaida]. The effect of potassium bicarbonate on photosynthesis parameters of Setaria viridis under drought stress // 20th Baltic agronomy forum : book of abstracts. Jelgava: LLU, 2016, ISBN 9789984482309. p. 30-30.

Mokslo monografijos

Duchovskis, Pavelas; Brazaitytė, Aušra; [Samuolienė, Giedrė]; Viršilė, Akvilė; Vaštakaitė, Viktorija. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje : galimybių studija / [studiją rengė: Pavelas Duchovskis … [et al.]]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2015. 91 p. : iliustr. ISBN 9789955937197.

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“