Informacija

ADMI instituto veiklos ir konsultavimo kryptys:

  1. Pasėlių formavimo ir derėjimo sąlygų optimizavimas bei ekologizavimas žemdirbystės priemonėmis;
  2. Ekologinio ūkininkavimo teoriniai ir praktiniai pagrindai;
  3. Rapsų auginimo technologinių parametrų ir poveikio dirvožemio derlingumui tyrimai;
  4. Piktžolių tolerantiškumo ir adaptacijos abiotiniams aplinkos veiksniams tyrimai;
  5. Dirvodarą lemiančių veiksnių, dirvožemių taršos ir dangos struktūros sistemų tyrimai, jų duomenų bazės sudarymas;
  6. Dirvožemio ir augalų produktyvumo kitimo, veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, tyrimai ir vertinimas.

Instituto kontaktai:

ASU centriniai rūmai, 522 kab.
Tel.: (8-37) 75 22 33
El. paštas: admi@asu.lt
El. paštas: vaclovas.boguzas@asu.lt

Instituto direktorius – prof. dr. Vaclovas Bogužas

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“

Fakultetai