Taryba ir komisijos

AF taryba

 AF tarybos pirmininkė 1. doc. dr.  R. Pupalienė ADMI (8-37) 75 23 17 rita.pupaliene@asu.lt
Pirmininkės pavaduotoja 2. doc .dr.  I. Vagusevičienė ŽŪMMI 459 arba
(8-37) 75 23 36
ilona.vaguseviciene@asu.lt
Nariai: 3. prof. dr. A. Blinstrubienė BABI (8-37) 75 22 64 ausra.blinstrubiene@asu.lt
4. prof. dr.  V. Bogužas
ADMI
(8-37) 75 22 33 vaclovas.boguzas@asu.lt
5. prof. dr. N. Burbulis
BABI
(8-37) 75 22 64 natalija.burbulis@asu.lt
6. prof. habil. dr. Z. Dabkevičius LAMMCZI +37068637631 dabkevicius@lammc.lt
7. prof. dr. E. Jarienė ŽŪMMI (8-37) 75 23 26 elvyra.jariene@asu.lt
8. doc. dr.  D. Jodaugienė ADMI (8-37) 75 22 29 darija.jodaugiene@asu.lt
 9. doc. dr.  E. Klimas
ŽŪMMI
(8-37) 752336 arba
(8-37) 752314
evaldas.klimas@asu.lt
 10. doc. dr. R. Malinauskaitė BABI (8-37 ) 75 23 85  regina.malinauskaite@asu.lt
 11. doc. dr.  I. Pranckietienė
ADMI
(8-37) 75 22 79 irena.pranckietiene@asu.lt
 12. lekt. A. Šaluchaitė BABI (8-37) 75 22 96 aurelija.saluchaite@asu.lt
13. doc. dr.  A. Žebrauskienė
ŽŪMMI
(8-37) 75 23 41 audrone.zebrauskiene@asu.lt
14. lekt. dr. Povilas Mulerčikas BABI povilas.mulercikas@asu.lt
Atstovai:  15. stud. Domantė Paulauskytė
bakalauro studijų atstovė
 +37069275185 domante.paulauskyte@gmail.com
 16. stud. Liveta Budreckytė bakalauro studijų atstovė +37060538062 liveta.budreckyte@gmail.com
 17. stud. Žygimantas Petraitis
magistrantūros studijų atstovas
+370 64859366 zygimantas.petraitis@gmail.com
 18. dokt. V. Steponavičienė
doktorantūros studijų  atstovė,
AF tarybos sekretorė
 +370 65437370 vaida.kasparaityte@gmail.com


AF Metodinė komisija:

Pirmininkas – doc. dr. E. Klimas, ŽŪMMI
Nariai:
doc. dr. E. Jakienė, ŽŪMMI
doc. dr. R. Malinauskaitė, BABI
doc. dr. Rūta Dromantienė, ADMI
lekt. A. Šaluchaitė, BABI
doc. dr. Živilė Tarasevičienė, ŽŪMMI
doc. dr. R. Vaisvalavičius, ADMI
Magistrantas Žygimantas Petraitis

AF Mokslo komisija:

Pirmininkas – prof. dr. K. Romaneckas, ADMI
Nariai:
prof. dr. A. Blinstrubienė, BABI
prof. dr. V. Bogužas, ADMI
prof. dr. N Burbulis, BABI
prof. habil dr. Z. Dabkevičius, LŽI
prof. habil. dr.P. Duchovskis, ŽŪMMI
prof. dr. E. Jarienė, ŽŪMMI
prof. habil. dr. V. Stanys, ŽŪMMI
prof. habil. dr. R. Velička, ADMI

AF Studijų komisija:

Pirmininkė – doc. dr. Ž. Tarasevičienė, ŽŪMMI
Nariai:

doc. dr. A. Žebrauskienė, ŽŪMMI
doc. dr. D. Jodaugienė, ADMI
doc. dr. I. Pranckietienė, ADMI
doc. dr. S. Raudonius, ADMI
doc. dr. I. Vagusevičienė, ŽŪMMI
doc. dr. L. Žilėnaitė, BABI
Studentė Domantė Paulauskytė
Studentė Liveta Budreckytė

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

Fakultetai