Projektai

Tarptautiniai projektai

Projekto pavadinimas Atlikimo terminai
Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ / „Optimal catch crop soliutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins  2017 04 01 – 2019 03 31
Scientific field experimentation on the benefits of foliar application of K-Leaf on sugar beet 2017 05 01-2018 04 30
Higher functionality food products from organic vegetable raw materials 2012 06 01-2015 05 31
Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka produktyvumui 2013 05 31-2013 11 30
Tyrėjų naktis 2013 2013 05 01-2013 10 01
Tyrėjų naktis 2012 2012 06 27-2012 09 28
E! 6855 ECORAWNetradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui 2012 06 01-2014 12 01
 Azoto trąšų normų optimizavimas naudojant biologinį preparatą kviečių pasėliuose  2012 05 01-2013 05 01
FP7 Pramonės baltyminių ir riebalinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti (APROPOS) 2012 01 01-2014 12 31
 Maisto ir pašarų produkcijos valdymas, jų sauga ir kokybė globalios klimato kaitos sąlygomis (PROFICIENCY)  2009 12 01-2013 06 01
 COST ES0804 Mikro dujų apykaitos tarp biosferos ir atmosferos integruoto monitoringo tobulinimas (ABBA)  2008 09 26-2013 02 16
 E! 4449 AKTINIDIA Naujų konditerijos gaminių gamybos
technologijos sukūrimas, panaudojant Baltijos ir Šiaurės
regione auginamus ekologiškus augalus
 2008 06 02-2010 06 02

Nacionaliniai projektai

Projekto pavadinimas  Atlikimo terminai
Augalinių liekanų mineralizacija naudojant biologinės kilmės produktus  2017 08 30 – 2020 08 31
Mokslinio tyrimo projektas „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas“  2017 06 01 – 2019 12 01
Mokslinio tyrimo projektas „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“  2017 06 20 – 2019 12 01
 Maisto produktų praturtinimas funkcionaliais komponentais  2017 09 06-2018 03 31
 Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui  2017 09 11-2018 03 12
Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui  2017 09 01-2018 01 31
 Netradicinių augalinių žaliavų paieška naujų maisto produktų kūrimui  2017 09 01-2018 02 28
Nano technologijomis pagamintų bei mikroorganizmais praturtintų preparatų pritaikymo žemės ūkio augalų atsparumui bei derlingumui didinti tyrimai  2017 05 01-2017 10 20
Naujos kartos skystų organinių nano trąšų-biologinio stimuliatoriaus integravimo agronominės ir technologinės koncepcijos parengimas  2017 06 26-2018 03 26
Nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo atstatymo galimybės augalininkystės ūkiuose  2017 05 18-2020 05 18
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai  2017 01 01-2017 12 31
Ekologinių pluoštinių kanapių auginimo galimybės Lietuvoje  2017 01 02
2017 12 31
Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, panaudojimo dirvožemio mikro ir makro elementų prieinamumo augalams gerinimui tyrimai  2017 05 15-2017 11 10
LYDERIS FABA normų ir tręšimo laiko įtaka žirnių ir pupų derliui ir kokybei  2017 04 01–2017 12 31
Naujų preparatų, praturintų bakterijomis ir mikrogrybais panaudojimo bei efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimai  2017 04 15-2017 10 10
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei  2017 02 17 – 2017 11 30
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei  2016 04 11 – 2016 11 30
Aplinkos veiksnių ir žieminių kviečių mitybos azoto trąšomis modeliavimas 2016 03 31 – 2016 12 01
 Netradicinės vietinės žaliavos panaudojimas, didesnės biologinės vertės, saugesnių ir inovatyvių produktų gamybos technologijų prototipui sukurti  2016 03 31-2016 10 30
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai  2016 01 01-2016 12 31
Probiotinių mišinių mikrobiologinis aktyvumas ir kokybinis įvertinimas 2016 03 14 – 2016 06 07
Herbicidų mišinių ir derinių tyrimas Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskij) kontrolei agrocenozėse ir natūraliose augimvietėse 2016 05 23 – 2017 12 01
Natūralios kilmės kalio ir fosforo trąšų panaudojimo augalų tręšimui tyrimai 2016 10 05-2019 10 05
Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas 2016-2018
Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą 2016 – 2018
Aplinkos veiksnių ir žieminių kviečių mitybos azoto trąšomis modeliavimas 2016 10 11 – 2016 12 15
Europos sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 paraiškų rengimas 2015 11 18-2015 12 15
Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agroekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui 2015 09 11- 2018 12 31
Aukštutinio baseino šlaitų apželdinimo efektyvumo tyrimas 2015 10 16 iki
įsipareigojimų
įvykdymo, bet ne >3 m.
Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo praradimo procesų priežastys ir pasekmės: sėjomainų taikymo praktikos vertinimo studija 2015 06 09 – 2017 12 01
Ilagalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams 2015 08 27-2018 12 31
Ilgalaikės augalų kaitos derinių, monopasėlių ir pūdymų poveikis augalų ir dirvožemio derlingumui bei CO2 emisijai 2015 06 09-2017 12 01
Vasarinių rapsų ir jų hibridų sėjos laiko ir sėklos guoliavietės paruošimo (sėjos būdo) optimizavimas kintančio klimato sąlygomis 2015-2017
Piktžolių sėklų banko tyrimai 2015 05 15 – 2017 10 30
Ekologinės gamybos ūkių aprūpinimas maisto medžiagomis: natūralios, gyvulinės ir augalinės kilmės trąšos, ūkio NPK (azoto, fosforo, kalio) balansas 2015 06 09 – 2017 12 01
Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms 2015-2017
Mineralinių trąšų ir biologinio stimulianto įtaka miežių ir rapsų augimui ir biomasės kitimui 2015-07-10 – 2016-01-31
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei 2015 04 21 –
Demonstracinis bandymas ,,Smidro – perspektyvios daržovės Lietuvoje auginimas, laikymas ir perdirbimas“ Nr. 1PM-PV-11-1-006640-PR001 2015
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai 2015 01 01-2015 12 31
Daigintų grūdų technologija pašarų gamybai gyvulininkystės ūkiuose 2014 03 27-2015 06 30
Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, panaudojimo bei efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimai 2014 10 20-2015 02 28
Organinių ir bakterinių trąšų kompleksinis panaudojimas šiuolaikiniame ūkyje ir jų efektyvumo vertinimas skirtinguose dirvožemiuose 2014 09 20-2015 03 15
Inovatyvių “Bactolive” produktų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, naudojimo augalų liekanų dirvožemyje skaidymo spartinimui bei mikro ir makroelementų prieinamumo augalams dirvoje gerinimui tyrimai 2014 09 20-2015 02 28
Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, naudojimo augalų liekanų dirvožemyje skaidymo spartinimui bei mikro ir makroelementų prieinamumo augalams dirvoje gerinimui tyrimai 2014 09 20-2015 02 28
UAB „Arvi Fertis“ gaminamų trąšų panaudojimo pašarinių ir vejų žolių tręšimui tyrimai 2014 04 14-2015 04 31
Žalienų būklės įvertinimas ir žolinių pašarų gamybos optimizavimas žemės ūkio bendrovėje „Minaičiai“ Radviliškio r. 2014 03 17-2016 12 31
Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jo efektyvumo įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose 2014 09 17-2015 02 28
Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška maisto produktų kūrimui 2014 09 01-2015 01 30
Natūralių saldiklių iš vietinės augalinės žaliavos gamybos taikomieji tyrimai 2014 09 01-2014 12 31
Veiksnių, lemiančių augalų atsparumą abiotiniams veiksniams tyrimai in vivo 2014 08 27-2017 08 31
“Timac Agro” trąšų efektyvumas vasarinių javų produktyvumui 2014 07 10-2014 10 31
Ekologinių gamtinių mineralinių priedų įtakos karvių produktyvumui ir reprodukcijos tyrimas 2014 06 05-2016 12 01
Įvairių veiksnių įtakos galvijų skerdenų pH dydžiui tyrimas ir rekomendacijos jo mažinimui paruošimas 2014 06 05-2016 12 01
Preparato “Pompa” fiziologinio aktyvumo tyrimai 2014 06 01-2017 06 31
Skystųjų trąšų panaudojimo efektyvumas žemės ūkio augalams 2014 05 14-2014 11 30
Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka produktyvumui 2014 05 05-2014 11 30
Preparato “Albit” fiziologinio aktyvumo tyrimai 2014 05 01-2017 05 31
Bioorganinių trąšų formų ir normų įtaka dirvožemiui ir skirtingos azotinės mitybos cukrinių runkelių pasėlio būklei, produktyvumui ir ekonominiam efektyvumui 2014 04 24-2014 12 15
Vasarinių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2014 04 22-2014 11 30
UAB “Arvi Fertis” gaminamų trąšų panaudojimo pašarinių ir vejų žolių tręšimui tyrimai 2014 04 14-2015 04 31
Skystųjų trąšų panaudojimo efektyvumas žemės ūkio augalams 2014 04 01-2014 12 01
UAB “Arvi Fertis” gaminamų trąšų panaudojimo pašarinių ir vejų žolių tręšimui tyrimai 2014 03 17-2016 12 31
Demonstracinis bandymas “Žolinių pašarų gamybos optimizavimas gyvulininkystės ūkiuose panaudojant ankštines žoles “ (Paramos sutartis Nr. 1PM-PV-13-2-007073-PR001) 2013-2015 06 31
Lėšų skyrimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinė, kultūrinės) plėtros užsakymų iš ūkio subjektų skatinimui 2013 10 11-2013 12 10
Tetrahidrakanabinolio ir kanabinolio dinamikos tyrimai sėjamosios kanapės pluoštinių veislių augaluose ontogenezės eigoje Lietuvos sąlygomis 2013 10 07-2014 09 30
Nestabilių agroekosistemų tvarumo didinimas naudojant biologinius preparatus 2013 09 17-2016 11 30
Skystųjų Nanoferti trąšų poveikis žieminių kviečių grūdų derlingumui ir kokybei 2013 09 12-2014 11 30
Žieminių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2013 08 16-2013 11 30
Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška maisto produktų tyrimui 2013 06 15-2013 11 15
Natūralių saldiklių iš vietinės augalinės žaliavos gamybos taikomieji tyrimai 2013 06 15-2013 11 15
Nano trąšų efektyvumo didinimas naudojant jas nederlingose dirvose 2013 06 10-2013 11 20
Biologinių preparatų poveikio žemės ūkio augalams tyrimai 2013 05 31-2015 05 31
Ekologiškų granuliuotų galvijų mėšlo trąšų gamybos, jų tręšimo būdų ir efektyvumo augalams tyrimai 2013 05 28-2013 09 30
Ozonatorių panaudojimas bitininkystėje 2013 05 28-2013 10 28
Lietuvoje gaminamų naujų biologiškai aktyvių trąšų “Raskila” ir bičių produktų perdirbimo atliekų panaudojimo augalų tręšimui taikomieji tyrimai ekologiniuose ir chemizuotuose ūkiuose 2013 05 27-2013 10 28
Maisto medžiagų išnešamų iš dirvožemio su auginamų pagrindinių lauko augalų ir žolynų derliumi, kiekio dinamikos tyrimai 2013 04 30-2014 12 01
Bičių žiemojimo Dadano-Blato ir daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose palyginimas 2013 04 26-2014 09 05
Vasarinių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2013 04 22-2013 11 30
Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jo efektyvumo įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose 2013 04 01-2013 12 01
Bioorganinių nano trąšų “Nagro” įtakos vasarinių miežių, vasarinių rapsų, cukrinių runkelių ir kukurūzų derliui bei kokybei Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis tyrimai 2013 01 21-2013 12 20
Bioenergetiko: “Nagro” ir bioorganinių nano trąšų “Nagro” įtakos chemizuotai ir ekologiškai auginamų žieminių rapsų bei chemizuotai auginamų žieminių kviečių derliui ir kokybei Lietuvoje agroklimatinėmis sąlygomis tyrimai 2013 01 21-2013 12 20
Žieminių kviečių mitybos optimizavimo tyrimai, naudojant biologinius preparatus 2013 01 01-2013 12 31
Demonstracinis bandymas „Netradicinės augalinės žaliavos (topinambų, moliūgų, daigintų sėklų) auginima ir jos panaudojimas maisto produktų gamybai“ 2012 04 01-2015 03 31
Anglies trąšos prototipų poveikio C4 tipo modeliniam augalui tyrimai 2012 12 10-2013 11 30
Augalinės žaliavos džiovinimo procesų optimizavimas 2012 12 01-2013 12 01
LMT parama ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymas pagal ūkio subjektų paraiškas 2012 10 02-2012 12 31
Skystųjų Nanoferti trąšų poveikis žieminiams kviečiams 2012 09 10-2013 11 30
Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai 2012 09 03-2014 12 31
Netradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui 2012 08 27- 2014 12 01
Žemės ūkio augalų derliaus potencialo didinimo galimybių įvertinimas 2012 07 25-2012 12 10
Tręšimo nuotekų dumblu poveikio dirvožemiui tyrimas 2012 07 12-2012 09 12
Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros tikslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2012-2020 m. 2012 06 20-2013 12 01
Vietovės paieška bičių veislininkystei Pietų Lietuvoje 2012 05 16-2012 09 05
Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas 2012 05 15-2013 05 15
Vasarinių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2012 05 03-2012 11 30
Azoto trąšų normų optimizavimas naudojant biologinį preparatą Azofit žieminių kviečių pasėliuose 2012 05 01-2013 05 01
Timac agro trąšų poveikis augalų produktyvumui ir derliaus kokybei 2012 04 15-2012 11 30
Pažangių technologijų ir gerosios praktikos žemės ūkio ūkyje taikymas bei skatinimas Lietuvoje, siekiant išvengti aplinkos taršos iš žemės ūkio šaltinių 2012 04 12-2013 12 01
Anglies trąšos prototipų poveikio augalams tyrimai 2012 03 26-2012 05 31
Netradicinės augalinės žaliavos (topinambų, moliūgų, daigintų sėklų) auginimas ir jos panaudojimas maisto produktų gamybai 2012 04 01-2015 03 31
Prototipų gamybiniai ir tikslieji bandymai 2012 02 14-2012 10 30
Smidro – perspektyvios daržovės Lietuvoje auginimas, laikymas ir perdirbimas 2012 01 15-2015 03 31
Kvapniųjų augalų panaudojimas prieš Varroa destructor erkes 2011 08 02-2011 09 05
Vasarinių miežių ir žieminių rapsų derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2011 08 01-2012 11 30
Kruonio HAE aukštutinio baseino šlaitų apželdinimo efektyvumo tyrimas 2011 06 22-2012 06 22
Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant saulės energiją, sklaida 2011 06 08-2014 05 20
Anglies trąšos prototipų poveikio augalams tyrimai 2011 06 01-2011 11 30
Timac agro trąšų poveikis augalų produktyvumui ir derliaus kokybei 2011 04 29-2011 11 30
Kuriamos sistemos įeities duomenų tyrimas 2011 03 15-2011 11 30
Augalų ir dirvožemio derlingumo palaikymas kultūrinėmis priemonėmis 2010 08 11-2013 01 31
Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas 2010 05 03-2010 12 21
Kruonio HAE aukštutinio baseino šlaitų apželdinimo efektyvumo tyrimas 2010 04 26-2011 03 15
Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai 2010 04 07-2013 01 31
Inovatyvios žieminių kviečių auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai prekiniuose ūkiuose 2010 04 07-2013 03 31
Inovatyvus piktžolių terminis naikinimas svogūnų pasėlyje 2010 02 01-2013 01 31
Produktyvių sėtinių žalienų įrengimas ir tvarkymas pieno ūkyje 2010 01 29-2013 01 31
Tyrėjų naktis Lietuvoje 2009 2009 09 03-2009 09 25
Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis (ATSPARUMAS ŠALČIUI) 2009 04 17-2009 12 20
Augalinės biomasės energetinės vertės didinimas biotechnologiniais metodais 2009 04 17-2009 12 20
Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas 2009 04 09-2009 12 20
Aplinkosauginių žemės dirbimo techninių priemonių darbo technologinių procesų tyrimai 2009 03 18-2009 12 20
Skystųjų azotinių trąšų efektyvumas tręšiant žieminius ir vasarinius rapsus ankštarų brendimo metu 2009 02 09-2009 11 30
Lyderio amino plius įtaka javų, rapsų ir kukurūzų derliui bei kokybei 2009 02 09-2009 11 30
Žieminių kviečių ir avižų veislių ir bioorganinių ekologiškų preparatų veiksmingumo tyrimai ekologinės gamybos ūkiuose 2008 09 24-2009 12 01
Žieminių kviečių ir avižų veislių ir bioorganinių ekologiškų preparatų veiksmingumo tyrimai ekologinės gamybos ūkiuose 2008 09 24-2008 12 01
Augalų rūšių derinių ir azoto išnaudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle “dirvožemis – vanduo – augalas” įvertinimas 2008 08 05-2008 11 20
LYDERIO AMINO PLIUS įtaka žieminių kviečių kiekybinių ir kokybinių rodiklių optimizavimui 2008 07 04-2008 12 20
Progresyvių dirvosauginių žemės dirbimo ir sėjos technologijų bei techninių priemonių tyrimai 2008 07 01-2011 06 30
Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas, panaudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus 2008 06 02-2010 06 02
Augalų mišinių produktyvumo ir azoto išnaudojimo efektyvumo įvertinimas ekologinės žemdirbystės sistemos cikle “dirvožemis – augalas” 2008 05 20-2008 12 01
Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas 2008 04 21-2008 12 20
Vaistinių ir aromatinių augalų genetinių išteklių kitimo, stabilumo tyrimai bei jų išsaugojimo strategijos kūrimas. Potemė – “Kmynų genetinių išteklių įvertinimas ir išsaugojimas” 2008 04 18-2008 12 22
Varpinių ir ankštinių javų genetinių išteklių įvertinimas ir atranka pagal atsparumą nepalankiems biotiniams ir abiotiniams veiksniams. Potemė – “Sojos (Glycine max) veislių adaptacinių galimybių Lietuvoje tyrimai” 2008 04 18-2008 12 22
Pašarinių ir vejų žolių genetinių išteklių polimorfizmo įvertinimas ir analizė 2008 04 18-2008 12 22
Maumedžių (Larix Mill.) patologinė būklė ir patogenai Lietuvos miškuose bei želdynuose 2008 04 09-2008 12 20
Ekologiškos augalinės produkcijos didinimas ir jos kokybės gerinimas 2008 04 09-2008 12 20
Aromatinių ir vaistinių augalų, augančių skirtingomis aplinkos sąlygomis (Lietuvoje ir Prancūzijoje) biomarkerių įvairovė ir vertingumas 2008 04 03-2008 12 10
Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis 2008 03 28-2008 12 20
Penergetic ir provitos tyrimas ekologinėje ūkininkavimo sistemoje 2007 11 19-2007 12 10
Augalų mišinių ir azoto naudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle “dirvožemis-augalas” įvertinimas 2007 08 30-2007 11 20
Varpinių ir ankštinių augalų ekologiškų sėklų auginimo tyrimai 2007 08 10-2007 12 01
Topinambų ir moliūgų perdirbtų produktų kūrimo technologijos 2007 08 10-2007 12 01
Sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio atkūrimas ir jame augusių augalų ekologiškas utilizavimas (EKOMET) 2007 07 09-2007 12 01
Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis 2007 07 02-2007 12 31
Augalų mišinių ir azoto naudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle “dirvožemis-augalas” įvertinimas 2007 05 31-2007 12 01
Sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio atkūrimas ir jame augusių augalų ekologiškas utilizavimas 2007 05 15-2007 12 20
Vaistinių ir aromatinių augalų genetinių išteklių kitimo, stabilumo tyrimai bei jų išsaugojimo strategijos kūrimas 2007 05 08-2007 12 22
Pašarinių ir vejų žolių genetinių išteklių poliformizmo įvertinimas ir analizė. Potemė – “Vicia ir Lathyrus rūšių genetinės įvairovės tyrimai ir išsaugojimo galimybės” 2007 05 08-2007 12 22
Varpinių ir ankštinių javų genetinių išteklių įvertinimas ir atranka pagal atsparumą nepalankiems biotiniams ir abitiniams veiksniams. Potemė – “Sojos (Glicine max) veislių adapcinių galimybių Lietuvoje tyrimai” 2007 05 08-2007 12 22
Rekomendacijų kenkėjų ir ligų daromos žalos pušies želdiniams mažinimui pagrindiniuose neplynuose kirtimuose parengimas 2006 11 21-2007 11 01
Augalų apsaugos vadovo elektorinės versijos parengimas 2006 10 16-2006 12 01
Varpinių ir ankštinių augalų įvairių veislinių tinkamų ekologiškoms sėkloms auginti tyrimai 2006 08 22-2007 04 30
Įvairios sudėties mineralinių trąšų tyrimai ir suderinamumas žemės ūkio augalų pagrindiniam ir papildomam tręšimui 2006 07 13-2006 12 10
 Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai (APLIKOM)  2006 05 23-2006 09 30
 Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis (ABIOTECHA)  2006 05 23-2006 09 30
 Modernios technologijos paruošto maisto mikrobiologinei saugai  2006 05 10-2006 09 30
 Kmynų genetinių išteklių įvertinimas ir išsaugojimas  2006 04 28-2006 12 01
 Pašarinių ir vejų genetinių išteklių polimorfizmo įvertinimas ir analizė. Potemė – “Vicia ir Lathyrus rūšių genetinės įvairovės tyrimai ir išsaugojimo galimybės”  2006 04 28-2006 12 01
 Varpinių ir ankštinių javų genetinių išteklių įvertinimas ir atranka pagal atsparumą nepalankiems biotiniams ir abiotiniams veiksniams. Potemė – “Sojos veislių adaptacinių galimybių Lietuvoje tyrimai”  2006 04 28-2006 12 01
Agroekologinių sąlygų įtaka alternatyvių augalų perdirbimo produktų kokybės rodikliams  2006 04 10-2006 12 20

Detalesnę informaciją rasite čia.

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“