Bakalauro baigiamasis darbas

 

Bakalauro baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos, temos ir metodiniai nurodymai:

2019 m. bakalauro studijų baigiamųjų darbų temos.

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą instituto posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas institute ir yra segamas į darbą.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3. Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Autorystės deklaracija baigiamajam darbui
Autorystės deklaraciją įrišti darbo pabaigoje.
5. Bakalauro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais: vieną atnešti į dekanatą, kitą – darbo vadovui, trečią – institutui. Užduoties lapo pridėti prie baigiamojo darbo nereikia.
Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai
1. Agronomijos programos
2. Augalų biologijos ir selekcijos programos
3. Maisto žaliavų kokybės ir saugos programos
4. Želdininkystės programos
5. Žemės ūkio technologijų ir vadybos programos
6. Rašto darbų bendrieji patarimai

Informacija dėl baigiamųjų darbų santraukos anglų kalba

Baigiamojo darbo santrauka (parengta anglų kalba) turi būti pateikta redagavimui . Studentai turi kreiptis elektroniniu paštu į dėstytoją Indrę Koverienę (adresas: indre.koveriene@hotmail.com.) ir atsiųsti pačių parengtą santrauką lietuvių ir anglų kalba.

Angliškos santraukos forma verčiant tekstą iš lietuvių į anglų kalbą.

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“