Vardinės stipendijos

Agronomo Jono Tallat-Kelpšos vardinė stipendija

Agronomo Jono Tallat-Kelpšos vardinė stipendija įsteigta AB „Vilkijos ūkis“, siekiant skatinti studentus labai gerai mokytis, aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje, Universiteto bendruomeniniame gyvenime bei puoselėti reikšmingiausias agronomines tradicijas Lietuvoje. Stipendija kasmet, rugsėjo mėnesį, skiriama Agronomijos fakulteto pirmosios pakopos dieninių studijų ketvirto kurso studentui.
Stipendiatas nepraranda teisės gauti skatinamąją ar kitokias stipendijas.

Stipendijos skyrimo tvarka:
1. Stipendija skiriama vieneriems mokslo metams;
2. Stipendijos dydis – 100 Eur/mėn.;
3. Pretenduoti į šią stipendiją gali studentai, kurių paskutinių dviejų semestrų mokymosi svertinis vidurkis buvo nemažesnis kaip 9 balai;
4. Pretendentų kandidatūras gali teikti grupių kuratoriai, katedros, dėstytojai ar mokslo darbuotojai;
5. Siūlymus svarsto Agronomijos fakulteto studentų taryba, stipendiją skiria (arba nutraukia jos mokėjimą) fakulteto stipendijų skyrimo komisija.

Stipendijos mokėjimas gali būti nutraukiamas jei stipendiatas nesilaiko etikos kodekso arba nebeatitinka jam keliamų reikalavimų.

UAB „Malsena plius“ vardinė stipendija

UAB „Malsena plius“ atstovaujama grūdų prekybos vadovo Arvydo Noreikos įsteigė vardinę stipendiją Agronomijos fakulteto studentams. Šia vardine stipendija siekiama skatinti studentus labai gerai mokytis bei aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, suteikti studentui socialinę paramą, ugdyti pilietiškumą.

Kazimieros Varnaitės Masiokienės stipendijų fondo vienkartinė stipendija

Studentai, norintys gauti šią stipendiją, studijų metų pradžioje turi kreiptis į Agronomijos fakulteto dekanatą. Konkursui teikiami šie dokumentai: prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją; gyvenimo-studijų aprašymas; pažyma apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkį; pažyma apie mažas šeimos pajamas.

Stipendijos skyrimo tvarka:
1. Kazimieros Varnaitės Masiokienės stipendijų fondo (Lietuvių fondas) vienkartinė stipendija skiriama socialiai remtiniems ir gerai besimokantiems Maisto žaliavų kokybės ir saugos studijų programos pirmosios pakopos nuolatinių studijų  antro – ketvirto  kurso studentams;
2. Vardine  stipendija siekiama skatinti studentus labai gerai mokytis bei aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, suteikti studentui socialinę paramą, ugdyti studentų pilietiškumą;
3. Kiekvienais mokslo metais skiriama 200-350 JAV dolerių vienkartinė vardinė stipendija;
4. Stipendininkas nepraranda teisės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai