Atkurtos Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 100-mečio sukakčiai dedikuota tarptautinė kraštovaizdžio architektūros konferencija

2018-10-09
304

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga (LKAS) su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU), Klaipėdos universitetu (KU), Vilniaus Gedimino technikos universitetu (VGTU) ir kitais organizatoriais bei rėmėjais kviečia į tarptautinę mokslinę ir praktinę konferenciją „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“, kuri skiriama 1918 m. atkurtos Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių šimtmečio sukakčiai pažymėti, kraštovaizdžio architektūros raidai apžvelgti.

Konferencija vyks 2018 m. spalio 12 dieną Kaune-Akademijoje, ASU konferencijų centre (IV rūmai, Universiteto g. 8A). Konferencijos programa aprėps plenarinę ir dvi temines sesijas, kuriose numatoma 14 pranešimų ir kelios dalykinės diskusijos. Sulauksime kraštovaizdžio architektų ir mokslininkų iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos.  Renginį remia ir iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba,  Fixman LT, UAB.

Iki konferencijos parengtas ir išleidžiamas LKAS, ASU, KU ir VGTU sudarytas mokslo darbų leidinys – straipsnių rinkinys Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos. 2016 puslapių leidinyje publikuojama užsienio ir mūsų šalies akademinių bendruomenių atstovų ir praktikų 9 moksliniai ir 10 apžvalginių straipsnių kraštovaizdžio architektūros, parkų meno, teritorijų planavimo, urbanistikos, rekreacinės architektūros ir kraštotvarkos, menotyros temomis. Leidinį bus galima įsigyti konferencijos metu.

Konferencijoje kviečiame dalyvauti savivaldybių administracijų architektūros, urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros, želdininkystės specialistus, kraštovaizdžio tvarkybos projektų autorius, kraštovaizdžio architektūros ir inžinerijos, kraštotvarkos, želdininkystės dalykus dėstančius ir studijuojančius asmenis. Plačiau…

Commentk