Dėl paraiškų socialinėms stipendijoms gauti

2016-11-28
vsf_logo_uzrasas

Dėl paraiškų socialinėms stipendijoms 2016 m. rudens semestrą papildomo priėmimo lapkričio – gruodžio mėnesių metu pildymo.

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau — Aprašas) 16 punktu, Fondas kiekvieną  mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė  stipendija, sąrašą, jeigu yra pagal Aprašo 9 ir 10 punktus lėšų likutis, skelbia papildomą  paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą.

Studentai, norėdami gauti socialinę  stipendiją  2016 m. rudens semestrą  papildomo priėmimo metu, nuo 2016 m. lapkričio 28 d. iki gruodžio 7 d. (įskaitytinai) privalo per Fondo interneto tinklalapį <www.vsf.lt>  prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau — IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą  (Socialinė  stipendija SS 2016 m. rudens semestras papildomas priėmimas_lapkritis-gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą  studentas gali pretenduoti socialinę  stipendiją. Primename, kad socialinė  stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną  mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją  ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo prašymą  papildomo priėmimo metu, socialinė  stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Komentuok


Fakultetai