Taryba ir komisijos

AF taryba

 AF tarybos pirmininkė 1. doc. dr.  Rita Pupalienė ADMI (8-37) 75 23 17 rita.pupaliene@asu.lt
Pirmininkės pavaduotoja 2. doc .dr.  Ilona Vagusevičienė ŽŪMMI 459 arba
(8-37) 75 23 36
ilona.vaguseviciene@asu.lt
Nariai: 3. prof. dr. Aušra Blinstrubienė BABI (8-37) 75 22 64 ausra.blinstrubiene@asu.lt
4. prof. dr.  Vaclovas Bogužas
ADMI
(8-37) 75 22 33 vaclovas.boguzas@asu.lt
5. prof. dr. Natalija Burbulis
BABI
(8-37) 75 22 64 natalija.burbulis@asu.lt
6. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius LAMMCZI +37068637631 dabkevicius@lammc.lt
7. prof. dr. Elvyra Jarienė ŽŪMMI (8-37) 75 23 26 elvyra.jariene@asu.lt
8. doc. dr.  Darija Jodaugienė ADMI (8-37) 75 22 29 darija.jodaugiene@asu.lt
 9. doc. dr.  Evaldas Klimas
ŽŪMMI
(8-37) 752336 arba
(8-37) 752314
evaldas.klimas@asu.lt
 10. doc. dr. Regina Malinauskaitė BABI (8-37 ) 75 23 85  regina.malinauskaite@asu.lt
 11. doc. dr.  Irena Pranckietienė
ADMI
(8-37) 75 22 79 irena.pranckietiene@asu.lt
 12. lekt. Aurelija Šaluchaitė BABI (8-37) 75 22 96 aurelija.saluchaite@asu.lt
13. doc. dr.  Aaudronė Žebrauskienė
ŽŪMMI
(8-37) 75 23 41 audrone.zebrauskiene@asu.lt
14. lekt. dr. Povilas Mulerčikas BABI (8-37) 75 22 96 povilas.mulercikas@asu.lt
Atstovai:  15. stud. Gabija Pranaitytė
bakalauro studijų atstovė
 +370 63036248 gabijapranaityte1996@gmail.com
 16. stud. Eimantas Eigirdas
bakalauro studijų atstovas
+370 64678474 eigirdc@gmail.com
 17. stud. Algimantas Balčiūnas
magistrantūros studijų atstovas
+370 61164610 algimantas.balciunas@gmail.com
 18. dokt. Silvija Kosteckienė
doktorantūros studijų  atstovė,
AF tarybos sekretorė
 +370 60144033 silvija.kosteckiene@gmail.com


AF Metodinė komisija:

Pirmininkas – doc. dr. Evaldas Klimas, ŽŪMMI
Nariai:
doc. dr. Elvyra Jakienė, ŽŪMMI
doc. dr. Regina Malinauskaitė, BABI
doc. dr. Rūta Dromantienė, ADMI
lekt. Aurelija Šaluchaitė, BABI
doc. dr. Živilė Tarasevičienė, ŽŪMMI
doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, ADMI
Magistrantas Algimantas Balčiūnas

AF Mokslo komisija:

Pirmininkas – prof. dr. Kęstutis Romaneckas, ADMI
Nariai:
prof. dr. Aušra Blinstrubienė, BABI
prof. dr. Vaclovas Bogužas, ADMI
prof. dr. Natalija Burbulis, BABI
prof. habil dr. Zenonas Dabkevičius, LŽI
prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis, ŽŪMMI
prof. dr. Elvyra Jarienė, ŽŪMMI
prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, ŽŪMMI
prof. habil. dr. Rimantas Velička, ADMI

AF Studijų komisija:

Pirmininkė – doc. dr. Živilė Tarasevičienė, ŽŪMMI
Nariai:

doc. dr. Audronė Žebrauskienė, ŽŪMMI
doc. dr. Darija Jodaugienė, ADMI
doc. dr. Irena Pranckietienė, ADMI
doc. dr. Steponas Raudonius, ADMI
doc. dr. Ilona Vagusevičienė, ŽŪMMI
doc. dr. Liuda Žilėnaitė, BABI
Studentė Gabija Pranaitytė
Studentas Eimantas Eigirdas

Agronomijos fakultetas

  • C.r. 303 kab., Studentų g. 11, Akademija
  • Telefonas: (8-37) 75 22 93
  • El. paštas: af@asu.lt

ASU AF pristato studijų programą – „Agronomija“

ASU AF pristato studijų programą – „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“

ASU AF pristato studijų programą – „Želdininkystė“

ASU AF pristato studijų programą – „Žemės ūkio technologijos ir vadyba“