Studijų kainos nuolaidos ir kompensavimas

Studijų kainos nuolaidos

Pirmosios pakopos studijų programų dvidešimčiai (20) studentų (po 3 studentus iš kiekvieno fakulteto), studijuojančių antrame ir aukštesniuose kursuose, taikoma 50 % studijų kainų nuolaidą vienam semestrui pagal pažangumo kriterijų.

Studentai atrenkami pagal praėjusio semestro dalykų studijų galutinių įvertinimų svertinius vidurkius.

  1. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems geriausių rezultatų studentų visuomeninėje veikloje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, taikyti 50 % studijų kainos nuolaidą vienam semestrui.
  2. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems geriausių rezultatų meninėje raiškoje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, taikyti 50 % studijų kainos nuolaidą vienam semestrui.
  3. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems geriausių rezultatų sportinėje raiškoje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, taikyti 50 % studijų kainos nuolaidą vienam semestrui.
  4. Universiteto darbuotojams, kurie pagal savo darbo pobūdį studijuoja Universitete, nustatoma 50 % studijų kainos nuolaidą visam studijų laikotarpiui, išskyrus tuos semestrus, kai studentas turi akademinių skolų.
  5. Rektorius turi teisę taikyti individualias studijų kainų nuolaidas.

Išsami informacija:
Studijų kainos nuolaidos
Studijų kainos nuolaidos dalinis pakeitimas

Studijų kainos kompensavimas

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:
● kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnis);
● kuris neturi akademinių skolų;
● kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama pagal aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka sudarytą eilę pasibaigus:
● pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju – pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams;
● nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – už antrąją pusę studijų programos).

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“