Strategija

Agronomijos fakulteto Strategijos 2020 dokumento tikslas – apibrėžti agronomijos fakulteto raidos perspektyvą Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) strategijos 2020 kontekste. Ši Strategija yra parengta remiantis dokumentu „ASU strategija 2020”.

ASU strateginio planavimo sistemą sudaro trys planai: ASU strategija 2020, ASU strategijos įgyvendinimo planas ir ASU metinės pajamų ir išlaidų sąmatos. Atitinkamai fakulteto strateginio planavimo sistemą sudaro Agronomijos fakulteto strategija 2020, Agronomijos fakulteto strategijos įgyvendinimo planas ir Agronomijos fakulteto metinė pajamų ir išlaidų sąmata.

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“