Mokslinės konferencijos „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“ akimirkos

2018-10-19
230

Spalio 12 d. Aleksandro Stulginskio universitete ASU) vyko mokslinė konferencija „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“. Renginys skirtas atkurtos Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių šimtmečio sukakčiai paminėti bei  kraštovaizdžio architektūros raidai apžvelgti.

Konferencijos organizatoriai – Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS), Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), Klaipėdos universitetas (KU) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU). Ir, kaip taikliai pastebėjo sveikinimo žodį tardamas ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, renginio vieta, tikėtina,  pasirinkta neatsitiktinai – prieš šešis dešimtmečius Lietuvos kraštovaizdžio architektūros korifėjų suprojektuotas ASU akademinis miestelis ir šiandien yra vienas unikaliausių analogiškų objektų pavyzdžių visoje Europoje. Plačiau…

Commentk