Informacija

BABI instituto veiklos ir konsultavimo kryptys:

  1. Žemės ūkio augalams kenksmingų organizmų biologijos, ekologijos ir žalingumo tyrimai;
  2. Miško entomokompleksų ir miško augalams žalingų organizmų tyrimai;
  3. Bitininkystės technologijų tobulinimas ir praktinis pritaikymas;
  4. Vabalų (Coleoptera) faunos tyrimai Lietuvoje;
  5. Augalinių maisto žaliavų mikrobiologinės taršos ir jos mažinimo priemoniųtyrimai;
  6. Dekoratyvių augalų selekcija, mikrovegetatyvus dauginimas.

Instituto kontaktai:

ASU centriniai rūmai, 302 kab.
Telefonas: (8-37) 75 22 65
El.paštas: babi@asu.lt
El.paštas: natalija.burbulis@asu.lt

Instituto direktorė – prof. dr. Natalija Burbulis

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“