Magistrantūros baigiamasis darbas

Magistrantūros baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos, temos ir metodiniai nurodymai:

2018 m. magistrantūros studijų baigiamojo darbo temos

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą instituto posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas institute ir yra segamas į darbą.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
 Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3.  Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Magistro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais: vieną atnešti į dekanatą, kitą – darbo vadovui, trečią – institutui. Užduoties lapo pridėti prie baigiamojo darbo nereikia.
5. Baigiamojo darbo talpinimas – eLABa talpyklą.
Būtina atsispausdinti eLABa’o talpykloje patalpinto magistrinio darbo licenciją ir įrišti ją darbo gale.

Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai.

Rašto darbų bendrieji patarimai.

Baigiamojo darbo talpinimas elektroninėje bazėje

Magistrantai, parengę baigiamąjį darbą viešajam gynimui, turi jį patalpinti į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) talpyklą.
Prisijungimas į eLABa – ASU elektroninio pašto prisijungimo duomenys.
Visa informacija magistrantams pateikta bibliotekos tinklalapyje.

Baigiamojo darbo santrauka anglų kalba

Reikia naudotis pateikta angliškos santraukos forma verčiant tekstą iš lietuvių į anglų kalbą. Santrauką būtina išsiversti patiems, dėstytoja atliks tik pataisymus. Būtina pridėti ir lietuvišką santrauką. Santrauką siųsti dėstytojai Indrei Koverienei šiuo adresu: indre.koveriene@hotmail.com.

Žemiau pateikti raktiniai žodžiai ir terminai, kuriais vadovautis rašant baigiamojo darbo anglišką santrauką.

Final work of University Undergraduate/Master Studies    pages,   figures,    tables,    references, the Lithuanian language.

KEY WORDS:

Object of the research:
Aim of the research:
Objectives of the research:

  • (To reveal ……)
  • (To compare ………)
  • (To identify ………)

Research methods: (review of scientific literature logical analysis and synthesis, statistical analysis, comparative analysis, graphical modeling techniques.)

Research results:

  1. Part One (presents/discusses …)
  2. Part Two (focuses on/analyses …..)
  3. Part Three (identifies …….)

Vienu ar dviem sakiniais pateikti apibendrintas darbo išvadas.

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“