Bakalauro baigiamasis darbas

Bakalauro baigiamajam darbui reikalingos dokumentų formos, temos ir metodiniai nurodymai

Informacija apie baigiamųjų darbų gynimą institutuose 2017 m.

Baigiamojo darbo temos – temos bakalaurams

Dokumentų formos
1. Protokolo išrašas
Pristačius baigiamąjį darbą instituto posėdyje ir gavus teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą. Protokolo išrašas gaunamas institute ir yra segamas į darba.
2. Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Pridėti prie darbo kartu su recenzija (įrišti nereikia).
3. Baigiamojo darbo recenzijos forma
Pridėti prie darbo kartu su vadovo atsiliepimu (įrišti nereikia).
4. Autorystės deklaracija baigiamajam darbui
Autorystės deklaraciją įrišti darbo pabaigoje.
5. Bakalauro baigiamojo darbo užduoties lapas
Užpildyti trimis egzemplioriais, vieną atnešti į dekanatą.

Baigiamojo darbo ruošimo metodiniai nurodymai
1. Agronomijos programos
2. Augalų biologijos ir selekcijos programos
3. Maisto žaliavų kokybės ir saugos programos
4. Želdininkystės programos
5.  Žemės ūkio technologijų ir vadybos programos
6. Rašto darbų bendrieji patarimai.

Informacija dėl baigiamųjų darbų santraukos anglų kalba

Reikia naudotis pateikta angliškos santraukos forma verčiant tekstą iš lietuvių į anglų kalbą. Santrauką būtina išsiversti patiems, dėstytoja atliks tik pataisymus. Būtina pridėti ir lietuvišką santrauką. Santrauką siųsti dėstytojai Indrei Koverienei šiuo adresu: indre.koveriene@hotmail.com.

Žemiau pateikti raktiniai žodžiai ir terminai, kuriais vadovautis rašant baigiamojo darbo anglišką santrauką.

Final work of University Undergraduate/Master Studies    pages,   figures,    tables,    references, the Lithuanian language.

KEY WORDS:

Object of the research:
Aim of the research:
Objectives of the research:

  • (To reveal ……)
  • (To compare ………)
  • (To identify ………)

Research methods: (review of scientific literature logical analysis and synthesis, statistical analysis, comparative analysis, graphical modeling techniques.)

Research results:

  1. Part One (presents/discusses …)
  2. Part Two (focuses on/analyses …..)
  3. Part Three (identifies …….)

Vienu ar dviem sakiniais pateikti apibendrintas darbo išvadas.

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai