Įspūdžiai iš mokomojo dirvotyros seminaro Torunėje

2018-07-17
425

Liepos 1–7 dienomis Torunėje (Lenkija) vyko tarptautinio ERASMUS+ projekto „Freely Accessible Central European Soils (FACES)“ mokomasis seminaras. Kartu su studentais iš Vengrijos, Slovėnijos, Estijos, Latvijos, Čekijos bei Lenkijos dalyvavome ir mes, šeši Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos studijų programos studentai, lydimi dėstytojo doc. dr. Rimanto Vaisvalavičiaus.

Pirmąją seminaro dieną lankėmės Mikalojaus Koperniko universitete, kuriame geriau susipažinome su kitų šalių atstovais, klausėmės paskaitų apie dirvožemių klasifikaciją bei jų įvardijimą, diagnostinius horizontus, morfologinę sandarą, susipažinome su Torunės miesto geografija ir šiaurinėje Lenkijos dalyje vyraujančiais dirvožemių tipais.

Antrąją seminaro dieną turėjome galimybę įgytas teorines žinias įtvirtinti praktikoje. Vykome į dirbamuosius laukus, kuriuose, suskirstyti į 4 darbines grupes (po 8–9 studentus ir 2 dėstytojus), tyrėme skirtingus dirvožemio profilius, mokėmės nustatyti morfologines ir chemines savybes. Kitos dvi dienos buvo skirtos  miško ir pievų dirvožemių tyrimui. Šie praktiniai užsiėmimai padėjo mums įsiminti tarptautinius terminus, suprasti dirvožemio kilmę, jo susiklojimą ir savybes bei geriau susipažinti su kitais tarptautinės komandos nariais.

Baigiamąją seminaro dieną visos 4 studentų darbo grupės ruošė pristatymus apie jų tirtus dirvožemių profilius bei juos viešai pristatė visiems seminaro dalyviams. Ši Torunėje praleista savaitė visiems dalyviams suteikė daug naujų įspūdžių ir vertingos praktinės patirties – padėjo pagilinti žinias apie dirvožemį, įgauti daugiau gebėjimų jį tyrinėjant bei susirasti naujų draugų iš kitų šalių. Smagu, kad seminarą vainikavo sertifikatų įteikimas visiems studentams ir dėstytojams.

 

Informaciją parengė: Agronomijos programos 1 kurso studentė Gabija Baltramaitytė
Nuotraukų autoriai: doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius ir dr. Blaž Repe

 

Komentuok