Agronomijos fakulteto tarybos posėdis

2018-05-12
401

Gegužės 16 d. (trečiadienį)  14 val. Centrinių rūmų 324 auditorijoje vyks AF tarybos posėdis.

Darbotvarkėje:

1) kandidatų į institutų direktorių pareigas svarstymas;
2) Antrosios pakopos studijų programos „Agroekosistemos“ studijų plano pakeitimai;
3) kiti klausimai.

Doc. dr. Rita Pupalienė
AF tarybos pirmininkė

Komentuok