Profesoriaus Carlos Ribeiro iš Portugalijos vizitas ASU

2018-10-12
356

Rugsėjo 25-26 dienomis ASU Agronomijos fakultete viešėjo bei skaitė paskaitas profesorius iš Portugalijos (Bežos politechnikos instituto) Carlos Ribeiro.

I-os ir II-os pakopų studentams buvo skaitytos paskaitos tema “Nauji Arbutus unedo panaudojimo būdai” ir “Vaistinių ir aromatinių augalų gamyba ir džiovinimas Portugalijoje”. Paskaitų metu studentai buvo supažindinti su Bežos politechnikos institutu, jo struktūra, mainų programų galimybėmis.

Kuruojantys vizituojantį dėstytoją kolegos supažindino svečią su ASU infrastruktūra, nauja laboratorine įranga, mokslo ir studijų sistema.

Diskusijos metu prof. Carlos Ribeiro ir ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų, Aplinkos ir ekologijos bei Hidrotechninės statybos inžinerijos institutų kolegos dalinosi profesine patirtimi, studijų proceso tobulinimo klausimais, rado nemažai bendrų sąlyčio taškų mokslinių darbų tematikomis. Aptartos bendradarbiavimo galimybės rengiant tarptautinius mokslo projektus, tarpdisciplininius mokslinius tyrimus.

ŽŪMMI direktorė Elvyra Jarienė

Commentk