Istorija

Agronomijos fakultetas įkurtas kartu su žemės ūkio akademija 1924 m. Pradžioje jis vadinosi Agronomijos skyrius, kuriame pagrindinė specialybė buvo agronomija. 1930 m. prie Agronomijos skyriaus įkurta namų ūkio sekcija, – 1936 m. taip pat pavadinta skyriumi. Pastarąjį skyrių baigusios specialistės įgydavo agronomės-šeimininkės kvalifikaciją.

1

Kūrybingą fakulteto darbą sutrikdė Antrasis pasaulinis karas: buvo sugriauti pagrindiniai rūmai, sunaikinta biblioteka, išblaškytas pedagoginis ir administracinis personalas. Studijos atnaujintos 1944 m. rudenį. Tada abu skyriai pavadinti fakultetais ir gerokai išplėstas studentų priėmimas. Studijoms trūko patalpų. Dėl tų ir kitų priežasčių žemės ūkio akademija, o tuo pačiu Agronomijos ir Namų ūkio fakultetai 1947 m. galutinai perkelti į Kauną.

 2 3

Agronomijos fakultetas nenutrūkstamai plėtojamas iki šiol, o Namų ūkio fakultetas pergyveno eilę nesėkmių: 1948 m. jis buvo panaikintas, 1959 m. atkurtas, bet dėl nepatvirtinto studijų plano 1967 m. darbas vėl nutrauktas.1964 m. Agronomijos fakultetas persikėlė į pirmųjų naujų Akademijos miestelio pastatų patalpas Noreikiškėse. Čia dar labiau išplėstas studentų priėmimas, nuo 1991m. vėl atkurta namų ūkio technologijos specialybė ir jos sekcija prie Sodininkystės katedros. Dabar pastaroji specialybė gyvavo iki 2003 m., nes 2001 m. vietoje jos pradėtas priėmimas į naujai patvirtintą universitetinių studijų programą „Biosocialinis ūkis ir mityba“.

5

1995 metais Akademijoje studijų procesas buvo pertvarkytas pagal vakarietiškų universitetų modelį ir Agronomijos fakultete pradėti ruošti biomedicinos mokslo krypties bakalaurai, magistrai daktarai ir habilituoti daktarai. 1996 m. spalio 8d. Lietuvos Respublikos Seimas  įteisino Lietuvos žemės ūkio universiteto statusą. Šiuo metu tai vienintelė Lietuvoje aukštoji mokykla kur Agronomijos fakultete Agronomijos, Maisto žaliavų kokybės ir saugos, Žemės ūkio technologijos ir  vadybos bei Želdininkystės programų studijas baigę absolventai įgyja aukščiausios kvalifikacijos – universitetinių studijų Agronomijos bakalauro laipsnį ir gali tęsti studijas tos pačios srities magistrantūroje ir doktorantūroje.
Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 28 d. nutarimu Lietuvos žemės ūkio universitetas pavadintas Aleksandro Stulginskio universiteto vardu.

145 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“