Projektai

Tarptautiniai projektai

Projekto pavadinimas Atlikimo terminai
Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ / „Optimal catch crop soliutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins  2017 04 01 – 2019 03 31
Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka produktyvumui 2013 05 31-2013 11 30
Tyrėjų naktis 2013 2013 05 01-2013 10 01
Tyrėjų naktis 2012 2012 06 27-2012 09 28
E! 6855 ECORAWNetradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui 2012 06 01-2014 12 01
 Azoto trąšų normų optimizavimas naudojant biologinį preparatą kviečių pasėliuose  2012 05 01-2013 05 01
FP7 Pramonės baltyminių ir riebalinių šalutinių produktų panaudojimas papildomai vertei kurti (APROPOS) 2012 01 01-2014 12 31
 Maisto ir pašarų produkcijos valdymas, jų sauga ir kokybė globalios klimato kaitos sąlygomis (PROFICIENCY)  2009 12 01-2013 06 01
 COST ES0804 Mikro dujų apykaitos tarp biosferos ir atmosferos integruoto monitoringo tobulinimas (ABBA)  2008 09 26-2013 02 16
 E! 4449 AKTINIDIA Naujų konditerijos gaminių gamybos
technologijos sukūrimas, panaudojant Baltijos ir Šiaurės
regione auginamus ekologiškus augalus
 2008 06 02-2010 06 02

Nacionaliniai projektai

Projekto pavadinimas  Atlikimo terminai
Augalinių liekanų mineralizacija naudojant biologinės kilmės produktus  2017 08 30 – 2020 08 31
Mokslinio tyrimo projektas „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas“  2017 06 01 – 2019 12 01
Mokslinio tyrimo projektas „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“  2017 06 20 – 2019 12 01
Nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo atstatymo galimybės augalininkystės ūkiuose  2017 – 2020
LYDERIS FABA normų ir tręšimo laiko įtaka žirnių ir pupų derliui ir kokybei  2017 04 01 – 2017 12 31
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei  2017 02 17 – 2017 11 30
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei  2016 04 11 – 2016 11 30
Aplinkos veiksnių ir žieminių kviečių mitybos azoto trąšomis modeliavimas 2016 03 31 – 2016 12 01
Probiotinių mišinių mikrobiologinis aktyvumas ir kokybinis įvertinimas 2016 03 14 – 2016 06 07
Herbicidų mišinių ir derinių tyrimas Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskij) kontrolei agrocenozėse ir natūraliose augimvietėse 2016 05 23 – 2017 12 01
Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas 2016-2018
Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą 2016 – 2018
Aplinkos veiksnių ir žieminių kviečių mitybos azoto trąšomis modeliavimas 2016 10 11 – 2016 12 15
Europos sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 paraiškų rengimas 2015 11 18-2015 12 15
Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agroekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui 2015 09 11- 2018 12 31
Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo praradimo procesų priežastys ir pasekmės: sėjomainų taikymo praktikos vertinimo studija 2015 06 09 – 2017 12 01
Ilagalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams 2015 08 27-2018 12 31
Ilgalaikės augalų kaitos derinių, monopasėlių ir pūdymų poveikis augalų ir dirvožemio derlingumui bei CO2 emisijai 2015 06 09-2017 12 01
Vasarinių rapsų ir jų hibridų sėjos laiko ir sėklos guoliavietės paruošimo (sėjos būdo) optimizavimas kintančio klimato sąlygomis 2015-2017
Piktžolių sėklų banko tyrimai 2015 05 15 – 2017 10 30
Ekologinės gamybos ūkių aprūpinimas maisto medžiagomis: natūralios, gyvulinės ir augalinės kilmės trąšos, ūkio NPK (azoto, fosforo, kalio) balansas 2015 06 09 – 2017 12 01
Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms 2015-2017
Mineralinių trąšų ir biologinio stimulianto įtaka miežių ir rapsų augimui ir biomasės kitimui 2015-07-10 – 2016-01-31
Biologinių preparatų poveikis vasarinių kviečių agrocenozei 2015 04 21 –
Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai 2015 01 01-2015 12 31
Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, panaudojimo bei efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimai 2014 10 20-2015 02 28
Organinių ir bakterinių trąšų kompleksinis panaudojimas šiuolaikiniame ūkyje ir jų efektyvumo vertinimas skirtinguose dirvožemiuose 2014 09 20-2015 03 15
Inovatyvių “Bactolive” produktų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, naudojimo augalų liekanų dirvožemyje skaidymo spartinimui bei mikro ir makroelementų prieinamumo augalams dirvoje gerinimui tyrimai 2014 09 20-2015 02 28
Naujų preparatų, praturtintų bakterijomis ir mikrogrybais, naudojimo augalų liekanų dirvožemyje skaidymo spartinimui bei mikro ir makroelementų prieinamumo augalams dirvoje gerinimui tyrimai 2014 09 20-2015 02 28
Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jo efektyvumo įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose 2014 09 17-2015 02 28
Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška maisto produktų kūrimui 2014 09 01-2015 01 30
Natūralių saldiklių iš vietinės augalinės žaliavos gamybos taikomieji tyrimai 2014 09 01-2014 12 31
Veiksnių, lemiančių augalų atsparumą abiotiniams veiksniams tyrimai in vivo 2014 08 27-2017 08 31
“Timac Agro” trąšų efektyvumas vasarinių javų produktyvumui 2014 07 10-2014 10 31
Ekologinių gamtinių mineralinių priedų įtakos karvių produktyvumui ir reprodukcijos tyrimas 2014 06 05-2016 12 01
Įvairių veiksnių įtakos galvijų skerdenų pH dydžiui tyrimas ir rekomendacijos jo mažinimui paruošimas 2014 06 05-2016 12 01
Preparato “Pompa” fiziologinio aktyvumo tyrimai 2014 06 01-2017 06 31
Skystųjų trąšų panaudojimo efektyvumas žemės ūkio augalams 2014 05 14-2014 11 30
Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka produktyvumui 2014 05 05-2014 11 30
Preparato “Albit” fiziologinio aktyvumo tyrimai 2014 05 01-2017 05 31
Bioorganinių trąšų formų ir normų įtaka dirvožemiui ir skirtingos azotinės mitybos cukrinių runkelių pasėlio būklei, produktyvumui ir ekonominiam efektyvumui 2014 04 24-2014 12 15
Vasarinių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2014 04 22-2014 11 30
UAB “Arvi Fertis” gaminamų trąšų panaudojimo pašarinių ir vejų žolių tręšimui tyrimai 2014 04 14-2015 04 31
Skystųjų trąšų panaudojimo efektyvumas žemės ūkio augalams 2014 04 01-2014 12 01
UAB “Arvi Fertis” gaminamų trąšų panaudojimo pašarinių ir vejų žolių tręšimui tyrimai 2014 03 17-2016 12 31
Lėšų skyrimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinė, kultūrinės) plėtros užsakymų iš ūkio subjektų skatinimui 2013 10 11-2013 12 10
Tetrahidrakanabinolio ir kanabinolio dinamikos tyrimai sėjamosios kanapės pluoštinių veislių augaluose ontogenezės eigoje Lietuvos sąlygomis 2013 10 07-2014 09 30
Nestabilių agroekosistemų tvarumo didinimas naudojant biologinius preparatus 2013 09 17-2016 11 30
Skystųjų Nanoferti trąšų poveikis žieminių kviečių grūdų derlingumui ir kokybei 2013 09 12-2014 11 30
Žieminių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2013 08 16-2013 11 30
Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška maisto produktų tyrimui 2013 06 15-2013 11 15
Natūralių saldiklių iš vietinės augalinės žaliavos gamybos taikomieji tyrimai 2013 06 15-2013 11 15
Nano trąšų efektyvumo didinimas naudojant jas nederlingose dirvose 2013 06 10-2013 11 20
Biologinių preparatų poveikio žemės ūkio augalams tyrimai 2013 05 31-2015 05 31
Ekologiškų granuliuotų galvijų mėšlo trąšų gamybos, jų tręšimo būdų ir efektyvumo augalams tyrimai 2013 05 28-2013 09 30
Ozonatorių panaudojimas bitininkystėje 2013 05 28-2013 10 28
Lietuvoje gaminamų naujų biologiškai aktyvių trąšų “Raskila” ir bičių produktų perdirbimo atliekų panaudojimo augalų tręšimui taikomieji tyrimai ekologiniuose ir chemizuotuose ūkiuose 2013 05 27-2013 10 28
Maisto medžiagų išnešamų iš dirvožemio su auginamų pagrindinių lauko augalų ir žolynų derliumi, kiekio dinamikos tyrimai 2013 04 30-2014 12 01
Bičių žiemojimo Dadano-Blato ir daugiaaukščiuose bedugniuose aviliuose palyginimas 2013 04 26-2014 09 05
Vasarinių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2013 04 22-2013 11 30
Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jo efektyvumo įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose 2013 04 01-2013 12 01
Bioorganinių nano trąšų “Nagro” įtakos vasarinių miežių, vasarinių rapsų, cukrinių runkelių ir kukurūzų derliui bei kokybei Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis tyrimai 2013 01 21-2013 12 20
Bioenergetiko: “Nagro” ir bioorganinių nano trąšų “Nagro” įtakos chemizuotai ir ekologiškai auginamų žieminių rapsų bei chemizuotai auginamų žieminių kviečių derliui ir kokybei Lietuvoje agroklimatinėmis sąlygomis tyrimai 2013 01 21-2013 12 20
Žieminių kviečių mitybos optimizavimo tyrimai, naudojant biologinius preparatus 2013 01 01-2013 12 31
Anglies trąšos prototipų poveikio C4 tipo modeliniam augalui tyrimai 2012 12 10-2013 11 30
Augalinės žaliavos džiovinimo procesų optimizavimas 2012 12 01-2013 12 01
LMT parama ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymas pagal ūkio subjektų paraiškas 2012 10 02-2012 12 31
Skystųjų Nanoferti trąšų poveikis žieminiams kviečiams 2012 09 10-2013 11 30
Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai 2012 09 03-2014 12 31
Netradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui 2012 08 27- 2014 12 01
Žemės ūkio augalų derliaus potencialo didinimo galimybių įvertinimas 2012 07 25-2012 12 10
Tręšimo nuotekų dumblu poveikio dirvožemiui tyrimas 2012 07 12-2012 09 12
Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros tikslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2012-2020 m. 2012 06 20-2013 12 01
Vietovės paieška bičių veislininkystei Pietų Lietuvoje 2012 05 16-2012 09 05
Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas 2012 05 15-2013 05 15
Vasarinių kviečių derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2012 05 03-2012 11 30
Azoto trąšų normų optimizavimas naudojant biologinį preparatą Azofit žieminių kviečių pasėliuose 2012 05 01-2013 05 01
Timac agro trąšų poveikis augalų produktyvumui ir derliaus kokybei 2012 04 15-2012 11 30
Pažangių technologijų ir gerosios praktikos žemės ūkio ūkyje taikymas bei skatinimas Lietuvoje, siekiant išvengti aplinkos taršos iš žemės ūkio šaltinių 2012 04 12-2013 12 01
Anglies trąšos prototipų poveikio augalams tyrimai 2012 03 26-2012 05 31
Netradicinės augalinės žaliavos (topinambų, moliūgų, daigintų sėklų) auginimas ir jos panaudojimas maisto produktų gamybai 2012 04 01-2015 03 31
Prototipų gamybiniai ir tikslieji bandymai 2012 02 14-2012 10 30
Smidro – perspektyvios daržovės Lietuvoje auginimas, laikymas ir perdirbimas 2012 01 15-2015 03 31
Kvapniųjų augalų panaudojimas prieš Varroa destructor erkes 2011 08 02-2011 09 05
Vasarinių miežių ir žieminių rapsų derliaus potencialo didinimo galimybių tyrimai 2011 08 01-2012 11 30
Kruonio HAE aukštutinio baseino šlaitų apželdinimo efektyvumo tyrimas 2011 06 22-2012 06 22
Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant saulės energiją, sklaida 2011 06 08-2014 05 20
Anglies trąšos prototipų poveikio augalams tyrimai 2011 06 01-2011 11 30
Timac agro trąšų poveikis augalų produktyvumui ir derliaus kokybei 2011 04 29-2011 11 30
Kuriamos sistemos įeities duomenų tyrimas 2011 03 15-2011 11 30
Augalų ir dirvožemio derlingumo palaikymas kultūrinėmis priemonėmis 2010 08 11-2013 01 31
Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas 2010 05 03-2010 12 21
Kruonio HAE aukštutinio baseino šlaitų apželdinimo efektyvumo tyrimas 2010 04 26-2011 03 15
Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai 2010 04 07-2013 01 31
Inovatyvios žieminių kviečių auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai prekiniuose ūkiuose 2010 04 07-2013 03 31
Inovatyvus piktžolių terminis naikinimas svogūnų pasėlyje 2010 02 01-2013 01 31
Produktyvių sėtinių žalienų įrengimas ir tvarkymas pieno ūkyje 2010 01 29-2013 01 31
Tyrėjų naktis Lietuvoje 2009 2009 09 03-2009 09 25
Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis (ATSPARUMAS ŠALČIUI) 2009 04 17-2009 12 20
Augalinės biomasės energetinės vertės didinimas biotechnologiniais metodais 2009 04 17-2009 12 20
Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas 2009 04 09-2009 12 20
Aplinkosauginių žemės dirbimo techninių priemonių darbo technologinių procesų tyrimai 2009 03 18-2009 12 20
Skystųjų azotinių trąšų efektyvumas tręšiant žieminius ir vasarinius rapsus ankštarų brendimo metu 2009 02 09-2009 11 30
Lyderio amino plius įtaka javų, rapsų ir kukurūzų derliui bei kokybei 2009 02 09-2009 11 30
Žieminių kviečių ir avižų veislių ir bioorganinių ekologiškų preparatų veiksmingumo tyrimai ekologinės gamybos ūkiuose 2008 09 24-2009 12 01
Žieminių kviečių ir avižų veislių ir bioorganinių ekologiškų preparatų veiksmingumo tyrimai ekologinės gamybos ūkiuose 2008 09 24-2008 12 01
Augalų rūšių derinių ir azoto išnaudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle “dirvožemis – vanduo – augalas” įvertinimas 2008 08 05-2008 11 20
LYDERIO AMINO PLIUS įtaka žieminių kviečių kiekybinių ir kokybinių rodiklių optimizavimui 2008 07 04-2008 12 20
Progresyvių dirvosauginių žemės dirbimo ir sėjos technologijų bei techninių priemonių tyrimai 2008 07 01-2011 06 30
Naujų konditerijos gaminių gamybos technologijos sukūrimas, panaudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus 2008 06 02-2010 06 02
Augalų mišinių produktyvumo ir azoto išnaudojimo efektyvumo įvertinimas ekologinės žemdirbystės sistemos cikle “dirvožemis – augalas” 2008 05 20-2008 12 01
Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas 2008 04 21-2008 12 20
Vaistinių ir aromatinių augalų genetinių išteklių kitimo, stabilumo tyrimai bei jų išsaugojimo strategijos kūrimas. Potemė – “Kmynų genetinių išteklių įvertinimas ir išsaugojimas” 2008 04 18-2008 12 22
Varpinių ir ankštinių javų genetinių išteklių įvertinimas ir atranka pagal atsparumą nepalankiems biotiniams ir abiotiniams veiksniams. Potemė – “Sojos (Glycine max) veislių adaptacinių galimybių Lietuvoje tyrimai” 2008 04 18-2008 12 22
Pašarinių ir vejų žolių genetinių išteklių polimorfizmo įvertinimas ir analizė 2008 04 18-2008 12 22
Maumedžių (Larix Mill.) patologinė būklė ir patogenai Lietuvos miškuose bei želdynuose 2008 04 09-2008 12 20
Ekologiškos augalinės produkcijos didinimas ir jos kokybės gerinimas 2008 04 09-2008 12 20
Aromatinių ir vaistinių augalų, augančių skirtingomis aplinkos sąlygomis (Lietuvoje ir Prancūzijoje) biomarkerių įvairovė ir vertingumas 2008 04 03-2008 12 10
Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis 2008 03 28-2008 12 20
Penergetic ir provitos tyrimas ekologinėje ūkininkavimo sistemoje 2007 11 19-2007 12 10
Augalų mišinių ir azoto naudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle “dirvožemis-augalas” įvertinimas 2007 08 30-2007 11 20
Varpinių ir ankštinių augalų ekologiškų sėklų auginimo tyrimai 2007 08 10-2007 12 01
Topinambų ir moliūgų perdirbtų produktų kūrimo technologijos 2007 08 10-2007 12 01
Sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio atkūrimas ir jame augusių augalų ekologiškas utilizavimas (EKOMET) 2007 07 09-2007 12 01
Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis 2007 07 02-2007 12 31
Augalų mišinių ir azoto naudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle “dirvožemis-augalas” įvertinimas 2007 05 31-2007 12 01
Sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio atkūrimas ir jame augusių augalų ekologiškas utilizavimas 2007 05 15-2007 12 20
Vaistinių ir aromatinių augalų genetinių išteklių kitimo, stabilumo tyrimai bei jų išsaugojimo strategijos kūrimas 2007 05 08-2007 12 22
Pašarinių ir vejų žolių genetinių išteklių poliformizmo įvertinimas ir analizė. Potemė – “Vicia ir Lathyrus rūšių genetinės įvairovės tyrimai ir išsaugojimo galimybės” 2007 05 08-2007 12 22
Varpinių ir ankštinių javų genetinių išteklių įvertinimas ir atranka pagal atsparumą nepalankiems biotiniams ir abitiniams veiksniams. Potemė – “Sojos (Glicine max) veislių adapcinių galimybių Lietuvoje tyrimai” 2007 05 08-2007 12 22
Rekomendacijų kenkėjų ir ligų daromos žalos pušies želdiniams mažinimui pagrindiniuose neplynuose kirtimuose parengimas 2006 11 21-2007 11 01
Augalų apsaugos vadovo elektorinės versijos parengimas 2006 10 16-2006 12 01
Varpinių ir ankštinių augalų įvairių veislinių tinkamų ekologiškoms sėkloms auginti tyrimai 2006 08 22-2007 04 30
Įvairios sudėties mineralinių trąšų tyrimai ir suderinamumas žemės ūkio augalų pagrindiniam ir papildomam tręšimui 2006 07 13-2006 12 10
 Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai (APLIKOM)  2006 05 23-2006 09 30
 Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis (ABIOTECHA)  2006 05 23-2006 09 30
 Modernios technologijos paruošto maisto mikrobiologinei saugai  2006 05 10-2006 09 30
 Kmynų genetinių išteklių įvertinimas ir išsaugojimas  2006 04 28-2006 12 01
 Pašarinių ir vejų genetinių išteklių polimorfizmo įvertinimas ir analizė. Potemė – “Vicia ir Lathyrus rūšių genetinės įvairovės tyrimai ir išsaugojimo galimybės”  2006 04 28-2006 12 01
 Varpinių ir ankštinių javų genetinių išteklių įvertinimas ir atranka pagal atsparumą nepalankiems biotiniams ir abiotiniams veiksniams. Potemė – “Sojos veislių adaptacinių galimybių Lietuvoje tyrimai”  2006 04 28-2006 12 01
Agroekologinių sąlygų įtaka alternatyvių augalų perdirbimo produktų kokybės rodikliams  2006 04 10-2006 12 20

 

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“

Fakultetai