Dabarties charakteristika

Fakultete yra virš 90 darbuotojų, kurie dirba pedagoginį, mokslinį, pagalbinį ir aptarnaujamąjį darbą. Personalo sudėtyje – profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai. Fakultete studijuoja 970 studentų ir doktoranatų. Vykdomos 5 bakalauro ir 5 magistrantūros studijų programos. Studijos grindžiamos moksliniais tyrimais. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys yra žemės ūkio augalų biologijos, jų produktyvumo ir kokybės gerinimo tyrimai.

Fakultetas vizualiai

Fakulteto foje

Fakulteto foje

image (24)

Didžioji fakulteto auditorija 506

Dirvotyros laboratorija

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“