Dėl valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų-anketų teikimo pradžios ir pabaigos datų

2017-09-12
154

Valstybinis studijų fondas, vadovaudamasis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas) 27 ir 69 punktais, 2017 m. rugpjūčio 18 d. numato skelbti valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti rudens semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2017 m. rugpjūčio 21 d. (8:00 val.), pabaigą – 2017 m. rugsėjo 15 d. (15:00 val.).

Komentuok


Fakultetai