Fakulteto dėstytojų vizitas Kazachijos Nacionaliniame agrariniame universitete

2017-10-19
514

Spalio mėn. 8-13 d. ASU rektorius ir kiti administracijos atstovai bei dėstytojai dalyvavo renginyje „Aleksandro Stulginskio universiteto gyvybės mokslų studijų patirties sklaida Kazachstane“, kuris vyko Kazachijos Nacionaliniame agrariniame universitete (Almata, Kazachstanas). Renginys buvo suorganizuotas remiantis projekto „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas (projekto kodas 09.3.1-ESFA-V-709-01-0001)“ veiklomis.

Agronomijos fakultetą atstovavo prof. dr. Kęstutis Romaneckas ir doc. dr. Judita Černiauskienė. Renginio metu su kolege pristatėme informaciją apie ASU Agronomijos fakultete siūlomas visų studijų pakopų programas užsienio kalbomis, jų organizavimą ir finansavimo galimybes. Kazachijos Nacionalinio agrarinio universiteto (KazNAU) atstovai domėjosi apie ASU studentų gyvenimo sąlygas, galimybes iš Lietuvos vykti į stažuotes kitose EU šalyse. Buvo kalbama apie tyrėjų galimybes dalyvauti doktorantūros konkursuose ASU. Taip pat diskutuota apie bendrus podoktorantūros projektus ir būdus jauniems mokslininkams atvykti į ASU stažuotis. Susitikimo su vadovaujančiais KazNAU darbuotojais – rektoriumi, pirmuoju prorektoriumi, studijų prorektoriumi, Tarptautinių ryšių ir investicijų prorektore, fakultetų dekanais ir katedrų vedėjais metu aptartos bendradarbiavimo plėtros galimybės tarp ASU ir KazNAU. Aplankytos atnaujintos KazNAU laboratorijos, tyrimų centrai, taip pat Almatos miesto įžymiausios vietos.

ASU delegacija taip pat lankėsi Al Farabi Kazachijos nacionaliniame universitete (KazNU), viename iš lyderiaujančių bendrųjų universitetų Kazachstane, Almatoje. Dėl ateities kooperacijos studijų ir mokslo srityse tartasi su universiteto administracija, aplankyta universiteto biblioteka, Al Farabi muziejus, Studentų reikalų centras ir kt.

Kelionės nuotraukos Kęstučio Romanecko ir Vidmanto Butkaus:

 

Komentuok


Fakultetai