Informacija

ADMI instituto veiklos ir konsultavimo kryptys:

  1. Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas ekologinėmis priemonėmis;
  2. Dirvožemio ištekliai ir išsaugojimas;
  3. Augalų mineralinės mitybos optimizavimas;
  4. Rapsų ir kitų žemės ūkio augalų agrocenozių tyrimai;
  5. Klimato kaitos poveikio agroekosistemoms švelninimas ir adaptacija.

Instituto kontaktai:

ASU centriniai rūmai, 522 kab.
Tel.: (8-37) 75 22 33
El. paštas: admi@asu.lt
El. paštas: vaclovas.boguzas@asu.lt

Instituto direktorius – prof. dr. Vaclovas Bogužas

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“